بازگشت

 

 

خلاصة فعالیت های پژوهشی در سال 1387

 

 

سمینار، سخنرانی علمی و همایش

 

عنوان:تازه هاي قلب و عروق  

نوع:كنگره  

داخلی      استانی      منطقه ای     ملی سراسري       بین المللی     

بودجه (ریال):                درآمد (ریال):

تاریخ برگزاری:25-22 خرداد ماه 1387

عنوان مقالات ارائه شده:

نویسنده یا نویسندگان

بارداري چالش مهم در زنان مبتلا به بيماريهاي مادرزادي قلب

شراره ضيغمي محمدي

 

  عنوان: داخلي و جراحي – مديريت پرستاري

نوع: سلسله سخنراني 

داخلی      استانی      منطقه ای     ملی           بین المللی     

بودجه (ریال):                درآمد (ریال):

تاریخ برگزاری:19/3/87

عنوان مقالات ارائه شده:

نویسنده یا نویسندگان

ادامه مبحث آسم و اسپيرومتري

دكترايرج آذري

ضرورت وجود قوانين و اخلاقيات و مقررات حرفه اي

دكتر منيژه قابلجو

 

عنوان: معرفي برخي روشهاي درماني در طب

نوع: سلسله صخنراني

داخلی  *    استانی      منطقه ای     ملی           بین المللی     

بودجه (ریال): -/000/200/1               درآمد (ریال):

تاریخ برگزاری:13/3/87

عنوان مقالات ارائه شده:

نویسنده یا نویسندگان

هوميوپاتي

ماندانا آرش

حجامت

ماندانا آرش

عادات خواب در كودكان

مهناز شوقي

 

عنوان: بيماريهاي داخلي و جراحي

نوع: سلسله سخنراني

داخلی   * استانی      منطقه ای     ملی           بین المللی     

بودجه (ریال):-/000/200/1                درآمد (ریال):

تاریخ برگزاری:11/3/87

عنوان مقالات ارائه شده:

نویسنده یا نویسندگان

آسم و يافته هاي جديد

دكتر ايرج آذري

اكسيژن تراپي در درمان سندرم حاد كرونر قلبي

شراره ضيغمي محمدي

استرس و ابتلاي به MS

مريم اسماعيلي

 

عنوان: بيماريهاي شايع زنان و مامايي 

نوع:سلسله سخنراني 

داخلی  *  استانی      منطقه ای     ملی           بین المللی     

بودجه (ریال): -/000/200/1

درآمد (ریال):

تاریخ برگزاری:6/3/87

عنوان مقالات ارائه شده:

نویسنده یا نویسندگان

استئوپروز و منوپوز

دكتر ماني ميرفيضي

غربالگري پره ناتال

سهيلا مقيمي هنجني

عفونت هاي ويرال در بارداري

مرجان ضيائي بيدهندي

 

عنوان: مراقبتهاي زنان و مامايي  

نوع:سلسله سخنراني 

داخلی  *  استانی      منطقه ای     ملی           بین المللی     

بودجه (ریال):

درآمد (ریال):

تاریخ برگزاری:26/3/87

عنوان مقالات ارائه شده:

نویسنده یا نویسندگان

ديس پاروينا

پروانه حيدري

تغذيه در منوپوز

مژگان نينوائي

عفونت هاي انگل در بارداري

مرجان ضيائي بيدهندي

عفونتهاي بيمارستاني

مهتاب سليمي

 

 

 

 

طرح هاي پژوهشي

 

عنوان طرح پژوهشی: بررسي نيازهاي آموزش بهداشت باروري دختران دانشجوي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج

نام خانوادگی:حيدري  

نام مجری: پروانه

رتبه دانشگاهی:مربي

تاریخ شروع: 1/4/87

تاریخ خاتمه: 14 ماه پس از شروع

گروه علمی:

علوم پزشکی *              رشته تحصیلی مامايي               گرایش

بودجه مصوب طرح به (ریال) :-/000/000/30

محل تأمین اعتبار طرح:              واحد دانشگاهی  *                       

 

چکیده طرح (شامل خلاصه ، اهداف ، روش تحقیق و نتایج به دست آمده):علم بهداشت باروري سرويس هاي مورد نياز در زمينه هاي روشهاي تنظيم خانواده و بارداري ناخواسته ، مراقبت هاي قبل و بعد از بارداري ، پيشگيري و درمان بيماريهاي مقارتبي و ايدز ، خشونت بر عليه زنان ، مهارت هاي ارتباطي ، غربالگري سرطانها ، تغذيه سالم و بهداشت قاعدگي را در كليه سنين ارائه مي دهد ولي هنوز بيش از يك ميليون جوان در دنيا از مراقبت هاي بهداشت باروري كافي برخوردار نيستند . ارزيابي نيازهاي بهداشتي جوانان به معني اطمينان يافتن از اطلاعات صحيح آنان و تشخيص خلاء آموزشي در مورد بهداشت باروري است . اين سوال مطرح است كه در كشور ما با توجه به موقعيت فرهنگي مذهبي موجود جوانان ما نياز به دانستن چه مطالبي دارند و آنها بيشتر با چه مشكلات بهداشت باروري مواجه هستند و اولويت آموزش آنان كدام است . لذا مطالعه توصيفي تحليلي مقطعي در مورد 320 دانشجوي دختر دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج طرح ريزي شد بطوريكه ميزان نيازهاي ابراز شده توسط دانشجويان با ميزان نيازهاي آموزش تشخيص داده شد توسط پژوهشگر ( توسط پرسشنامه نيازهاي آموزش ابراز شده و همچنين حيطه شناختي پژوهشگر ساخته ) مورد مقايسه و بررسي قرار مي گيرد .

 

 

عنوان طرح پژوهشی: بررسي ارتباط اختلالات خواب و وقوع حادثه

نام خانوادگی:شوقي  

نام مجری: مهناز

رتبه دانشگاهی:

مربي  

تاریخ شروع:1/4/87

تاریخ خاتمه: يكسال پس از شروع

گروه علمی:      علوم پزشکی  *           

بودجه مصوب طرح به (ریال) :-/000/000/29

محل تأمین اعتبار طرح:          واحد دانشگاهی  *                       

چکیده طرح (شامل خلاصه ، اهداف ، روش تحقیق و نتایج به دست آمده):سلامت جسمي و عاطفي در گرو خواب و استراحت كافيست . تمامي انسان ها براي رسيدن به حداكثر كارايي نيازمند داشتن خوابي مناسب هستند . هدف كلي اين تحقيق عبارت است از تعيين ارتباط مشكلات خواب وقوع حادثه در كودكان 11-6 ساله . اين مطالعه يك پژوهش گذشته نگر همبستگي همخواني از نوع شاهد – موردي خواهد بود كه به منظور دستيابي به هدف كلي انجام خواهد شد . پرسشنامه مورد استفاده در اين پژوهش از دو بخش كلي تشكيل شده سوالات بخش اول در رابطه با متغيرهاي زمينه اي شامل مشخصات كودك و والدين است بخش دوم سوالات مربوط به عادات خواب كودك است كه از ابزار سنجش عادات خواب كودكان استفاده خواهد شد

 

عنوان طرح پژوهشی: بررسي كيفيت زندگي بر حسب مراحل مختلف يائسگي در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي – درماني شهرستان كرج

نام خانوادگی:مقيمي هنجني

نام مجری: سهيلا

رتبه دانشگاهی:مربي  

تاریخ شروع: 1/4/87

تاریخ خاتمه: 12ماه پس از شروع

گروه علمی:

علوم پزشکی *             رشته تحصیلی مامايي                           گرایش

بودجه مصوب طرح به (ریال) :-/000/970/2

محل تأمین اعتبار طرح:          واحد دانشگاهی *                        

چکیده طرح (شامل خلاصه ، اهداف ، روش تحقیق و نتایج به دست آمده):در حال حاضر كيفيت زندگي يكي از نگراني هاي عمده سياستمداران و متخصصين بهداشتي است و بعنوان شاخصي براي اندازه گيري وضعيت سلامت در تحقيقات بهداشتي و پزشكي شناخته مي شود و بكار مي رود . هدف كلي اين تحقيق عبارت است از تعيين كيفيت زندگي در مراحل مختلف يائسگي در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهرستان كرج . اين مطالعه توصيفي – تحليلي و از نوع مقطعي است كه نوعي تحقيق غير تجربي محسوب مي شود كه محقق با گردآوري توصيف هاي از پديده هاي موجود از يافته ها به منظور تائيد يا ارزيابي شرايط موجود يا برنامه ريزي براي بهبود شرايط استفاده مي نمايد . در اين پژوهش ابتدا كيفيت زندگي بر حسب مراحل مختلف يائسگي و مشخصات دموگرافيك طول مدت يائسگي و شدت علايم توصيف شده و سپس ارتباط بين كيفيت باليني متغيرها مورد تحليل قرار مي گيرد

 

 

عنوان طرح پژوهشی: بررسي كيفيت زندگي بيماران مبتلا به آسم در بيمارستانهاي شهرستان كرج

نام خانوادگی:آرش

نام مجری:ماندانا  

رتبه دانشگاهی:مربي  

تاریخ شروع:1/4/87

تاریخ خاتمه:15 ماه پس از شروع طرح  

گروه علمی:

علوم پزشکی  *            رشته تحصیلی پرستاري                            گرایش

بودجه مصوب طرح به (ریال) :-/000/000/29

محل تأمین اعتبار طرح:         واحد دانشگاهی *                        

 

چکیده طرح (شامل خلاصه ، اهداف ، روش تحقیق و نتایج به دست آمده):ناتواني ناشي از بيماريهاي ريوي بخصوص آسم يك مشكل عمده بهداشتي بوده و عامل مشخصي در كاهش سطح توليد ملي مي باشد . هدف كلي طرح عبارت است از بررسي كيفيت زندگي بيماران مبتلا به آسم . اين پژوهش يك پژوهش توصيفي دو متغيري از نوع كاربردي مي باشد كه بطور تصادفي كيفيت زندگي بيماران مبتلا به آسم ( مشخص شده توسط اسپيدومتري ) بستري در بيمارستانهاي سطح كرج را با پرسشنامه تائيد شده كيفيت زندگي مسنجد . اين پرسشنامه در دو قسمت بررسي اطلاعات دموگرافيكي و بررسي ابعاد كيفيت زندگي تنظيم شده و مورد تائيد در بررسي كيفيت زندگي بيماران تنفسي در ايران مي باشد و كيفيت زندگي بيماران را در يك ماه قبل بررسي مي نمايد.

 

 

چاپ کتاب

 

 

عنوان کتاب:درسنامه پرستاري و بهداشت مادران ونوزادان  

تیراژ (شمارگان)1050 نسخه

نوع کتاب: تألیف           ترجمه  *   

نویسندگان:

1 نام خانوادگی:شوقي              نام:مهناز

2 نام خانوادگی: سنجري           نام:مهناز

مترجم ها:

1 نام خانوادگی:              نام:

2 نام خانوادگی:              نام:

تاریخ انتشار:چاپ دوم 1387

قیمت (ریال):79000

ناشر:نشر سالمي و جامعه نگر

تعداد صفحات:443 صفحه

گروه علمی :علوم پزشکی:*                                     گرایش:پرستاري

چکیده کتاب (حداکثر در 10 سطر)

در برگيرنده كليه مباحث پرستاري مادران و نوزادان مطابق سرفصل هاي وزارت بهداشت مي باشد و دانشي كامل از پرستاري مادران و نوزادان فراهم مي آورد.

 

 

عنوان کتاب:پرستاري كودكان 

تیراژ (شمارگان)1550 نسخه

نوع کتاب: تألیف   *        ترجمه      تصحیح       تصنیف      تنظیم      گردآوری

نویسندگان:

1 نام خانوادگی:شوقي              نام:مهناز

2 نام خانوادگی:سنجري            نام:مهناز

مترجم ها:

1 نام خانوادگی:              نام:

2 نام خانوادگی:              نام

تاریخ انتشار:1387

قیمت (ریال):000/79

ناشر:نشر سالمي و جامعه نگر

تعداد صفحات:280 صفحه

گروه علمی:  علوم پزشکی:*                                    گرایش:پرستاري