بازگشت

 خانه  

 

 مسئولیت مطالب مندرج در وب‌سایت این دانشکده٬ به عهده دانشکده پرستاری و مامایی می باشد.

 

آمار دانشجویان     :·   پرستاری: 447       ·   مامایی : 401                                           آمار هیات علمی:  ·  هیأت علمی پرستاری: 12 نفر             ·  هیأت علمی مامایی: 15 نفر           

 

استادان نمونه دانشکده:

  • خانم سهیلا مقیمی هنجنی - سال 91

  •  خانم دکتر مانی میر فیضی

  • خانم سوسن آبگینه اسفندیاری

  • خانم شراره ضیغمی محمدی

  • خانم مریم اسماعیلی

  • خانم مهناز شوقی

  • خانم پروانه حیدری

  • آقای دکتر اسماعیل برازنده اصل

معرفی دانشکده

مشخصات دروس

روسا و کارشناسان دانشکده

فعالیتهای دانشکده

 

کلیه حقوق مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج می باشد