بازگشت به صفحه اصلی

 

 

دانشکدۀ ادبیات و زبان‌های خارجی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برگزار می‌کند:

همایش ملی زبان و زبان‌شناسی

چهارشنبه 9 اسفندماه 1391

 

برنامة كلي همايش

 

ساعت

برنامه

7:45

حركت اتوبوس‌ها از تهران (مقابل پژوهشگاه علوم انساني) به دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج

8:00- 9:00

پذيرش

9:00- 10:20

افتتاحيه (سالن مركزي دانشگاه)

10:20- 10:50

پذيرايي

10:50- 12:30

سخنراني‌ (سالن‌ها)

12:30- 14:00

نماز و نهار

14:00- 15:40

سخنراني‌ (سالن‌ها)

15:40- 16:10

پذيرايي

16:10- 17:40

سخنرانان ویژه (سالن مركزي دانشگاه)

17:40-18:00

اختتاميه (سالن مركزي دانشگاه)

18:00

حركت اتوبوس‌ها از دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج به تهران (مقابل پژوهشگاه علوم انساني)

 

 

 

برنامه سخنراني‌ها (نوبت صبح) 

ساعت 10:50 تا 12:30

 

سالن شهید مفتح

 

رئیس جلسه: دکترماه نظری

 

ساعت

عنوان مقاله

سخنران

10:50-11:10

زبان فارسي در شبه قارّه و علل ترقي و انحطاط آن

عباس کی‌منش

11:10-11:30

زیر ذره‌بین پرفروش‌ترین ترجمة اشعار مولانا

نظریه‌های ترجمه

مصطفی صداقت رستمی

11:30-11:50

بررسی دگرگونی‌های زبانی شعر امین‌پور

با توجه به یک کلیدواژه

دادیار حامدی،

یزدان پورمند

11:50- 12:10

ساختار کنشگرها در داستان «و ما تشاؤون»

بر اساس الگوی کنشگر گریماس

ناهید نصیحت،

کبری روشنفکر

12:10-12:30

زبان فارسی از آغاز دورة اسلامی تا دورة صفوی و تحول آن

دکتر کازرونی

     

 

  


 

ساعت 10:50 تا 12:30

 

سالن دانشكدة روان‌شناسی

 

رئیس جلسه: دکتر گلناز مدرسی قوامی

 

ساعت

عنوان مقاله

سخنران

10:50-11:10

مشارکان معنایی فعلها و نقش آنها

در زمان پردازش شنیداری جمله

معصومه مهرابی

11:10-11:30

ارتباط میان توهم و گفتار هذیانی‌بیماران اسکیزوفرنیک: چشم‌اندازی فلسفی

فرشته مؤمنی،

 شهلا رقيب‌دوست

11:30-11:50

بررسی و مقایسه­ی تعبیر ضرب­المثل

در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا و افراد سالم

صدیقه خادمی، محمدهادی فلاحی، قاسم نظیری، فرح قرشی

11:50- 12:10

كنكاشي در شبكه معنايي اسامي زبان فارسي

نگار داوری اردکانی، شبنم ميرسبحاني لنگرودي

12:10-12:30

بررسی ویژگی تولیدی و آکوستیکی همخوان ملازی در نقاط مختلف فارسی زبان

رافعه خوشخو

     

 


 

ساعت 10:50 تا 12:30

 

سالن 203

 

رئیس جلسه: دکتر علی فامیان

 

ساعت

عنوان مقاله

سخنران

10:50-11:10

آموزش زبان فارسی به عنوان زبان دوم؛

فرايندها، چالش‌ها و چشم‌اندازها

اسماعیل صفائی

11:10-11:30

«فقط» و اقلام قطبی در زبان فارسی

تهمینه حیدرپور

11:30-11:50

عناصر صرف ساختاری نگاهی

به ساختمان ترکیب در زبان فارسی

طه پیام

11:50- 12:10

بررسی محدودیت­های معنایی در هم‌نشینی پسوند «ـ مند» با پایه­های بسیط و مشتق در چارچوب نظریه معنایی ـ واژگانی لیبر

وجیهه فرشی، غلامرضا دين محمدي

12:10-12:30

بررسي همگاني­هاي رده­شناختي

در ساختواژه­ زبان فارسي

شهلا شریفی،

الهام اخلاقی

     

 

 

 


 

ساعت 10:50 تا 12:30

 

سالن 202

 

رئیس جلسه: دکتر ساغر شریفی

 

ساعت

عنوان مقاله

سخنران

10:50-11:10

تحلیل زبانشناختی پیام­های فرهنگی

کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان

براساس مدل ارتباطی رومن یاکوبسن

فرزانه کرمی،

زهرا سرخی

11:10-11:30

نقش آمیختگی مفهومی

در ایجاد و حفظ انسجام گفتمان: رویکردی نظری

با نمونه‌‌ای از قصه‌های عامیانه ایرانی

لیلا اردبیلی

11:30-11:50

بررسی اثر رسانه‌های نوین بر گفتمان زنان مسلمان در سطح بین‌المللی

سعید خزایی،

سعید کتابی،

محسن جان‌نژاد

11:50- 12:10

تحلیل شیوه‌های بازنمایی رسانه‌ها

بر مبنای تحلیل گفتمان انتقادی

فردوس آقاگل‌زاده،

مسعود دهقان

12:10-12:30

بررسی تحلیل گفتمان انتقادی مطبوعات ایران و انگلیس با موضوع بازدید از تأسیسات هسته‌ای کشور ایران

فرشته محمدپور

     

  

ساعت 10:50 تا 12:30

 

سالن شهید باهنر

 

رئیس جلسه: دکتر مهرداد مولودی

 

ساعت

عنوان مقاله

سخنران

10:50-11:10

A Comparison of Requesting Strategies by Novice and Expert L2 Dyads

ضیا تاج الدین

شبنم مختارنیا

11:10-11:30

Apologies in English and Persian: A Cross-Cultural and Gender Investigation

گلشن ایسوندی

11:30-11:50

Measuring Reading Strategy Use in Skilled and Novice Iranian EFL Learners

فريد قائمي

رحیل شیبانی

11:50- 12:10

A Socio-linguistic Perspective to the Language Change of Television News Broadcasting in Iran

شهلا سیمین

12:10-12:30

Pragmatics in Practice: A Validation Study

محمد مهدي سليماني

     

 

  

ساعت 10:50 تا 12:30

 

نخستین همایش اتاق 101

 

رئیس جلسه: دکتر علي فامیل خلیلی

 

ساعت

عنوان مقاله

سخنران

10:50-11:10

Elimination of Inflexible Binaries in Margaret Atwood's Oryx and Crake

بهنام مرادی‌زاده

سیما فرشید

11:10-11:30

Education: Wielding the Discourse of Power or Fostering Individual Autonomy

معصومه بختیاری

11:30-11:50

Psychoanalytic Feminism in Samuel Barclay Beckett's Drama "Footfalls"

ریحانه کرباسی

شهلا سیمین

11:50- 12:10

Style as Language Functions: A Comparative Stylistic Reading of Ring Lardner’s and Jalal Al-e-Ahmad’s Selected Short Stories

فاطمه اصل‌روستا

شهرام کیایی

عطاالله کوپال

     

 

  

برنامه سخنراني‌ها (نوبت عصر)

  

ساعت 14 تا 15:40

 

سالن شهید مفتح

 

رئیس جلسه: دکتر حیدری

 

ساعت

عنوان مقاله

سخنران

14:00-14:20

زبان تبلور بیرونی پیکرة درونی است

خانم ماه‌نظری

فاطمه حیدری

14:20-14:40

گفتگو و لحن در گلستان

رقیه شنبه‌ای

14:40-15:00

سنجش توان تعلیق در متون نمایشی از طریق شمارش کنش‌های غیربیانی سرل با تکیه بر پنج نمایشنامه از بیضایی

راشین کوشا

15:00-15:20

فرایند واژه‌سازی در متن زند خورشید نیایش

فهیمه شکیبا

15:20-15:40

بررسی استعاره در شطحیات بایزید بسطامی و شیخ ابوالحسن خرقانی در چارچوب زبان‌شناسی‌شناختی

زهرا حامدی شیروان

     

 

 

ساعت 14 تا 15:40

 

سالن 203

 

رئیس جلسه: دکتر سپیده عبدالکریمی

 

ساعت

عنوان مقاله

سخنران

14:00-14:20

بررسی مقایسهﺍی کاربرد نقشی و توزیعی حالت در فارسی معاصر و مازندرانی

امید آزاد

14:20-14:40

اصطلاحات خویشاوندی در میان افراد دو زبانه

فارسی ـ کردی کلهری

مهدی فتاحی

14:40-15:00

عوامل تاثیرگذار بر مطابقه مفعولی

در زبان تاتیِ اشتهاردی

راحله ایزدی‌فر

15:00-15:20

فرسايش/ زوال گويش مازندراني

در حوزه‌ي مدرسه در شهرستان قائمشهر

محسن جعفرزاده

15:20-15:40

مادی: زبان، گویش یا لهجه؟

مهين‌ناز میردهقان،

مقصود عطا

     

 

  

ساعت 14 تا 15:40

 

سالن روان‌شناسی

 

رئیس جلسه: دکترکبری توسلی

 

ساعت

عنوان مقاله

سخنران

14:00-14:20

برند از دیدگاه نشانه‌شناسی پیرس

فرزانه تاج‌آبادی

14:20-14:40

بررسی کاربرد شناختی ویژگی‌های مکالمه‌ای طنز در چهار مقاله دهخدا، براساس اصل عدم همکاری (NCP)

سریرا کرامتی یزدی،

 سمانه دریق‌گفتار

 

14:40-15:00

بررسی میزان تطابق و امکان ترجمة برخی اصطلاحات از زبان انگلیسی به فارسی (بررسی موردی اصطلاحات مربوط به تصویر اعضای بدن)

مریم جمالی

15:00-15:20

بررسی چگونگی مشارکت زنان در جامعه امروز ایران

از طریق تحلیل روزنامه‌های رسمی کشور

بر اساس الگوی فمینیستی لازار

سمانه دریق‌گفتار

15:20-15:40

بررسی مقابله‌ای عامل زمان در فعل زبان‌های فارسی و انگلیسی

محمد ضياحسيني، محمد مهدي اسماعيلي، شهره منتظری هدشي

     

 

  


 

ساعت 14 تا 15:20

 

سالن شهید باهنر

 

رئیس جلسه: دکتر ویدا شقاقی

 

ساعت

عنوان مقاله

سخنران

14:00-14:20

(سخنراني در حوزة زبان و  ادبيات عرب)

دكتر شوندي

14:40-15:00

بررسی ظرفیت چهار فعل در زبان فارسی

علی پیرحیاتی

15:00-15:20

بررسي ميزان نزاكت زباني در مجموعه‌هاي طنز سيما

شهرام مدرس خياباني

     

 

   

ساعت 14 تا 15:40

 

اتاق  101

 

رئیس جلسه: دکتر فاطمه برناکی

 

ساعت

عنوان مقاله

سخنران

14:00-14:20

The impact of teacher corrective feedback on EFL learners’ computer-mediated writing

شبنم مختارنیا

14:20-14:40

Discourse Markers in the Essay Writing of EFL Learners

محبوبه تقی‌زاده

فهیمه تاج آبادی

15:20-15:40

Enhancing Critical Thinking Abilities in EFL Classrooms: Through Written and Audio-taped Dialogue Journals

معصومه احمدی

     

 

 

سخنرانان ویژه


 

ساعت 16:10- 17:40

 

سالن مركزي دانشگاه

 

رئیس جلسه: دکتر عطاالله كوپال

 

ساعت

عنوان مقاله

سخنران

16:10-16:40

ترتيب واژه‌بست‌ها در زبان فارسي

دكتر ويدا شقاقي

16:40-17:10

نقد ترجمه از ديدگاه تحليل گفتمان انتقادي

دكتر فرزانه فرحزاد

17:10-17:40

من چه مي‌گويم؟ تو چه مي‌شنوي؟

دكتر كورش صفوي

     

 

 

با سلام و احترام

از شما علاقه‌مندان به شركت در نخستين همايش ملي زبان و زبان‌شناسي دانشگاه‌ آزاد اسلامي واحد كرج  درخواست مي‌شود تا براي شركت در همايش، حداكثر تا روز شنبه مورخ 5-12-1391، به‌ترتيب زير اقدام فرماييد:

1- وجه ثبت نام به مبلغ 150.000 ريال (دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج 100.000 ريال) را به حساب شمارة 0104726660005 بانك ملي به نام صندوق پژوهش دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج واريز نماييد.

يادآوري: وجه ثبت نام بابت شركت در همايش (دريافت گواهي شركت)، نهار و پذيرايي و سرويس رفت و برگشت (تهران-كرج-تهران) دريافت مي‌شود.

2- رسيد پرداختي خود را اسكن كنيد.

3- فرم ثبت نام زير را كامل كنيد.

4- فرم ثبت نام تكميل شده و تصوير رسيد پرداختي را داخل يك پوشه (folder) به نام خانوادگي خود (براي نمونه: IRANI) قرار داده و به نشاني lll@kiau.ac.ir ، حداكثر تا روز شنبه مورخ 5-12-1391 ارسال نماييد.

 

با تجديد احترام

شوراي علمي- اجرايي

همايش ملي زبان و زبان‌شناسي

 دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج

 

 

فرم ثبت نام براي شركت در همايش ملي زبان و زبان‌شناسي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج

نام و نام خانوادگي:

□دانشجو / □ فارغ‌التحصيل رشتة تحصيلي:

مقطع: □ كارشناسي / □ كارشناسي ارشد / □ دكتري

نام دانشگاه يا مؤسسة □ محل خدمت / □ محل تحصيل:

شمارة فيش واريزي و تاريخ واريز:

شمارة تلفن ثابت:

شمارة تلفن همراه:

نشاني ايميل:

 

 

جدول 1- نتيجة داوري مقاله‌هاي همايش ملي زبان و زبان‌شناسي

نتیجۀ داوری اولیه

عنوان مقاله

كد

رديف

چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

"فقط" و اقلام قطبی در زبان فارسی

 

 

ف131

1.  

□ چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

«با خارجی­ها هرگزصحبت مکن»:

جادوی سیاه در مرشد و مارگریتا

 

ف19

2.    

چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

ارتباط میان توهم و گفتار هذیانی‌بیماران اسکیزوفرنیک:

چشم‌اندازی فلسفی

 

ف127

3.    

□ چاپ در كتاب

چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

استعاره ومجاز در گزیده­ی "حیدربابایه سلام" شهریار از منظر

معنی­شناسی شناختی

ف34

4.    

□ چاپ در كتاب

چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

استعاره های مرگ و زندگی در شعر حافظ از دیدگاه زبان شناسی شناختی

ف135

5.    

چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

اصطلاحات خویشاوندی در میان افراد دو زبانه فارسی- کردی کلهری

ف66

6.    

□ چاپ در كتاب

چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرارنگرفت

آشنایی با قوم خلج(ترک­های باستان)و اهمیت آن در مطالعات زبانشناسی

ف129

7.    

چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

آموزش زبان فارسی به عنوان زبان دوم؛ فرايندها، چالش ها و چشم اندازها

ف81

8.    

□ چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

بازنمایی هویت شهروندان ایرانی مهاجر در متون مطبوعاتی داخل و خارج از کشور از منظر گفتمان شناسی انتقادی با عنایت به مولفه های گفتمان مدار
جامعه شناختی- معنایی
)

ف62

9.    

□ چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

بدون عنوان نوشتة س. ا. کرجایی

 

ف163

10.  

□ چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

بدون عنوان نوشتة ک. اسد پور

 

ف133

11.  

چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

بدون عنوان نوشتة م. جمالي

 

ف95

12.  

□ چاپ در كتاب

چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

بدون عنوان نوشتة ن. خانزاده امیری

 

ف9

13.  

□ چاپ در كتاب

چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

 

 

 

 

برخی ویژگی های صرفی گویش کلیمیان شیراز

ف122

14.  

چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

بررسی اثر رسانه‌های نوین بر گفتمان زنان مسلمان در سطح بین‌المللی

 

ف148

15.  

چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

بررسی اسپونریزم در گفتار کودکان فارسی زبان

 

ف166

16.  

چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

بررسی استعاره در شطحیات بایزید بسطامی و شیخ ابوالحسن خرقانی در چارچوب

زبان شناسی شناختی

 

ف20

17.  

□ چاپ در كتاب

چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

بررسی استفاده از کلمات با بار معنایی مثبت در متن سخنرانی مادر ترزا در مراسم اهدا جایزه صلح نوبل 1979 در چهارچوب زبانشناسي صلح

 

 

 

ف48

18.  

□ چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

بررسی انواع جناس از دیدگاه زبان شناسی در دیوان آرتیمانی

 

ف119

19.  

□ چاپ در كتاب

چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

بررسی ائتلاف لفظ با معنا در خطبه­ی شقشقیه­ی نهج البلاغه بر اساس زبان­شناسی نوین با محوريت بررسي واژگان متقاربة‌المعني در محور جانشيني و هم­نشيني از ديدگاه فردينان دوسوسور»

ف169

20.  

چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

 

 

 

 

بررسی تاثیر متمم و افزوده بر تعبیر نمودی نهایت (نا)پذیر  جمله در زبان فارسی

 

ف35

21.  

□ چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

 

 

بررسی تاریخچه آواشناسی آکوستیک

 

ف50

22.  

چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

بررسی تحلیل گفتمان انتقادی مطبوعات ایران و انگلیس با موضوع بازدید از تأسیسات هسته‌ای کشور ایران

 

ف22

23.  

□ چاپ در كتاب

چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

بررسی توازن معنایی و عناصر زیبایی­شناختی در مناجات­های خواجه عبدالله انصاری

ف117

24.  

چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

بررسی چگونگی مشارکت زنان در جامعه امروز ایران از طریق تحلیل روزنامه های رسمی کشور بر اساس الگوی فمینیستی لازار

 

ف42

25.  

□ چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

بررسی دستور شناختی

ف30

26.  

چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

بررسی دگرگونی‌های زبانی شعر امین‌پور با توجه به یک کلیدواژه

ف67

27.  

□ چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

 

 

بررسی رابطه­ی زبانشناسی با مطالعات ترجمه و عوامل موثر بر جدایی آنها

ف137

28.  

□ چاپ در كتاب

چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

 

بررسی ردیف ازدیدگاه زبان‌شناسی در صد غزل از طالب آملی

ف179

29.  

□ چاپ در كتاب

چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

بررسی زبان اغواگر تبلیغات و آگهی ها بر اساس رویکرد زبان شناسی و نشانه شناسی

 

ف12

 

30.  

چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

بررسی زبان شناسی آثار کودکانه ی محمدرضا یوسفی

ف77

31.  

□ چاپ در كتاب

چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

بررسی ساخت مجهول در گویش کردی کرمانجی شمال خراسان از دیدگاه رده شناسی زبان

ف23

32.  

□ چاپ در كتاب

چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

بررسی ساختار در غزلیات فیاض لاهیجی از دیدگاه زبان شناسی

 

 

ف116

33.  

چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

بررسی ظرفيت چهار فعل در زبان فارسی

ف78

34.  

□ چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

 

 

بررسی فرایند  قرض گيري و  روش های واژه سازی

 

ف170

35.  

□ چاپ در كتاب

چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

 

 

بررسی فرضیه های دیویس (1982) در جوک های قومیتی شوشتر

 

ف126

36.  

□ چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

بررسی فونوتیکی و فونولوژیکیِ موارد جانشینی در صحبتِ بچه­ها

 

ف120

37.  

چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

بررسی کاربردشناختی ویژگیهای مکالمه ای طنز در چهار مقاله دهخدا، بر اساس اصل عدم همکاری(NCP)

 

ف43

38.  

□ چاپ در كتاب

چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

بررسی گروه اسمی زبان کردی گوش سورانی برپایه برنامه کمینه گرا

ف17

39.  

چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

بررسی محدودیت های نحوی فرایند واژه سازی اشتقاق

با مطالعه ساخت موضوعی کلمات پایه

ف149

40.  

چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

بررسی محدودیت­های معنایی در هم­نشینی پسوند «-مند»

با پایه­های بسیط و مشتق در چارچوب نظریه معنایی- واژگانی لیبر

 

ف155

41.  

چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

 

 

بررسی مقابله ای عامل زمان در فعل زبان های فارسی و انگلیسی

ف118

42.  

چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

 

بررسی مقایسهﺍی کاربرد نقشی و توزیعی حالت در فارسی معاصر و مازندرانی

ف153

43.  

□ چاپ در كتاب

چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

بررسی نظام تبیینی انسجام در بیان شفاهی داستان­های شاهنامه

 

ف14

44.  

□ چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

بررسی نقش جملات پرسشی در جهت اقناع مشتری در فروشگاه های شهر شیراز

ف16

45.  

□ چاپ در كتاب

چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

بررسی و توصیف فرآیند حذف در گونه‌های زبانی رایج در شهر نی‌ریز بر اساس اطلس گویش‌شناختی

 

ف13

46.  

چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

بررسی و مقایسه­ی تعبیر ضرب­المثل در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا و افراد سالم

 

ف124

47.  

□ چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

بررسی و نقد کتاب «درآمدی بر شیوه تحلیل انتقادی گفتمان»

ف134

48.  

چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

 

 

 

بررسی واژگان و آواهای خارج از شعر در آواز دستگاهی ایران

ف171

49.  

□ چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

 

بررسي پديده رمزگرداني درميان دوزبانه هاي کردزبان و فارس زبان شهرستان روانسر

ف161

50.  

□ چاپ در كتاب

چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

بررسي تطبيقي تاثير زبان فارسي بر زبان تركي استانبولي در سطح واژگان و ضرب المثل ها

ف168

51.  

□ چاپ در كتاب

چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

بررسي صنعت تشخيص در چند غزل از اشعار صائب تبريزي از ديدگاه زبان شناختي

 

ف121

52.  

□ چاپ در كتاب

چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

بررسي مقابله اي دو گويش دزفولي و بختياري ايذه

ف147

53.  

چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

بررسي همگاني­هاي رده­شناختي در ساختواژه­ زبان فارسي

 

 

ف15

54.  

چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

برند از دیدگاه نشانه­شناسی پیرسی

ف94

55.  

□ چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

 

 

 

تاثير دوزبانگي در يادگيري واژگان زبان سوم (انگليسي)

ف32

56.  

چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

 

تأملی برنظريه فرزان سجودی

ف173

57.  

□ چاپ در كتاب

چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

تحلیل انتقادی گفتمان صادق هدایت در چهارچوب نظریه فرکلاف

ف37

58.  

چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

تحلیل زبانشناختی پیام­های فرهنگی کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان

براساس مدل ارتباطی رومن یاکوبسن

 

ف8

59.  

چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

تحلیل شیوه­های بازنمایی رسانه­ها بر مبنای تحلیل­گفتمان­انتقادی

ف46

60.  

□ چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

تحلیل کاربردشناختی برخی از احادیث پیامبر اکرم (ص)

 

 

 

ف162

61.  

□ چاپ در كتاب

چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

تحلیل گفتمان تبلیغات بازرگانی

بررسی کاربرد زبان و گفتمان در اقناع و متقاعدسازی مخاطبان از منظر تحلیل گفتمان

 

ف21

62.  

□ چاپ در كتاب

چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

 

 

تحلیل و مقایسه ضرب­المثل­های حیوانات در ترکی آذری ایران

رویکرد توصیفی: زبان­شناسی شناختی و رویکرد تبیینی: تحلیل گفتمان انتقادی

ف160

63.  

□ چاپ در كتاب

چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

 

تحولات آوایی برخی همخوان ها در زبان کردی

 

ف39

64.  

□ چاپ در كتاب

چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

تعامل جنسیت و زبان در تولدی دیگر

ف165

65.  

□ چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

تعامل زبان و معنا در سوانح احمد غزالي

ف150

66.  

□ چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

توصیف کنش گفتار غیر واقعی دعوت در زبان فارسی

 

ف6

67.  

□ چاپ در كتاب

چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

 

توصیف ویژگی های معنائی پاسخ های حاصل از تداعی واژگانی

ف113

68.  

□ چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

جبر و اختیار از دیدگاه سنایی

 

ف91

69.  

□ چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

 

 

خواندن متقابل: ابزاری برای رشد شناختی در

کلاس های زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی

ف123

70.  

□ چاپ در كتاب

چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

 

راه­های بالابردن توانش زبانی دانشجویان رشته علوم سیاسی از طریق توانش ارتباطی

ف178

71.  

□ چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

زبان اقليت در مطالعات ترجمه :

ترکي ايراني و سبک ترجمه اي شايع در آن

ف140

72.  

چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

زبان تبلور بیرونی پيكرة دروني است

ف175

73.  

چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

زیر زره بین  پرفروش ترین ترجمه ی اشعار مولانا

نظریه های ترجمه

ف164

74.  

□ چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

ساخت واژه اشتقاقی از تکواژ اشتقاقی « واو » (u)

ف138

75.  

□ چاپ در كتاب

چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

ساختار فعل در گویش مازندرانی

 

ف159

76.  

چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

 

 

 

ساختار کنشگرها در داستان «وما تشاؤون» بر اساس الگوی کنشگر گریماس

 

ف75

77.  

چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

 

سنجش توان تعليق در متون نمايشي

ف172

78.  

□ چاپ در كتاب

چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

سهم تصویرسازی در ترکیبات شعری خاقانی شروانی

ف136

79.  

□ چاپ در كتاب

چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

شیوع لکنت زبان در دانش آموزان دو زبانه مقاطع مختلف تحصیلی شهر ایوان غرب

 

ف3

80.  

□ چاپ در كتاب

چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

طراحي بارم بندي به همراه زبان آموزان:

کاربرد برنامه ريزي درسي تعاملی در ارزشيابي ترجمه

ف125

81.  

چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

عناصر صرف ساختاری

نگاهی به ساختمان ترکیب در زبان فارسی

ف90

82.  

□ چاپ در كتاب

چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

عوامل اجتماعي موثر در عبارات خطابی "مادر شوهر" توسط  عروسان ایرانی و آمریکایی

 

 

ف114

83.  

چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

 

 

 

عوامل تاثیرگذار بر مطابقه مفعولی در زبان تاتیِ اشتهاردی

ف79

84.  

چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

 

فاعل بی آوا در ساخت های خبری و التزامی زبان فارسی

 

 

ف157

85.  

□ چاپ در كتاب

چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

فرایند واجی درج در ساخت هجایی زبان انگلیسی توسط زبان آموزان فارسی زبان بر مبنای نظریه ی بهینگی

ف80

86.  

چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

فرایند واژه سازی در متن زند خورشید نیایش

ف52

87.  

چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

فرسايش/زوال گويش مازندراني در حوزه‌ي مدرسه در شهرستان قائمشهر

ف70

88.  

□ چاپ در كتاب

چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

کاربرد فعل امر در شعر شاملو

ف146

89.  

چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

كنكاشي در شبكه معنايي اسامي زبان فارسي

 

ف5

90.  

چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

 

 

گشتار جنسیتی در پوستی كه در آن زندگی می كنم:

فیلمی از پِدروُ آلمودووار

 

ف176

91.  

چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

گفتگو و لحن در گلستان

ف174

92.  

چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

مادي: زبان، گویش يا لهجه؟

 

ف10

 

93.  

چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

مشارکان معنایی فعلها و نقش آنها در زمان پردازش شنیداری جمله

 

ف115

94.  

□ چاپ در كتاب

چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

مطالعه­ی توصیفی- تحلیلی وندهای صرفی در زبان اورامی

 

ف158

95.  

□ چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

معرفی نظریه ی  گرامر واژه

ف4

96.  

چاپ در كتاب

چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

مقدّمه­ای بر فرهنگ­نویسی کُردی جنوبی

 

ف1

97.  

□ چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

 

 

 

 

منشأ زبان

ف142

98.  

□ چاپ در كتاب

چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

 

نشانه شناسی اجتماعی: پاسخی جدید به نیاز تحلیل گفتمان عصر چند رسانه ای

 

ف64

99.  

چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

نظرية فرازبان معنايي طبيعي و فرهنگ‌نگاري

ف167

100.

چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

نقش آمیختگی مفهومی در ایجاد و حفظ انسجام گفتمان: رویکردی نظری با نمونه‌‌ای از قصه‌های عامیانه ایرانی

 

ف2

101.

□ چاپ در كتاب

چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

نقش توازن آوایی در ایجاد نظم شعر

ف74

102.

□ چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

نقش زبان خلجی در حفظ واژگان و اصطلاحات زبان پارسی

ف144

103.

□ چاپ در كتاب

چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

نقش زبانشناسی کاربردی در نظریه ترجمه و عوامل موثر بر فاصله گرفتن مطالعات ترجمه از زبانشناسی

ف177

104.

□ چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

 

 

 

نقش و ارتباط بازی در تدریس زبان خارجی:

دیدگاه اجتماعی – فرهنگی ویگوتسکی

 

ف145

105.

□ چاپ در كتاب

چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

 

واژگان تعریف در فرهنگ­های زبان آموز

ف68

106.

چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

واژگانی‌شدگی ابعاد معنایی وجهیّت در صفات وجهی فارسی

 

ف7

107.

□ چاپ در كتاب

چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

واژه ها و ترکیبات گویشی مشترک جنوب خراسان و اشعار سعدی و حافظ

 

ف11

108.

چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

A Comparative Study of Iranian Bilingual Schools and Language Institutes: Examining EFL learners’ receptive skills and language components

E69

109.

چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

A Comparison of Requesting Strategies by Novice and Expert L2 Dyads

E1

110.

چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

A contrastive analysis of Apology Speech Act realization patterns in Persian and English

E55

111.

چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

 

 

 

A Socio-linguistic Perspective to the Language Change of Television News

Broadcasting in Iran

E63

112.

چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

 

A Study of Some Substitutes for Making Eye Contact in The Communications of Congenital and Adventitious Totally Blind People

E40

113.

□ چاپ در كتاب

چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

An Investigation into Iranian Language Learners’ Adversity Quotient and Its Relationship to Their Reading Comprehension Ability

E34

114.

چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

 

An investigation into the incorporation of critical thinking skills in the Questions of University Entrance Exam

E9

115.

چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

Apologies in English and Persian: A Cross-Cultural and Gender Investigation

E12

116.

چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

Attitudes towards Gender: Women Inflected in Diction

E5

117.

چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

Computational linguistics and its role in teaching-learning process

E74

118.

□ چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

□سخنراني

□ پوستر

        در اولويت قرار نگرفت

 

Daisy Miller as an American Girl in Europe

 

E11

119.

□ چاپ در كتاب

چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

Digesting Vocabulary: Email vs. Context

E49

120.

□ چاپ در كتاب

چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

Digesting Vocabulary: Email vs. Context

 

E17

121.

چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

Discourse Markers in the Essay Writing of EFL Learners

E28

122.

□ چاپ در كتاب

چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

 

Education : Wielding the Discourse of Power or Fostering Individual Autonomy ?

The Analysis of the Failure of Educational System in Salinger’s Catcher in the Rye in the

Light of Adorno’s “ Halbbildung”

E78

123.

چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

Effect of Continuous - vanishing Dialogue on Vocabulary Learning and Retention of EFL Learners

E66

124.

چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

E-mail Correspondence and Iranian EFL Writing Ability

E35

125.

چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

 

Enhancing Critical Thinking Abilities in EFL Classrooms:

Through Written and Audiotaped Dialogue Journals

E10

126.

چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

      در اولويت قرار نگرفت

 

First language acquisition

E23

127.

□ چاپ در كتاب

چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

 

Frankenstein Theme and Setting: Tourism Perspective

E16

128.

چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

How Very Young Learners Learn to Crack the Code of Reading

 

E37

129.

□ چاپ در كتاب

چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

Incorporating Culture into Second Language Teaching

 

E20

130.

□ چاپ در كتاب

چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

Intuitive-imitative Approach versus Analytic-linguistic Approach toward

Teaching /T/, /D/, and /w/ to Iranian Students

E65

131.

چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

 

Investigation of   Learners’ Anxiety of  Speaking

E76

132.

چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

M. Abasirad

E68

133.

چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

On the Necessity of Mastering Saussurian Linguistics as the Pillar of Twentieth Century Western Literary Criticism

E79

134.

چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

Pair Work and Its Effect on Accuracy, Fluency and Complexity of Writing Performance in an Iranian EFL Context

E33

135.

چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

 

Psychoanalytic Feminism in Samuel Barclay Beckett's Drama "Footfalls"

E41

136.

چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

Saussure's, Peirce's, and Barthes's models of the sign: investigation and comparison

E26

137.

چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

Style as Language Functions: A Comparative Stylistic Reading of Ring Lardner’s and Jalal Al-e-Ahmad’s Selected Short Stories

E7

138.

چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

Technology - Mediated Instruction and the Development of English Teachers' Transferable Skills

 

E60

139.

چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

 

 

The Comparison of Interlingual Errors Made by Iranian Learners in French & English

E43

140.

چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

The Effectiveness of Dictogloss in Developing General Writing Skill of

Iranian Intermediate EFL learners

E2

141.

چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

The Employment of CDA in the Identification of Power Plays that Regulate Black Motherhood in Morrison's Beloved

E21

142.

چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر

در اولويت قرار نگرفت

The impact of teacher corrective feedback on EFL learners’ computer-mediated writing

E53

143.

چاپ در كتاب

□ چاپ در لوح فشرده

سخنراني

پوستر