بازگشت

خلاصة فعالیت های پژوهشی در سال 1388

 

 

طرح‌های پژوهشی درون دانشگاهی

 

عنوان طرح پژوهشی: بررسي مقايسه اي تاثير رژيم غذائي و برنامه ورزشي در خانم ها ي چاق مبتلا به سندروم تخمدان پلي كيستيك

 

نام خانوادگی مجری طرح:

مير فيضي

نام:

ماني

رتبه علمی:

استاديار

تاریخ شروع:      يك ماه پس از قسط اول                                         تاریخ خاتمه: 24 ماه پس از شروع

در حال اجرا  a                                                                               خاتمه یافته: c

نوع طرح: بنیادی c                           توسعه‌ای c                             کاربردی a

گروه علمی:

علوم پزشکی a                                       علوم انسانی c                     علوم پایه  c                    فنی و مهندسی c کشاورزی و دامپزشکی c                           هنر و معماری c

رشته:  علوم پزشكي

گرایش: مامائي

بودجه مصوب طرح (ریال):  /000/000/60 ريال

چکیده طرح پژوهشی (حداکثر در 10 سطر شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده):

سندروم تخمدان پلي كيستيك شايع ترين آندوكرينوپاتي در زنان قبل از سنين يائسگي و شايع ترين علت نازائي ناشي از عدم تخمك گذاري مي باشد .امروزه نقش مركزي افزايش مقاومت به انسولين در بروز تخمدان پلي كيستيك منجر به اين شده است كه خط اول درماني در اين بيماران اصلاح سبك زندگي از طريق رژيم غذائي و برنامه ورزشي با هدف نرمال كردن سطوح آندروژ و باز گرداندن قدرت باروري فرد باشد .در مطالعات بسيار كاستن وزن به عنوان اولين توصيه به بيمارا ن مبتلا به چاقي همزمان است . چون كاهش وزن سبب ارتقاي سلامت شده و از ميزان انسولين و آندروژن مي كاهد .

همچنين ورزشهائي كه گروههاي بزرگ عضلاني را درگير مي كنند مقاومت به انسولين را كاهش داده و ممكن است بخش مهمي از درمان هاي غير داروئي و تعديل كننده شيوه هاي زندگي باشد .

 

 

 

 

 

       

 

 

کتاب‌های چاپ شده

 

عنوان کتاب: درسنامه پرستاري و بهداشت مادران و نوزادان

تیراژ (شمارگان) 1000  نسخه

نوع کتاب:       تألیف c              ترجمه a            تصحیح c           تصنیف  c           تنظیم  c             گردآوری c

                 سایر c

موضوع کتاب:            درسی a                            غیردرسی c

نویسندگان:

 

1- نام خانوادگی:                                  نام:

2- نام خانوادگی                                   نام:

3- نام خانوادگی:                                  نام:

مترجم‌ها:

 

1- نام خانوادگی:        شوقي                    نام: مهناز

2- نام خانوادگی:    سنجري                    نام: مهناز

3- نام خانوادگی:                                   نام:

تاریخ انتشار:     1388                                            نوبت چاپ:    اول                                              شابک: 5-67-8760-964-978

ناشر:      نشر سالمي                                               تعداد صفحات:             528                              قیمت به ریال :12900    

گروه علمی کتاب:   علوم انسانی c      علوم پزشکی a       علوم پایه c      فنی و مهندسی c      کشاورزی c    هنر c    سایر c

چکیده: حداکثر در 10 سطر شامل: خلاصه فصل‌ها و بخشهای کتاب

اين کتاب يکی از درسنامه های اصلی معرفی شده از سوی وزارت بهداشت جهت تدريس درس بهداشت مادران نوزادن به گروه پرستاری است.

کتاب در برگيرنده کليه مباحث پرستاری مادران و نوزادان مطابق سر فصل های وزارت بهداشت می باشد و دانشی کامل از پرستاری مادران و نوزادان فراهم می آورد. کتاب فوق مشتمل بر 9 بخش و 22 فصل است. در بخش مادران نوزادان يک به بارداری سالم پرداخته شده است. ( آناتومی و فيزيولوژی بارداری ، تغييرات طبيعی حين بارداری ، تغذيه سالم زايمان سالم ، شيردهی ، تنظيم خانواده ...)در بخش دوم يا مادران نوزادان دو بارداری پرخطر و نوزادان پر خطر معرفی و مورد بحث قرار گرفته است. قابل ذکر است که در هر مبحث مراقبتهای پرستاری و طرح مراقبت مربوطه ارائه شده است.

 

 

 

 

مقاله‌‌های ارائه شده در مجلات علمی

 

عنوان مقاله: بررسي عوامل خطر ساز قلبي در دو گروه اعضاي هيئت علمي و كاركنان آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج

 

نام خانوادگی نویسنده (گان):

قابلجو

سوسن

نام:

منيژه

آبگينه اسفندياري

نام مجله‌ای که مقاله در آن چاپ شده است: نشريه دانشكده پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني شهيد بهشتي

مشخصات شامل شماره و تاریخ: سال هجدهم شماره شصت و سه زمستان 1387

متولی انتشار: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي

رتبه علمی مجله:

ISI  c                     مجلات خارجی غیر ISI  c                     علمی پژوهشی  a                      علمی ترویجی c                علمی عمومی (دانشگاه آزاد اسلامی)  c           علمی تخصصی(مراکز علمی غیر دانشگاه آزاد اسلامی) c               سایر c  

گروه علمی مقاله                          رشته علمی مقاله

علوم پزشکی       a      رشته مقاله       پرستاري

علوم انسانی        c      رشته مقاله

علوم پایه           c      رشته مقاله

فنی و مهندسی   c      رشته مقاله

کشاورزی          c      رشته مقاله

هنر                 c      رشته مقاله

سایر                c        رشته مقاله

 

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

کلمات کلیدی: عوامل خطر ساز قلبي تنش اعضاي هيئت علمي كاركنان آموزشي

خلاصه مقاله: (حداکثر در 10 سطر)

 با وجود پژوهش هاي متعدد در زمينه تعيين عوامل خطر ساز قلبي مرگ ناشي از آن نگران كننده مي باشد . پيش بيني ها نشان مي دهد كه تا سال 2020 ميلادي مرگ ناشي از آن به 75/0 مرگهاي شايع جهان برسد . پژوهش حاضر با هدف تعيين عوامل خطر ساز بيماري هاي قلبي در دو گروه اعضاي هيئت علمي و كاركنان آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج انجام شد . نتايج نشان داد كه بخشي از عوامل خطر ساز شناخته شده قلبي مانند قند خون ، چربي ها در اين گروه ها كنترل شده است . اما بعضي از عوامل كه به عنوان خطر ساز قلبي شناخته شده نيست مانند شاخص توده بدني ،دور كمر ، اوره و كراتينين عامل خطر ساز است .بين فشار خون و تنش و ارتباط تنش شغلي و راههاي مقابله حتي در محيط هاي آكادمي با عوامل خطر ساز قلبي ارتباط معني داري را نشان مي دهد . اين امر لزوم توجه روساي دانشگاهها و موسسات عالي را در تعديل برنامه ريزي هاي آموزشي و پژوهشي جهت كنترل تنش و عوامل خطر ساز قلبي را نشان مي دهد .

 

 

 

 

مقاله‌‌های ارائه شده در مجلات علمی

 

عنوان مقاله:  بررسي ميزان آگاهي پرستاران شاغل در بيمارستان هاي شهرستان كرج از حقوق بيمار

 

نام خانوادگی نویسنده (گان):

 پارسي نيا

ماندانا

غلامرضا

نام:

ميترا

گودرزي

بابائي

نام مجله‌ای که مقاله در آن چاپ شده است:  مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

مشخصات شامل شماره و تاریخ: سال سوم شماره چهارم زمستان 1386

متولی انتشار: دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

رتبه علمی مجله:

ISI  c                     مجلات خارجی غیر ISI  c                     علمی پژوهشی  c                      علمی ترویجی a                علمی عمومی (دانشگاه آزاد اسلامی)  c           علمی تخصصی(مراکز علمی غیر دانشگاه آزاد اسلامی) c               سایر c  

گروه علمی مقاله                          رشته علمی مقاله

علوم پزشکی       a      رشته مقاله       پرستاري

علوم انسانی        c      رشته مقاله

علوم پایه           c      رشته مقاله

فنی و مهندسی   c      رشته مقاله

کشاورزی          c      رشته مقاله

هنر                 c      رشته مقاله

سایر                c        رشته مقاله

 

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

کلمات کلیدی:  حقوق بيمار آگاهي پرستار

خلاصه مقاله: (حداکثر در 10 سطر)

 حقوق بيمار به مفهوم خدماتي است كه فرد در دوره بيماري خود استحقاق دريافت آن را دارد . اين حقوق شامل حق انتخاب ، تصميم گيري ، حق احترام ، حق اعتراض ، حق محافظت ، حق دريافت درمان و مراقبت دقيق عليرغم وضعيت مالي ، سياسي ، جغرافيائي و مذهبي است . وظيفه پرستار نيز در اين زمينه رعايت حقوق بيمار است . بر اساس يافته هاي حاصل از پژوهش ، سطح آگاهي نمونه ها در حد پائين بوده كه مشابه نتايج بدست آمده از ساير تحقيقات انجام شده در مورد حقوق بيمار بوده است . از اين رو ،لزوم بررسيهاي بيشتر در اين زمينه و همچنين ارتقاي سطح آگاهي جامعه پرستاران از حقوق بيمار ، توصيه مي شود .

 

 

 

 

مقاله‌‌های ارائه شده در مجلات علمی

 

 

عنوان مقاله: بررسي تعدي كلامي به پرستاران شاغل در بيمارستان هاي سراسر كشور ايران

 

نام خانوادگی نویسنده (گان):

شوقي

غضنفر

صديقه

نام:

مهناز

ميرزائي

سالمي

نام مجله‌ای که مقاله در آن چاپ شده است: فصلنامه كومش

مشخصات شامل شماره و تاریخ: دوره 9 شماره 4 شماره پياپي 28 تابستان 1378

متولی انتشار: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان سمنان

رتبه علمی مجله:

ISI  c                     مجلات خارجی غیر ISI  c                     علمی پژوهشی  a                      علمی ترویجی c                علمی عمومی (دانشگاه آزاد اسلامی)  c           علمی تخصصی(مراکز علمی غیر دانشگاه آزاد اسلامی) c               سایر c  

گروه علمی مقاله                          رشته علمی مقاله

علوم پزشکی       a      رشته مقاله       پرستاري

علوم انسانی        c      رشته مقاله

علوم پایه           c      رشته مقاله

فنی و مهندسی   c      رشته مقاله

کشاورزی          c      رشته مقاله

هنر                 c      رشته مقاله

سایر                c        رشته مقاله

 

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

کلمات کلیدی: تعدي خطرات شغلي رضايت شغلي مراقبين سلامتي

خلاصه مقاله: (حداکثر در 10 سطر)

افزايش اعمال خشونت رفتاري به كاركنان مراقبت سلامتي يك جامعه پرستاري محسوب مي شود . اين مطالعه با هدف تعيين ميزان تعدي كلامي به پرستاران شاغل در بيماستانهاي سراسر كشور و ارتباط آن با برخي عوامل فردي ،محيطي انجام شد. با توجه به شيوع بالاي تعدي كلامي و عوامل خطر شناسائي شده لازم به نظر مي رسد اين امر مورد توجه قرار گرفته و اقدامات لازم در اين زمينه اجرا شود . يافته هاي اين تحقيق شايد براي كاهش و پيش گيري و كنترل تعدي به پرستاران مفيد باشد .

 

 

 

 

مقاله‌‌های ارائه شده در مجلات علمی

 

عنوان مقاله: تاثير طب فشاري بر شدت درد زايمان

 

نام خانوادگی نویسنده (گان):

حيدري

فاطمه

سيد رضا

نام:

پروانه

مژده

مظلوم

نام مجله‌ای که مقاله در آن چاپ شده است: مجله پژوهشي حكيم

مشخصات شامل شماره و تاریخ: دوره 11 شماره 2 تابستان 1387

متولی انتشار: مركز ملي تحقيقات علوم پزشكي كشور

رتبه علمی مجله:

ISI  c                     مجلات خارجی غیر ISI  c                     علمی پژوهشی  a                      علمی ترویجی c                علمی عمومی (دانشگاه آزاد اسلامی)  c           علمی تخصصی(مراکز علمی غیر دانشگاه آزاد اسلامی) c               سایر c  

گروه علمی مقاله                          رشته علمی مقاله

علوم پزشکی       a      رشته مقاله       مامائي

علوم انسانی        c      رشته مقاله

علوم پایه           c      رشته مقاله

فنی و مهندسی   c      رشته مقاله

کشاورزی          c      رشته مقاله

هنر                 c      رشته مقاله

سایر                c        رشته مقاله

 

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

کلمات کلیدی: طب فشاري درد ليبر زايمان

خلاصه مقاله: (حداکثر در 10 سطر) زايمان تجربه اي دردناك براي اكثر زنان مي باشد ،از آنجائيكه طب فشاري به عنوان يكي از روش هاي غير تهاجمي كنترل درد مطرح است ، پژوهشي با هدف تعيين تاثير طب فشاري بر شدت درد زايمان در خانم هاي باردار بستري در بلوك زايمان بيمارستان كمالي كرج سال 1385 انجام گرفت . در اين كارآزمائي باليني دوسوكور ، 128 خانمي كه جهت انجام زايمان با ديلاتاسيون سرويكس 3 سانتيمتر بستري شده بودند به روش تخصيص تصادفي در دو گروه تجربي ، 30 دقيقه اعمال فشار بر نقطه فشار و گروه شاهد 30 دقيقه تماس در نقطه قرار گرفتند . بر اساس يافته هاي پژوهش ،استفاده از طب فشاري به تنهائي قادر به كاهش درد زايما نمي باشد و نياز به همراهي با روشهاي غير تهاجمي ديگر بي دردي است .

 

 

 

 

مقاله‌‌های ارائه شده در مجلات علمی

 

 

عنوان مقاله:   تاثير طب فشاري بر نقطه 6 طحالي در طول مدت زايمان

 

نام خانوادگی نویسنده (گان):

حيدري

فاطمه

سيد رضا

نام:

پروانه

مژده

مظلوم

نام مجله‌ای که مقاله در آن چاپ شده است:مجله زنان ، مامائي و نازائي ايران

مشخصات شامل شماره و تاریخ: دوره 11 شماره دوم تابستان 1387

متولی انتشار: دانشگاه علوم پزشكي مشهد

رتبه علمی مجله:

ISI  c                     مجلات خارجی غیر ISI  c                     علمی پژوهشی  a                      علمی ترویجی c                علمی عمومی (دانشگاه آزاد اسلامی)  c           علمی تخصصی(مراکز علمی غیر دانشگاه آزاد اسلامی) c               سایر c  

گروه علمی مقاله                          رشته علمی مقاله

علوم پزشکی       a      رشته مقاله     مامائي

علوم انسانی        c      رشته مقاله

علوم پایه           c      رشته مقاله

فنی و مهندسی   c      رشته مقاله

کشاورزی          c      رشته مقاله

هنر                 c      رشته مقاله

سایر                c        رشته مقاله

 

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

کلمات کلیدی: زايمان ليبر - درد

خلاصه مقاله: (حداکثر در 10 سطر) زايمان يك فرايند فيزيولوژيك طبيعي است اما با وجود مشكلاتي در حين زايمان ممكن است سبب مرگ يا عوارضي در مادر و نوزاد گردد. يكي از مهمترين مسائلي كه در بروز عوارض زايماني دخيل است ، انقباضات نا كافي رحم و كند شدن سير زايمان است و اغلب نياز مند مداخلات تهاجمي پزشكي به صورت تجويز داروها و يا انجام زايمان با ابزار يا به روش سزارين است كه منجر به عوارض داروئي ، بيهوشي و ... مي گردد. نتايج نشان داد كه استفاده از طب فشاري بر نقطه طحالي مي تواند به عنوان يكي از روشهلي اداره فعال زايمان جهت كوتاه نمودن مرحله اول زايمان مطرح گردد و در پيشگيري از عوارض طولاني تر شدن مراحل زايمان موثر باشد .

 

 

 

 

مقالات ارائه شده در همایش‌ها

 

عنوان همایش:  همايش كشوري قرآن و طب

شهر:  يزد

کشور:  ايران

عنوان مقاله ارائه شده در همایش:  لزوم رعايت اصول ديني ، اخلاقي و قانوني در حفظ اطلاعات پزشكي

دامنه همایش:

بین‌المللی خارجی  c                    بین‌المللی داخلی  c                       ملی      a                         استانی c               منطقه‌ای  c                              داخلی واحد c

 

نحوه تنظیم مجموعه مقالات:  چکیده در مجموعه مقالات a     کامل در مجموعه مقالات c    چکیده درCD  c    کامل در CD c

چکیده در سایت همایش/سمینار c       کامل در سایت همایش/سمینار c

تاریخ میلادی همایش (برای همایش‌های خارج از کشور، شروع تا پایان) :

تاریخ خورشیدی همایش (برای همایش‌های داخل کشور، شروع تا پایان) : 16/2/88 لغايت 18/2/88

نام خانوادگی عضو هیأت علمی:

آرش

نام:

ماندانا

رتبه علمی:

مربي

 

 

 

 

گروه علمی همایش و گرایش مقاله

 

علوم پزشکی      a

علوم انسانی       c

علوم پایه          c

فنی و مهندسی  c

کشاورزی         c

هنر                c

 

 

گرایش:  پرستاري

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

بودجه مصوب (به ریال):

وام (به ریال)

چکیده مقاله (حداکثر در 10 سطر شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده):

 

خداوند متعال از همه اسرار مطلع است و از تمام اتفاقات آگاه ، اما با اين وجود هيچ كس از اسرار غيب او آگاه نيست . پروردگار خود ، راز هاي بندگانش را مي پوشاند و به همين دليل بر رازداري تاكيد دارد و در قران كريم نيز حفظ اسرار به عنوان يك اصل مورد توجه است . رازداري در رشته پرستاري جهت برقراري ارتباط مناسب بين پرستار و بيمار و افزايش كيفيت مراقبتي از بيماران ضروري است . واژه رازداري در پرستاري براي اولين بار در سال 1969 توسط فلورانس نايتينگل مطرح گرديد و ذكر شد كه پرستاران در هر مكان و موقعيتي ملزم به حفظ اطلاعات پزشكي بيماران خود مي باشند و در مقابل افشائ بي دليل آن بايد پاسخگو باشند .اطلاعات شخصي و پزشكي بيمار از جمله اسم ، آدرس ، هويت جنسي ، مذهب و ... كه در زمان بستري بودن بيمار به دست مي آيد بايد محرمانه باشد . فاش نمودن اطلاعات شخصي بيمار به ساير افراد غير از كادر درمان بدون رضايت كتبي بيمار ممنوع مي باشد  در هر بخش بيمارستان معمولاً تابلوئي براي اسم و شماره تخت و اتاق بيمار است كه آن محرمانه نمي باشد .

 

       

 

 

 

مقالات ارائه شده در همایش‌ها

 

عنوان همایش: دومين كنگره بين المللي اخلاق پزشكي ايران

شهر:  تهران

کشور:  ايران

عنوان مقاله ارائه شده در همایش:  راز داري و لزوم ان در پرستاري

دامنه همایش:

بین‌المللی خارجی  c                    بین‌المللی داخلی  a                       ملی c                              استانی c               منطقه‌ای  c                              داخلی واحد c

نحوه تنظیم مجموعه مقالات:  چکیده در مجموعه مقالات a     کامل در مجموعه مقالات c    چکیده درCD  c    کامل در CD c

چکیده در سایت همایش/سمینار c       کامل در سایت همایش/سمینار c

تاریخ میلادی همایش (برای همایش‌های خارج از کشور، شروع تا پایان) :

تاریخ خورشیدی همایش (برای همایش‌های داخل کشور، شروع تا پایان) : 28/1/87 لغايت 30/1/87

نام خانوادگی عضو هیأت علمی:

آرش

نام:

ماندانا

رتبه علمی:

مربي

 

 

 

گروه علمی همایش و گرایش مقاله

علوم پزشکی      a

علوم انسانی       c

علوم پایه          c

فنی و مهندسی  c

کشاورزی         c

هنر                c

 

گرایش: پرستاري

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

بودجه مصوب (به ریال):

وام (به ریال)

چکیده مقاله (حداکثر در 10 سطر شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده):

توسعه روزافزون حرف مختلف در سالهاي اخير نياز به قانونمند بودن حرفه و افزايش سطح آگاهي هاي صاحبان مشاغل مختلف را مطرح مي سازد و در اين راستا حرفه پرستاري نيز از اين قاعده مستثني نيست .يكي از مسائلي كه در پرستاري اهميت فراوان دارد و بايد بر آن تكيه كرد حفظ اطلاعات پزشكي و درماني بيمار است . حفظ اسرار بيمار علاوه بر اينكه يك موضوع قانوني مي باشد يك موضوع اخلاقي نيزهست و تمام شاغلان حرفه هاي پزشكي موظفند اسرار بيمار و نوع بيماري او را مگر در موارد خاص حفظ نمايند و در جهت حفظ اين اطلاعات استانداردها ، سياستها و قوانين را به كار گيرند .

 

       

 

 

 

مقالات ارائه شده در همایش‌ها

 

عنوان همایش: كنگره سراسري تازه هاي قلب و عروق

شهر: تهران

کشور: ايران

عنوان مقاله ارائه شده در همایش: خطر پرو آريتمي در درمان فيبريلاسيون دهليزي

دامنه همایش:

بین‌المللی خارجی  c                    بین‌المللی داخلی  c                       ملی a                              استانی c               منطقه‌ای  c                              داخلی واحد c

نحوه تنظیم مجموعه مقالات:  چکیده در مجموعه مقالات a     کامل در مجموعه مقالات c    چکیده درCD  c    کامل در CD c

چکیده در سایت همایش/سمینار c       کامل در سایت همایش/سمینار c

تاریخ میلادی همایش (برای همایش‌های خارج از کشور، شروع تا پایان) :

تاریخ خورشیدی همایش (برای همایش‌های داخل کشور، شروع تا پایان) : 27 لغايت 30 خرداد ماه 1388

نام خانوادگی عضو هیأت علمی:

اسماعيلي

نام:

مريم

رتبه علمی:

مربي

 

گروه علمی همایش و گرایش مقاله

علوم پزشکی      a

علوم انسانی       c

علوم پایه          c

فنی و مهندسی  c

کشاورزی         c

هنر                c

 

گرایش:   پرستاري

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

بودجه مصوب (به ریال):

وام (به ریال)

چکیده مقاله (حداکثر در 10 سطر شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده):

متاسفانه Af  يکی از ديس ريتمی های شايع است که نياز به درمان طولانی جهت حفظ ريتم نرمال دارد علی رغم دريافت دارو احتمال عود Af  در طی سال اول درمان بيش از 50 % می باشد.احتمال عود Af بسيار بالا بوده و جهت حفظ ريتم نرمال استفاده طولانی مدت از داروهای آنتی آريتمی از جمله آميودارون و سوتالول صورت می گيرد.عوارض متعددی برای داروهای آنتی آريتمی کلاس aI ،cI و کلاس Ш گزارش شده است که بعضی از اين عوارض با درگيری سيستم های ديگر غير از سيستم قلبی عروقی مانند اختلال عملکرد تيروئيد به دنبال استفاده از آميودارون همراه بوده است.يکی از خطرات مهم اين دسته از داروها ی آنتی آريتمی پروآريتمی به شکل طولانی شدن فاصله QT و Tdp است که علت بروز آن تغيير در عملکرد کانال های سديم و پتاسيم در سلول های دهليزی است.بلوک کانال های پتاسيم منجر به رپلاريزاسيون طولانی بطن و طولانی شدن فاصله QT می شود.در مطالعات متعدد شيوع پروآريتمی در بيماران تحت درمان با آميودارون و سوتالول بيش از 7-5 % گزارش شده است که اين ميزان در بيماران زن و بيماران مبتلا به نارسايي کليوی و CHF   بيشتر می شود.

نتيجه گيری:هيپوکالمی،هيپومنيزمی،برادی کاردی،سابقه CHF ،استفاده از ديورتيک ها و ديژيتال،نارسايی کبدی و کليوی،جنسيت مونث از جمله عوامل موثر در تشديد پروآريتمی ها هستند.با کنترل اين شرايط در استفاده از داروهای آنتی آريتمی می توان احتمال خطر طولانی شدن فاصله QT ناشی از مسموميت با داروهای آنتی آريتمی را کاهش داد.همچنين احتياط در استفاده از ساير داروهايی که می توانند سبب طولانی شدن فاصله QT شوند (مثل اريترومايسين)و کنترل ECG 12 ليدی بيمار در شروع درمان کمک کننده است.

 

       

 

 

 

طرح‌های پژوهشی درون دانشگاهی

 

عنوان طرح پژوهشی: بررسي مقايسه اي توانائي تفكر انتقادي در دانشجويان مامائي سال اول و آخر دانشكده پرستاري و مامائي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج

نام خانوادگی مجری طرح:

         ضيائي بيد هندي

نام:

 مرجان

رتبه علمی:

مربي

تاریخ شروع:   31/3/88                                                                  تاریخ خاتمه: 31/1/89

در حال اجرا  a                                                                               خاتمه یافته: c

نوع طرح: بنیادی c                           توسعه‌ای c                             کاربردی a

گروه علمی:

علوم پزشکی a                                       علوم انسانی c                     علوم پایه  c                    فنی و مهندسی c کشاورزی و دامپزشکی c                           هنر و معماری c

رشته:  مامائي

گرایش: آموزش مامائي

بودجه مصوب طرح (ریال): 28500000

چکیده طرح پژوهشی (حداکثر در 10 سطر شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده):

اين مطالعه با هدف تعيين توانائي تفكر انتقادي در دانشجويان مامائي انجام مي شود داشتن تفكر انتقتدي جنبه بسيار مهمي از عملكرد حرفه اي در مامائي و علوم بهداشتي است به عبارت دقيق تر تفكر انتقادي امري حياتي براي اين علوم است زيرا اين علوم با حيات و سلامت انسان مرتبط است . نوع مطالعه توصيفي مقايسه اي و ابزار گرد آوري داده ها شامل :

1 پرسشنامه اطلاعات دموگرافيك

2 آزمون استاندارد تفكر انتقادي واتسون گلايزر  شامل استنباط تشخيص پيش فرض ها استنتاج تعبير و تفسير داده ها و نهايتاً ارزشيابي نتايج تنظيم شده است . اين فرم حاوي 80 سوال مي باشد .

متغير هاي مداخله گر شامل : انتقالي يا مهمان بودن دانشجو مدرك تحصيلي ديگر غير از مامائي اشتغال دانشجو به كار مامائي اشتغال ماما به تحصيلات تكميلي سابقه شركت در كارگاه هاي تفكر انتقادي و سابقه كار كمتر از دو سال ميباشد كه در قسمت مشخصات واحد هاي پژوهش حذف مي گردد .

 

 

       

 

 

کارگاه‌های روش‌شناسی تحقیق

 

عنوان کارگاه: پزشكي ، پرستاري و مامائي بر اساس شواهد باليني

 

گروه علمی:                                                                                            تاریخ برگزاری از:    2    تا   4 تير ماه 1388

علوم پزشکی  a                       علوم انسانی   c                     علوم پایه  c                      فنی و مهندسی  c      کشاورزی    c                           هنر          c     

دامنه:                        داخلی  a                         استانی   c                              منطقه‌ای  c                       ملی c        

نام اساتید کارگاه :

1.        دكتر اكبر سلطاني                                                                        5.

2.     دكتر فرهاد حسين پناه                                                                    6.

3.                                                                                                           7.

4.                                                                                                           8.

چنانچه کارگاه با همکاری مؤسسات دیگر برگزار شده است، نام آنها ذکر گردد.

 

 

 

 

 

 

تعداد شرکت کنندگان: 19 نفر

بودجه (ریال): 11000000        يازده ميليون ريال

واحدهای شرکت کننده: اعضاي هيئت علمي و كارشناسان باليني

 


 

 

مقاله‌‌های ارائه شده در مجلات علمی

 

عنوان مقاله: بررسي عوامل موثر در همسر آزاري در زنان ارجاع شده به مركز پزشكي قانوني كرج در سال 1384

 

نام خانوادگی نویسنده (گان):شعباني

نسرين

محمد علي

نغمه سادات

نام: سعيد

منصور نيا

منصور نيا

بحريني

نام مجله‌ای که مقاله در آن چاپ شده است: فصلنامه علوم پزشكي

مشخصات شامل شماره و تاریخ: دوره 18- شماره 4- پي در پي 54 زمستان 1387

متولی انتشار: دانشگاه ازاد اسلامي واحد پزشكي تهران

رتبه علمی مجله:

ISI  c                     مجلات خارجی غیر ISI  c                     علمی پژوهشی  a                      علمی ترویجی c                علمی عمومی (دانشگاه آزاد اسلامی)  c           علمی تخصصی(مراکز علمی غیر دانشگاه آزاد اسلامی) c               سایر c  

گروه علمی مقاله                          رشته علمی مقاله

علوم پزشکی       a      رشته مقاله     پزشكي قانوني

علوم انسانی        c      رشته مقاله

علوم پایه           c      رشته مقاله

فنی و مهندسی   c      رشته مقاله

کشاورزی          c      رشته مقاله

هنر                 c      رشته مقاله

سایر                c        رشته مقاله

 

گرایش:  پزشكي قانوني

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

کلمات کلیدی: همسر آزاري زنان پزشكي قانوني

خلاصه مقاله: (حداکثر در 10 سطر)

خشونت عليه زنان نوعي آسيب اجتماعي پنهان است كه در همه جوامع ديده مي شود . اين معضل اجتماعي خود زمينه ساز بروز ساير مشكلات بهداشتي و اجماعي در قربانيان خشونت به شمار مي رود . اين مطالعه سعي دارد با بررسي موارد ارجاع شده به مركز پزشكي قانوني كرج ، عوامل موثر در بروز اين پديده را شناسائي كند .با افزايش سن زن و مرد همسر ازاري كاهش مي يابد . بين سطح تحصيلات زنان و مردان و همسر آزاري ارتباط معني داري مشاهده نشد . سن پائين زن اعتياد مرد رفاه اقتصادي پائين مرد علاقه نداشتن به همسر عدم پايبندي به مسائل مذهبي تعدد زوجين وجود خشونت عليه كودكان سرپرستي فردي از خانواده همسر عدم تفاهم بين زوجين و سابقه ارتكاب جرايم با همسر آزاري ارتباط دارد .

 

 

 

 

 

مقاله‌‌های ارائه شده در مجلات علمی

 

عنوان مقاله: بررسي مقايسه اي تاثير اموزش درس تنظيم خانواده در آگاهي و نگرش دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج نسبت به تنظيم خانواده

نام خانوادگی نویسنده (گان): پارسي نيا

پريدخت

غلامرضا

نام: ميترا

اشكواري

بابائي

نام مجله‌ای که مقاله در آن چاپ شده است: فصلنامه علوم پزشكي

مشخصات شامل شماره و تاریخ: دوره 19 شماره 1 پي در پي 55- بهار 1388

متولی انتشار: دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران

رتبه علمی مجله:

ISI  c                     مجلات خارجی غیر ISI  c                     علمی پژوهشی  a                      علمی ترویجی c                علمی عمومی (دانشگاه آزاد اسلامی)  c           علمی تخصصی(مراکز علمی غیر دانشگاه آزاد اسلامی) c               سایر c  

گروه علمی مقاله                          رشته علمی مقاله

علوم پزشکی       a      رشته مقاله      پرستاري

علوم انسانی        c      رشته مقاله

علوم پایه           c      رشته مقاله

فنی و مهندسی   c      رشته مقاله

کشاورزی          c      رشته مقاله

هنر                 c      رشته مقاله

سایر                c        رشته مقاله

 

گرایش:   بهداشت جامعه

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

کلمات کلیدی: تنظيم خانواده آكاهي نگرش دانشجو - آموزش

خلاصه مقاله: (حداکثر در 10 سطر)

هر گونه برنامه ريزي و آموزش در زمينه كنترل جمعيت ـ نياز به مشاركت واقعي مردم دارد . اين موضوع زماني ميسر ميشود كه شناخت كافي از آگاهي و نگرش گروه هاي مختلف اجتماعي وجود داشته باشد . در اين مطالعه تاثير آموزش درس تنظيم خانواده در آگاهي و نگرش دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامي نسبت به تنظيم خانواده بررسي شد .

توصيه مي شود كه آموزش درس تنظيم خانواده از سالهاي آخر دبيرستان آغاز شود . نتايج مويد اين است كه حتي با برنامه هاي آموزشي كوتاه مدت امكان تغيير نگرش هاي بهداشتي افراد وجود دارد . بين ميانگين نمرات مربوط به آگاهي و نگرش در دختران و پسران تفاوت معني داري مشاهده نشد .

 

 

 

 

 

مقالات ارائه شده در همایش‌ها

 

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي همودياليز

شهر:

کشور: هنگ كنگ

عنوان مقاله ارائه شده در همایش: خود كار آمدي در بيماران تحت همودياليز

دامنه همایش:

بین‌المللی خارجی  a                    بین‌المللی داخلی  c                       ملی c                              استانی c               منطقه‌ای  c                              داخلی واحد c

نحوه تنظیم مجموعه مقالات:  چکیده در مجموعه مقالات a     کامل در مجموعه مقالات c    چکیده درCD  c    کامل در CD c

چکیده در سایت همایش/سمینار c       کامل در سایت همایش/سمینار c

تاریخ میلادی همایش (برای همایش‌های خارج از کشور، شروع تا پایان) : 28 لغايت 30 آگوست 2009

تاریخ خورشیدی همایش (برای همایش‌های داخل کشور، شروع تا پایان) : 6 لغايت 8 شهريور 1388

نام خانوادگی عضو هیأت علمی:

اسماعيلي

نام:

مريم

رتبه علمی:

مربي

گروه علمی همایش و گرایش مقاله

علوم پزشکی      a

علوم انسانی       c

علوم پایه          c

فنی و مهندسی  c

کشاورزی         c

هنر                c

 

گرایش: داخلي و جراحي

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

بودجه مصوب (به ریال): 000/000/17

وام (به ریال)

چکیده مقاله (حداکثر در 10 سطر شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده):

هدف:افزايش سطح خودکارآمدی يکی از راه های افزايش کيفيت زندگی در بيماران است. هدف اين مطالعه بررسی سطح خودکارآمدی در بيماران همودياليزی است.

روش کار:از يک پرسشنامه خودايفا استفاده شد که توسط 255 بيمار همودياليزی تکميل گرديد.نتايج:در اين مطالعه تنها 8.13 درصد از بيماران از سطح خودکارآمدی بالايی برخورداربودند.در ميان حيطه های خودکارآمدی حيطه تصميم گيری و سازگاری از ميانگين کمتری برخوردار بودند.ميانگين خودکارآمدی در ميان افرادی با سطح تحصيلات پايين تر در مقايسه با ساير افراد پايين تر بود .همچنين ضريب همبستگی پيرسون رابطه خطی معکوسی را بين سطح خودکارآمدی و طول مدت همودياليز نشان داد(r=- 0/15,P=0/017).بحث:به طور کلی درصد بالايی از نمونه های مورد پژوهش از سطح خودکارآمدی متوسطی برخوردار بودنددر اين رابطه بالا رفتن سطح دانش و آموزش بيماران يکی از فاکتورهای مهم در ارتقا خودکارآمدی است.

کليد واژه ها:خودکارآمدی،همودياليز ،مراقبت از خود

 

       

 

 

سخنرانی‌های علمی

 

عنوان سخنرانی: مراقبت هاي پرستاري در داخلي جراحي و روان پرستاري

گروه علمی:

علوم پزشکی       g      رشته تحصیلی                                          گرایش:  پرستاري و مامايي

علوم انسانی        c      رشته تحصیلی                                          گرایش:

علوم پایه           c      رشته تحصیلی                                          گرایش:

فنی و مهندسی   c      رشته تحصیلی                                          گرایش:

کشاورزی          c      رشته تحصیلی                                          گرایش:

هنر                 c      رشته تحصیلی                                          گرایش:

بین رشته‌ای      c      رشته تحصیلی                                          گرایش:

تاریخ سخنرانی: 23 /9/88

 

 

عنوان سخنرانی‌های ارائه شده:

بررسي تاثير آموزش مراقبت از خود بر فعاليت هاي روزانه بيماران مبتلا به copd

خود كار آمدي در بيماران تحت همودياليز

بررسي آزار كلامي و خشونت جسماني تجربه شده پرستاران

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی سخنران، (سخنرانان):

ماندانا آرش

مريم اسماعيلي

مهناز شوقي

       

 

 

سخنرانی‌های علمی

 

عنوان سخنرانی: بيماريهاي زنان و مامايي و تست هاي اسكرينينگ قسمت اول

گروه علمی:

علوم پزشکی       g      رشته تحصیلی                                          گرایش:  پرستاري و مامايي

علوم انسانی        c      رشته تحصیلی                                          گرایش:

علوم پایه           c      رشته تحصیلی                                          گرایش:

فنی و مهندسی   c      رشته تحصیلی                                          گرایش:

کشاورزی          c      رشته تحصیلی                                          گرایش:

هنر                 c      رشته تحصیلی                                          گرایش:

بین رشته‌ای      c      رشته تحصیلی                                          گرایش:

تاریخ سخنرانی: 30/9/88

 

 

عنوان سخنرانی‌های ارائه شده:

بررسي فراواني ديابت بارداري و عوامل خطر ساز آن

ارتباط ويژگي هاي دمو گرافيك موثر بر رفتار پر خطر دانشجويان دختر

بررسي تاثير خشونت هاي خانگي در مادران باردار بر پيامدهاي حاملگي

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی سخنران، (سخنرانان):

دكتر ماني مير فيضي

پروانه حيدري

بنفشه باهري

       

 

 

 

سخنرانی‌های علمی

 

عنوان سخنرانی: : بيماريهاي زنان و مامايي و تست هاي اسكرينينگ قسمت دوم

گروه علمی:

علوم پزشکی       g      رشته تحصیلی                                          گرایش:  پرستاري و مامايي

علوم انسانی        c      رشته تحصیلی                                          گرایش:

علوم پایه           c      رشته تحصیلی                                          گرایش:

فنی و مهندسی   c      رشته تحصیلی                                          گرایش:

کشاورزی          c      رشته تحصیلی                                          گرایش:

هنر                 c      رشته تحصیلی                                          گرایش:

بین رشته‌ای      c      رشته تحصیلی                                          گرایش:

تاریخ سخنرانی: 30/9/88

 

 

عنوان سخنرانی‌های ارائه شده:

بررسي كاربرد پارتوگرام در كنترل سير زايمان

بررسي ميزان آگاهي دانشجويان پرستاري و مامائي پروفيلاكسي پس از مواجهات شغلي

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی سخنران، (سخنرانان):

دكتر زرين آجوداني خراساني

گلنوش احمدي

       

 

 

سخنرانی‌های علمی

 

عنوان سخنرانی: :آنفلوآنزا

گروه علمی:

علوم پزشکی       g      رشته تحصیلی                                          گرایش:  پرستاري و مامايي

علوم انسانی        c      رشته تحصیلی                                          گرایش:

علوم پایه           c      رشته تحصیلی                                          گرایش:

فنی و مهندسی   c      رشته تحصیلی                                          گرایش:

کشاورزی          c      رشته تحصیلی                                          گرایش:

هنر                 c      رشته تحصیلی                                          گرایش:

بین رشته‌ای      c      رشته تحصیلی                                          گرایش:

تاریخ سخنرانی: 19/8/88

 

 

عنوان سخنرانی‌های ارائه شده:

علائم باليني تشخيص و درمان آنفلوآنزا

تعريف راه هاي انتقال و سرايت بيماري

چگونه از خود و ديگران مراقبت كنيم ؟

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی سخنران، (سخنرانان):

دكتر مسعود رفعتي

دكتر حجت ا... براتي

مهندس مقصود جعفري نيا

       

 

 

 

طرح‌های پژوهشی درون دانشگاهی

 

عنوان طرح پژوهشی: بررسي مديريت الگوي مصرف ارتقا دهنده سلامت سالمندان

نام خانوادگی مجری طرح:

قابلجو

نام:

منيژه

رتبه علمی:

استاديار

تاریخ شروع:                                                                                        تاریخ خاتمه:

در حال اجرا  g                                                                               خاتمه یافته: c

نوع طرح: بنیادی c                           توسعه‌ای c                             کاربردی g

گروه علمی:

علوم پزشکی g                                       علوم انسانی c                     علوم پایه  c                    فنی و مهندسی c کشاورزی و دامپزشکی c                           هنر و معماری c

رشته:  پرستاري

گرایش: داخلي جراحي

بودجه مصوب طرح (ریال): 000/000/60

چکیده طرح پژوهشی (حداکثر در 10 سطر شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده):

سالمندي دوران حساسي از زندگي بشر است. توجه به مسائل و نيازهاي اين مرحله يك ضرورت اجتماعي است با در نظر گرفتن نيازهاي خاص اين دوران توجه به رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت و كيفيت زندگي در سالمندان امر بسيار مهمي است كه عمدتا مورد غفلت قرار مي گيرد. از اين جهت مديريت الگوي مصرف ارتقاء دهنده سلامت يكي از معيار هاي عمده تعيين كننده سلامت است كه به عنوان عامل زمينه اي در عدم ابتلاء به بسياري از بيماريها شناخته شده بوده است و نيز در پيشبرد سلامت و كيفيت زندگي تاثير داشته و مي تواند موجب كاهش هزينه هاي مربوط به  مراقبتهاي بهداشتي گردد و همچنين مانع سرباري خانواده خواهد شد. اين مقاله با هدف بررسي مديريت الگوي مصرف ارتقاء دهنده سلامت سالمندان سعي داردتا با تعيين چگونگي الگوي مصرف خود مديريتي رفتارهاي روزانه سالمندان را بررسي نمايد.روش كار به صورت مقطعي و مقايسه اي براي توصيف يك پديده يا روابط بين پديده ها در يك مقطع معيني از زمان است و با استفاده از پرسشنامه با مدل است كه بصورت پايه اوليه پرسشنامه ساختاري در مقياس 5امتيازي ارزيابي ميشود.براساس اهداف و سوالهاي مورد پژوهش بعد از انجام پژوهش و بررسي هاي آماري با توجه به فرهنگ ايران و اطلاعات موجود در كتب و مقالات در رابطه موضوع پژوهش تنظيم خواهد شد.

       

 

 

 

طرح‌های پژوهشی درون دانشگاهی

 

عنوان طرح پژوهشی: بررسي تاثير آموزش پرستاري بر دانش ،نگرش و عقايد بيماران كرونري قلب در پاسخ به انفاركتوس ميوكارد در بيماران مراجعه كننده به مركز قلب شهيد رجايي تهران

 

نام خانوادگی مجری طرح:

اسماعيلي

نام:

مريم

رتبه علمی:

مربي

تاریخ شروع:                                                                                                             تاریخ خاتمه:

در حال اجرا  g                                                                               خاتمه یافته: c

نوع طرح: بنیادی c                           توسعه‌ای c                             کاربردی g

گروه علمی:

علوم پزشکی g                                       علوم انسانی c                     علوم پایه  c                    فنی و مهندسی c کشاورزی و دامپزشکی c                           هنر و معماری c

رشته:  پرستاري

گرایش: داخلي جراحي

بودجه مصوب طرح (ریال): 000/000/60 ريال

چکیده طرح پژوهشی (حداکثر در 10 سطر شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده):

بيماري عروق كرونر و انفاركتوس حاد ميوكارد شايع ترين علت مرگ ومير در كشورهاي پيشرفته مي باشدو اين بيماري در كشورهاي در حال توسعه رو به افزايش بوده و طبق گزارش WHOدر سال 2003بيش از 35 درصد علل مرگ و مير در ايران ناشي از بيماريهاي قلبي عروقي بوده است. انفاركتوس حاد ميو كارد در بيماران مبتلا به بيماريهاي عروق كرونري بيشتر بوده و درمان آن بايد در طي 1 ساعت اول شروع شود ولي به طور معمول زمان شروع درمان از آغاز علايم حدود 2 ساعت است، متاسفانه  تقريبا 25%از قربانيان انفاركتوس با بيش از 5 ساعت تاخير مراجعه مي كنند.كمبود آگاهي و دانش بيماران قلبي عروقي منجر به مراجعه ديرتر و انتظار بيشتر جهت بهبود در منزل مي شود. آموزش پرستاران در مورد جنبه هاي مختلف بيمارهاي قلبي عروقي از جمله حمله انفاركتوس ميو كارد مي تواند در كاهش زمان تاخير پسش بيمارستاني موثر باشد. از اين رو با توجه به كثرت مبتلايان به بيماريهاي عروق كرونري در ايران ومرگ ومير بالاي ناشي از انفاركتوس ميوكارد مطالعه حاضر با تاكيد بر افزايش آگاهي بيماران مبتلا با اميد به كاهش تاخيرات پيش بيمارستاني و كاهش مرگ و مير انجام خواهد شد.

       

 

 

کارگاه‌های روش‌شناسی تحقیق

 

عنوان کارگاه: داوري همتا و نقد و بررسي مقاله

 

گروه علمی:                                                                                            تاریخ برگزاری از:   13/7/88       تا: 14/7/88

علوم پزشکی  g                       علوم انسانی   c                     علوم پایه  c                      فنی و مهندسی  c      کشاورزی    c                           هنر          c     

دامنه:                        داخلی  g                         استانی   c                              منطقه‌ای  c                       ملی c        

نام اساتید کارگاه :

1.              جناب آقاي دكتر شاهين آخوند زاده                                     5.

2.                سركار خانم دكتر بطحايي                                                   6.

3.                                                                                                           7.

4.                                                                                                           8.

چنانچه کارگاه با همکاری مؤسسات دیگر برگزار شده است، نام آنها ذکر گردد.

 

 

 

 

 

 

تعداد شرکت کنندگان: 22نفر

بودجه (ریال):    1100000 ريال

واحدهای شرکت کننده: اعضاي هيئت علمي دانشكده

 

 

 

 

کتاب‌های چاپ شده

 

عنوان کتاب: تفسير باليني تست هاي آزمايشگاهي

تیراژ (شمارگان)1000 نسخه

نوع کتاب:       تألیف g              ترجمه c            تصحیح c           تصنیف  c           تنظیم  c             گردآوری c

                 سایر c

موضوع کتاب:            درسی g                            غیردرسی c

نویسندگان:

1- نام خانوادگی:     ميرفيضي                 نام: ماني

2- نام خانوادگی                                   نام:

3- نام خانوادگی:                                  نام:

مترجم‌ها:

1- نام خانوادگی:                                   نام:

2- نام خانوادگی:                                    نام:

3- نام خانوادگی:                                   نام:

تاریخ انتشار:  بهار 88                                             نوبت چاپ:    اول                                                  شابک:1-0-90608-600-978

ناشر:     هيمه                                                         تعداد صفحات:       265                                            قیمت به ریال : 48000

گروه علمی کتاب:   علوم انسانی c      علوم پزشکی g       علوم پایه c      فنی و مهندسی c      کشاورزی c    هنر c    سایر c

چکیده: حداکثر در 10 سطر شامل: خلاصه فصل‌ها و بخشهای کتاب

كتاب حاضر مجموعه اي از رويكردهاي باليني و تفسير تست هاي آزمايشگاهي درخواستس بيماران است كه در 10 فصل تدوين شده است . اين فصول شامل : خون آب و الكتروليت ها قلب تنفس دستگاه گوارش كبد مغز و اعصاب بيماري هاي بافت همبند كليه و غدد داخلي زنان مي باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کتاب‌های چاپ شده

عنوان کتاب: درسنامه پرستاري و بهداشت مادران و نوزادان ليفر

تیراژ (شمارگان) 1000 نسخه

نوع کتاب:       تألیف c              ترجمه g            تصحیح c           تصنیف  c           تنظیم  c             گردآوری c

                 سایر c

موضوع کتاب:            درسی g                            غیردرسی c

نویسندگان:

1- نام خانوادگی:                                  نام:

2- نام خانوادگی                                   نام:

3- نام خانوادگی:                                  نام:

مترجم‌ها:

1- نام خانوادگی:  شوقي                          نام: مهناز

2- نام خانوادگی:  سنجري                       نام: مهناز

3- نام خانوادگی:                                   نام:

تاریخ انتشار: 1388                                                    نوبت چاپ:   اول                                            شابک: 5-67-8760-964-978

ناشر: سالمي-جامعه نگر                                               تعداد صفحات:             528                              قیمت به ریال: 129000

گروه علمی کتاب:   علوم انسانی c      علوم پزشکی g       علوم پایه c      فنی و مهندسی c      کشاورزی c    هنر c    سایر c

چکیده: حداکثر در 10 سطر شامل: خلاصه فصل‌ها و بخشهای کتاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کتاب‌های چاپ شده

 

عنوان کتاب:مرجع سريع پرستاران در آزمايشهاي عمومي و تشخيصي

تیراژ (شمارگان) 1000 جلد

نوع کتاب:       تألیف g              ترجمه c            تصحیح c           تصنیف  c           تنظیم  c             گردآوری g

                 سایر c

موضوع کتاب:            درسی g                            غیردرسی c

نویسندگان:

1- نام خانوادگی:  قابلجو                      نام: منيژه

2- نام خانوادگی    آبگينه اسفندياري       نام: سوسن

3- نام خانوادگی:                                  نام:

مترجم‌ها:

1- نام خانوادگی:                                   نام:

2- نام خانوادگی:                                    نام:

3- نام خانوادگی:                                   نام:

تاریخ انتشار: 1388                                                 نوبت چاپ:     اول                                               شابک: 206-2997-964-978

ناشر:   ويستا                                                        تعداد صفحات:      708                                             قیمت به ریال: 198000

گروه علمی کتاب:   علوم انسانی c      علوم پزشکی g       علوم پایه c      فنی و مهندسی c      کشاورزی c    هنر c    سایر c

چکیده: حداکثر در 10 سطر شامل: خلاصه فصل‌ها و بخشهای کتاب

 

نقش پرستار در آزمايشات تشخيصي استاندارد هاي پرستاري و برنامه هاي اجرائي جمع آوري نمونه ليست الفبائي از آزمايشات مايعات بدن روشهاي تصوير برداري ومطالعات مخصوص -

 

 

 

 

 

 

 

 

مقاله‌‌های ارائه شده در مجلات علمی

 

عنوان مقاله: support for parents of hospitalized children     

نام خانوادگی نویسنده (گان):

سنجري

فاطمه

شيوا

صديقه

مرجان

مهناز

نام:

فاطمه

شيرازي

حيدري

سالمي

بهمني

شوقي

نام مجله‌ای که مقاله در آن چاپ شده است: comprehensive pediatric nursing

مشخصات شامل شماره و تاریخ: 32-3   سپتامبر 2009

متولی انتشار:informa healthcare USA /inc

رتبه علمی مجله: نمايه در medline( index medicus )

ISI  c                     مجلات خارجی غیر ISI  c                     علمی پژوهشی  c                      علمی ترویجی c                علمی عمومی (دانشگاه آزاد اسلامی)  c           علمی تخصصی(مراکز علمی غیر دانشگاه آزاد اسلامی) c               سایر c  

گروه علمی مقاله                          رشته علمی مقاله

علوم پزشکی       g      رشته مقاله

علوم انسانی        c      رشته مقاله

علوم پایه           c      رشته مقاله

فنی و مهندسی   c      رشته مقاله

کشاورزی          c      رشته مقاله

هنر                 c      رشته مقاله

سایر                c        رشته مقاله

 

گرایش: پرستاري

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

کلمات کلیدی: Family centered-care, Hospitalized children, Parent support, Nurses

خلاصه مقاله: (حداکثر در 10 سطر) There was no significant difference in any of the subscales when analyzed for length of hospitalization, kind of diseases and age of children. Conclusions: The findings indicate that parents received a high level of support from nurses. Nurses can promote the quality of family care and should be aware of the importance of the several types of nursing support in meeting the requests of parents. It is important that nurses continue to develop their knowledge about types of communication with the family, especially in providing support for the parent role

 

 

 

مقاله‌‌های ارائه شده در مجلات علمی

 

عنوان مقاله: بيماري مولتيپل اسكلروزيس و عادات فكري استرس زا

نام خانوادگی نویسنده (گان):

اسماعيلي

فاطمه

نام:

مريم

حسيني

نام مجله‌ای که مقاله در آن چاپ شده است: پژوهش پرستاري

مشخصات شامل شماره و تاریخ: دوره سوم شماره هاي 10 -11 زمستان 1387-

متولی انتشار: انجمن علمي پرستاري ايران

رتبه علمی مجله:

ISI  c                     مجلات خارجی غیر ISI  c                     علمی پژوهشی  g                      علمی ترویجی c                علمی عمومی (دانشگاه آزاد اسلامی)  c           علمی تخصصی(مراکز علمی غیر دانشگاه آزاد اسلامی) c               سایر c  

گروه علمی مقاله                          رشته علمی مقاله

علوم پزشکی       g      رشته مقاله

علوم انسانی        c      رشته مقاله

علوم پایه           c      رشته مقاله

فنی و مهندسی   c      رشته مقاله

کشاورزی          c      رشته مقاله

هنر                 c      رشته مقاله

سایر                c        رشته مقاله

 

گرایش: پرستاري

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

کلمات کلیدی: استرس زا ،مولتيپل اسكلروزيس ،عادات فكري استرس زا

خلاصه مقاله: (حداکثر در 10 سطر)بيماري مولتيپل اسكروزيس نوعي بيماري  پيشرونده و تحليل برنده غلاف ميلين سلولهاي عصبي در سيستم عصبي مركزي است علت اين بيماري مشخص نيست اما عوامل متعددي از جمله سابقه ابتلا به بيماري هاي عفوني ،نقص سيستم ايمني ،استرس وتنيدگي و عوامل محيطي متعدد در ايجاد بيماري موثر باشد.بيماري مولتيپل اسكروزيس به عنوان يك بيماري مزمن با بروز ناگهاني و غير قابل پيش بيني سبب بروز استرس هاي گوناگون در ابعاد مختلف زندگي بيماران مي گردد. به نظر مي رسد آگاهي از ميزان استرس بيماران ميتو.اند گامي موثر در جهت مقابله با استرس باشد . اين مطالعه يك مطالعه مقطعي مي باشد .نمونه هاي اين پژوهش 600بيمار مبتلا به اسكروزيس بودند كه به روش نمونه گيري مستمر انتخاب شدند. داده ها نشان داد ميزان استرس در سطح عادات فكري و زندگي شخصي 3/79%بيماران داراي عادات فكري استرس زا و همچنين 3/76%نمونه ها داراي بافت استرس زا در زندگي شخصي بودند.از  آنجا كه نتايج حاصل از مطالعه ميزان استرس بالايي را در بيماران نشان داد شناسايي منابع ايجاد كننده استرس و ارائه آموزشهاي مناسب جهت مقابله ويا سازگاري با استرس هاي ناشي از بيماران MSجهت ارتقاء كيفيت زندگي بيماران ضروري به نظر مي رسد.

 

 

 

مقاله‌‌های ارائه شده در مجلات علمی

 

عنوان مقاله:  رژيم غذائي براي افراد مبتلا به استئوپروز

نام خانوادگی نویسنده (گان):

نظري

نام:

نسرين

نام مجله‌ای که مقاله در آن چاپ شده است: فصلنامه خبري سازمان نظام پرستاري كرج ياس سپيد

مشخصات شامل شماره و تاریخ: شماره سوم پائيز 1386

متولی انتشار: سازمان نظام پرستاري كرج

رتبه علمی مجله:

ISI  c                     مجلات خارجی غیر ISI  c                     علمی پژوهشی  c                      علمی ترویجی c                علمی عمومی (دانشگاه آزاد اسلامی)  c           علمی تخصصی(مراکز علمی غیر دانشگاه آزاد اسلامی) c               سایر g  

گروه علمی مقاله                          رشته علمی مقاله

علوم پزشکی       g      رشته مقاله

علوم انسانی        c      رشته مقاله

علوم پایه           c      رشته مقاله

فنی و مهندسی   c      رشته مقاله

کشاورزی          c      رشته مقاله

هنر                 c      رشته مقاله

سایر                c        رشته مقاله

 

گرایش: پرستاري

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

کلمات کلیدی:

خلاصه مقاله: (حداکثر در 10 سطر)

استئوپروز يك بيماري مولتي فاكتوريال مزمن است كه با آسيب شديد در باز جذب استخوان بواسطه عمل استئو كلاست ها ايجاد شده در نتيجه احتمال شكستگي با ضربات و آسيب هاي خفيف در آنها افزايش مي يابد. لذا بيماران مبتلا ،نياز به  برنامه آموزشي و بهداشتي جهت پيشگيري از پيشرفت استئوپروز استقرار يافته و  به حداقل رساندن عوارض ناشي از آن دارند. سه عامل عمده رژيم غذايي ،فعاليت بدني و دارو درماني در درمان وپيشگيري از شدت استئوپروز موثر هستند.در حيطه رژيم غذايي ،مقادير مناسب كلسيم،فسفر و منيزيم براي تامين مواد معدني استخوان و ويتامين Dبراي جذب كلسيم و معدني شدن استخوان لازم است.منابع غذايي حاوي منيزيم:شير و فراورده هاي لبني،حبوبات نظير نخود و لوبيا ،غلات سبوس دار ،سبزيجات برگ سبز ،آجيل .

 

 

 

 

 

 

 

مقاله‌‌های ارائه شده در مجلات علمی

 

عنوان مقاله:  بررسي نيازهاي آموزشي بيماران مبتلا به استئو پروزمراجعه كننده به مراكز سنجش تراكم استخوان

نام خانوادگی نویسنده (گان):

نظري

شمس الملوك

زهرا

محمود

نام:

نسرين

جلال منش

مشتاق

محمودي

نام مجله‌ای که مقاله در آن چاپ شده است: مجله علمي دانشكده پرستاري و مامائي همدان

مشخصات شامل شماره و تاریخ: دوره پانزدهم شماره 2 پائيز و زمستان 1386

متولی انتشار: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني همدان

رتبه علمی مجله:

ISI  c                     مجلات خارجی غیر ISI  c                     علمی پژوهشی  c                      علمی ترویجی c                علمی عمومی (دانشگاه آزاد اسلامی)  c           علمی تخصصی(مراکز علمی غیر دانشگاه آزاد اسلامی) g               سایر c  

گروه علمی مقاله                          رشته علمی مقاله

علوم پزشکی       g      رشته مقاله

علوم انسانی        c      رشته مقاله

علوم پایه           c      رشته مقاله

فنی و مهندسی   c      رشته مقاله

کشاورزی          c      رشته مقاله

هنر                 c      رشته مقاله

سایر                c        رشته مقاله

 

گرایش: پرستاري

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

کلمات کلیدی: استئوپروز ،تراكم استخوان ،نيازهاي آموزشي.

خلاصه مقاله: (حداکثر در 10 سطر)

استئوپروز بعنوان يكي از مشكلات عظيم بهداشتي در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه اعلام شده است .اين بيماري منجر به ناتواني و مرگ در افراد مسن ،افزايش هزينه هاي بيمارستاني و كاهش كيفيت زندگي مي گردد.با آموزشهاي مناسب به بيماران مي توان از پيشرفت بيماري و زمين گير شدن بيمار جلوگيري كرد كه در اين رستا تعيين نيازهاي آموزشي اولين قدم براي برنامه ريزي آموزشي محسوب مي شود.لذا هدف اين پژوهش تعيين آموزشي بيماران مبتلا به استئوپروز مراجعه كننده به مراكز سنجش تراكم استخوان بيمارستان هاي منتخب شهر تهران در سال 1384 بود. در اين روش توصيفي 114بيمار مبتلا به استئوپروز به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب ودر پژوهش شركت داده شدند. بيشترين درصد افراد مورد پژوهش در مورد بيماري استئوپروز نياز به آموزش داشتند.يافته هاي اين پژوهش حاكي از آن بود كه بيماران مبتلا به استئوپروز نياز بالايي به امر آموزش در زمينه اين بيماري دارند.


 

 

مقاله‌‌های ارائه شده در مجلات علمی

 

عنوان مقاله: بررسي رابطه بكارگيري مهارتهاي ارتباطي با ارتباط و همكاري ميان و پرستاران و پزشكان بيمارستان تامين اجتماعي البرز كرج در سال 1387

نام خانوادگی نویسنده (گان):

ضيغمي محمدي

سولماز

نام:

شراره

حقيقي

نام مجله‌ای که مقاله در آن چاپ شده است: مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي

مشخصات شامل شماره و تاریخ: دوره 19 شماره 2 تابستان 88 -

متولی انتشار: دانشگاه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي

رتبه علمی مجله:

ISI  c                     مجلات خارجی غیر ISI  c                     علمی پژوهشی  g                      علمی ترویجی c                علمی عمومی (دانشگاه آزاد اسلامی)  c           علمی تخصصی(مراکز علمی غیر دانشگاه آزاد اسلامی) c               سایر c  

گروه علمی مقاله                          رشته علمی مقاله

علوم پزشکی       g      رشته مقاله

علوم انسانی        c      رشته مقاله

علوم پایه           c      رشته مقاله

فنی و مهندسی   c      رشته مقاله

کشاورزی          c      رشته مقاله

هنر                 c      رشته مقاله

سایر                c        رشته مقاله

 

گرایش: پرستاري

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

کلمات کلیدی: پزشك ،پرستار ،مهارتهاي ارتباطي ،ارتباط ،همكاري .

خلاصه مقاله: (حداکثر در 10 سطر) توانايي پزشكان و پرستاران در كار كردن با يكديگر به عنوان يك تيم واحد در ارتقاي بر آيندها ،كاهش خطا وخطرها و مراقبت بهينه ضروري است .هدف از اين مطالعه ،تعيين ارتباط ميان بكارگيري مهارت ارتباطي و همكاري ميان پرستاران و پزشكان در بيمارستان تامين اجتماعي البرز كرج در سال 1387 بود. در اين مطالعه توصيفي همبستگي با استفاده از روش نمونه گيري آسان 100 پرستار وارد مطالعه شدند.داده ها به روش خود گزارشي تكميل شد. رابطه آماري معني داري بين مهارت هاي ارتباطي و ارتباط ميان پزشك و پرستار ديده شد ،اما بين مهارت هاي ارتباطي و همكاري ميان پزشك و پرستار رابطه آماري معني داري وجود نداشت.اين مطالعه نشان داد كه مهارتهاي ارتباطي مناسب سبب افزايش ارتباط بين پزشكان و پرستاران مي شود ،اما تاثيري بر افزايش  مشاركت و همكاري پرستاران در تصميم گيري هاي درماني ندارد.اجراي مداخلاتي در جهت افزايش مهارت هاي ارتباطي در پرستاران مي تواند به ارتقاء ارتباط ميان پزشكان و پرستاران كمك نمايد.   

 

 

 

 

مقاله‌‌های ارائه شده در مجلات علمی

 

عنوان مقاله: بررسي تغييرات شدت خستگي در مبتلايان به سرطان قبل و بعد از سه دوره شيمي درماني

نام خانوادگی نویسنده (گان):

ضيغمي محمدي

حبيب ا...

محمد مهدي

 

نام:

شراره

اسماعيلي

كوشيار

نام مجله‌ای که مقاله در آن چاپ شده است: مجله علمي دانشكده پرستاري و مامائي همدان

مشخصات شامل شماره و تاریخ: دوره پانزدهم شماره 2 پائيز و زمستان 1386

متولی انتشار: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني همدان

رتبه علمی مجله:

ISI  c                     مجلات خارجی غیر ISI  c                     علمی پژوهشی  c                      علمی ترویجی c                علمی عمومی (دانشگاه آزاد اسلامی)  c           علمی تخصصی(مراکز علمی غیر دانشگاه آزاد اسلامی) g               سایر c  

گروه علمی مقاله                          رشته علمی مقاله

علوم پزشکی       g      رشته مقاله

علوم انسانی        c      رشته مقاله

علوم پایه           c      رشته مقاله

فنی و مهندسی   c      رشته مقاله

کشاورزی          c      رشته مقاله

هنر                 c      رشته مقاله

سایر                c        رشته مقاله

 

گرایش: پرستاري

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

کلمات کلیدی: خستگي ،سرطان ،شيمي درماني.

خلاصه مقاله: (حداکثر در 10 سطر) خستگي يكي از شايعترين و نگران كننده ترين عارضه جانبي سرطان و درمان آن مي باشد كه اثر منفي بر كيفيت زندگي مي گذارد. هدف از اين مطالعه تعيين تغيرات شدت خستگي در مبتلايان به سرطان در مرحله قبل و بعد از سه دوره شيمي درماني در بيمارستان هاي منتخب دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران و شهيد بهشتي شهر تهران در سال 81-1380بود. اين مطالعه توصيفي همبستگي بود كه از روش نمونه گيري غير احتمالي مبتني بر هدف استفاده گرديد.شدت خستگي در طول شيمي درماني افزايش مي يابد .پرستاران با مداخلات مناسب و آموزش اقدامات خود مراقبتي به بيمار مي توانند در كاهش خستگي و ارتقاء كيفيت زندگي كمك نمايند.

 

 

 

 

مقاله‌‌های ارائه شده در مجلات علمی

 

عنوان مقاله: بررسي كيفيت زندگي مبتلايان به سرطان تحت شيمي درماني

نام خانوادگی نویسنده (گان):

 ضيغمي محمدي

پوري

محمد مهدي

حبيب ا..

 

نام:

شراره

هوشمند

كوشيار

اسمائيلي

نام مجله‌ای که مقاله در آن چاپ شده است: مجله علمي دانشكده پرستاري و مامائي همدان

مشخصات شامل شماره و تاریخ: دوره شانزدهم شماره 1 بهار و تابستان 1387

متولی انتشار: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني همدان

رتبه علمی مجله:

ISI  c                     مجلات خارجی غیر ISI  c                     علمی پژوهشی  c                      علمی ترویجی c                علمی عمومی (دانشگاه آزاد اسلامی)  c           علمی تخصصی(مراکز علمی غیر دانشگاه آزاد اسلامی) g               سایر c  

گروه علمی مقاله                          رشته علمی مقاله

علوم پزشکی       g      رشته مقاله

علوم انسانی        c      رشته مقاله

علوم پایه           c      رشته مقاله

فنی و مهندسی   c      رشته مقاله

کشاورزی          c      رشته مقاله

هنر                 c      رشته مقاله

سایر                c        رشته مقاله

 

گرایش: پرستاري

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

کلمات کلیدی: سرطان ،شيمي درماني ،كيفيت زندگي.

خلاصه مقاله: (حداکثر در 10 سطر) كيفيت زندگي يك مفهوم ذهني و چند بعدي است و در ابعاد جسمي و اجتماعي و عاطفي ايفاي نقش مورد بررسي قرار ميگيرد. تشخيص و درمانهاي سرطان ميتواند بر كيفيت زندگي بيمار تاثير منفي گذرد. از جمله درمانهاي مربوط به سرطان شيمي درماني است كه با هدف نابودي سلولهاي سرطاني انجام ميشود.اين يك مطالعه توصيفي همبستگي بود كه از روش نمونه گيري غير احتمالي استفاده گرديد.كيفيت زندگي در طول شيمي درماني تحت تاثير منفي قرار ميگيرد.پرستاران ميتوانند با مداخلات مناسب و اجراي آموزش اقدامات خود مراقبتي به بيمار در كاهش خستگي و عوارض جانبي شيمي درماني و ارتقاء كيفيت زندگي بيمار در طول شيمي درماني كمك نمايند.

 

 

 

مقاله‌‌های ارائه شده در مجلات علمی

 

عنوان مقاله: بررسي ارتباط بين توده ي بدن با شدت خستگي و كيفيت زندگي بيماران مبتلا به سرطان تحت شيمي درماني

نام خانوادگی نویسنده (گان):

ضيغمي محمدي

پوري

محمد مهدي

حبيب ا...

 

نام:

شراره

هوشمند

كوشيار

اسماعيلي

نام مجله‌ای که مقاله در آن چاپ شده است: مجله علمي و پژوهشي دانشكده پرستاري و مامائي مشهد

مشخصات شامل شماره و تاریخ: دوره نهم ، شماره 1 ، بهار 1388 ، شماره پي در پي 20

متولی انتشار: دانشگاه علوم پزشكي مشهد

رتبه علمی مجله:

ISI  c                     مجلات خارجی غیر ISI  c                     علمی پژوهشی  g                      علمی ترویجی c                علمی عمومی (دانشگاه آزاد اسلامی)  c           علمی تخصصی(مراکز علمی غیر دانشگاه آزاد اسلامی) c               سایر c  

گروه علمی مقاله                          رشته علمی مقاله

علوم پزشکی       g      رشته مقاله

علوم انسانی        c      رشته مقاله

علوم پایه           c      رشته مقاله

فنی و مهندسی   c      رشته مقاله

کشاورزی          c      رشته مقاله

هنر                 c      رشته مقاله

سایر                c        رشته مقاله

 

گرایش: پرستاري

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

کلمات کلیدی: سرطان ،شيمي درماني ،خستگي ،كيفيت زندگي ،شاخص توده ي بدن

خلاصه مقاله: (حداکثر در 10 سطر)تغذيه نقش مهمي در پيشرفت و درمان سرطان دارد.كاهش وزن شايعترين مشكل در بيماران سرطاني است كه به عنوان يك شاخص در جهت افزايش مورتاليتي و موربيديتي در بيماران سرطاني محسوب مي شود. هدف از اين مطالعه تعيين ارتباط بين شاخص توده ي بدن با شدت خستگي و كيفيت زندگي مبتلايان به سرطان تحت شيمي درماني بود.اين يك مطالعه توصيفي همبستگي است كه در آن از يك روش نمونه گيري غير احتمالي مبتني بر هدف استفاده شده است. داده ها به شيوه ي مصاحبه جمع آوري شد.در بيماران سرطاني تحت شيمي درماني ،كاهش وزن منجر به افزايش شدت خستگي مي شود و بر كيفيت زندگي فرد اثر منفي مي گذارد. پرستاران با مداخلات مناسب و آموزش اقدامات خود مراقبتي به بيمار و پايش دقيق وضعيت تغذيه اي مي توانند به كاهش بروز كاشكسي و كاهش  شدت خستگي و ارتقاي  كيفيت زندگي بيمار كمك نمايند.

 

 

 

مقاله‌‌های ارائه شده در مجلات علمی

 

عنوان مقاله: اهميت كنترل هايپر گليسمي طي اعمال جراحي قلب در بياران مبتلا به ديابت

نام خانوادگی نویسنده (گان):

ضيغمي محمدي

 

نام:

شراره

نام مجله‌ای که مقاله در آن چاپ شده است: فراز

مشخصات شامل شماره و تاریخ: دوره نهم شماره هفدهم بهار و تابستان 1387

متولی انتشار: كميته تحقيقات دانشجوئي دانشگاه علوم پزشكي گرگان

رتبه علمی مجله:

ISI  c                     مجلات خارجی غیر ISI  c                     علمی پژوهشی  c                      علمی ترویجی c                علمی عمومی (دانشگاه آزاد اسلامی)  c           علمی تخصصی(مراکز علمی غیر دانشگاه آزاد اسلامی) g               سایر c  

گروه علمی مقاله                          رشته علمی مقاله

علوم پزشکی       g      رشته مقاله

علوم انسانی        c      رشته مقاله

علوم پایه           c      رشته مقاله

فنی و مهندسی   c      رشته مقاله

کشاورزی          c      رشته مقاله

هنر                 c      رشته مقاله

سایر                c        رشته مقاله

 

گرایش: پرستاري

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

کلمات کلیدی: ديابت ،جراحي قلب

خلاصه مقاله: (حداکثر در 10 سطر)

ديابت امروزه از جمله مشكلات شايع در بيمارستانها مي باشد. مطالعات نشان مي دهد هايپرگليسمي سبب افزايش مورتاليتي و مورپيديتي به دنبال جراحي قلب مي باشد.در اين مطالعه مروري 17 مقاله منتشر شده بين سالهاي 1995 تا 2007 بررسي شد. در اين مقالات مسايل و مشكلات بيماران ديابتي در عمل جراحي قلب بررسي شده است. بررسي مشكلات ناشي از جراحي قلب در بيماران ديابتي نشان داد كه هايپرگليسمي ميتواند سبب افزايش طول اقامت بيمار در بيمارستان و افزايش عفونت هاي عمقي زخم ،سكته مغزي ،بلوك قلبي ،تضعيف سيستم ايمني سپس نارسايي كليوي ، نوروپاتي و افزايش مورتاليتي شود. در بيماراني كه به منظور كنترل قند خون تحت رژيم ويژه قرار داشتند نسبت به افرادي كه بعد از عمل تحت رژيم عادي قرار گرفته بودند ،ميزان عوارض به طور معني داري كاهش يافته و نيز سبب كاهش عفونت هاي زخم و كاهش طول اقامت در بيمارستان شود. مانيتورينگ مداوم گلوكز پس از جراحي قلب سبب افزايش بقاء ،كاهش عوارض و ارتقاء كيفيت زندگي در بيماران ديابتي ميگردد.

 

 

 

مقاله‌‌های ارائه شده در مجلات علمی

 

عنوان مقاله: آموزش روش از عهده برآئي به كودكان كانديد جراحي قلب و درگير كردن والدين در امر مراقبت از كودكان خود

نام خانوادگی نویسنده (گان):

ضيغمي محمدي

نام:

شراره

نام مجله‌ای که مقاله در آن چاپ شده است: فصلنامه پرستاري قلب و عروق

مشخصات شامل شماره و تاریخ: سال دوم شماره 7 بهار 1387

متولی انتشار: انجمن علمي پرستاران قلب ايران

رتبه علمی مجله:

ISI  c                     مجلات خارجی غیر ISI  c                     علمی پژوهشی  c                      علمی ترویجی c                علمی عمومی (دانشگاه آزاد اسلامی)  c           علمی تخصصی(مراکز علمی غیر دانشگاه آزاد اسلامی) g               سایر c  

گروه علمی مقاله                          رشته علمی مقاله

علوم پزشکی       g      رشته مقاله

علوم انسانی        c      رشته مقاله

علوم پایه           c      رشته مقاله

فنی و مهندسی   c      رشته مقاله

کشاورزی          c      رشته مقاله

هنر                 c      رشته مقاله

سایر                c        رشته مقاله

 

گرایش: پرستاري

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

کلمات کلیدی: سازگاري ، جراحي قلب ،كودكان

خلاصه مقاله: (حداکثر در 10 سطر)

فرايند بستري شدن در بيمارستان و اجراي مداخلات تشخيصي و درماني منجر به بروز استرس و اضطراب در كودكان و والدينشان ميگردد.بررسي ها نشان ميدهد كنترل اين استرس در ارتقاء نتايج اعمال جراحي و كاهش مشكلات ناشي از آن نقش اساسي دارد. اين  يك مطالعه مروري است كه با بررسي 14 مقاله منتشر شده طي سالهاي 1995 تا 2007 در زمينه روشهاي كاهش استرس و اضطراب در كودكان و والدينشان در طي عمل جراحي قلب بدست آمده است. به منظور نتايج بهتر در اعمال جراحي كاهش استرس و اضطراب  والدين و خود كودك از طرق مختلف پيشنهاد ميگردد. در اين ميان آموزش روش از عهده برايي به كودكان كانديد جراحي قلب و درگير كردن والدين در امر مراقبت از كودكان خود راهكارهايي مفيد جهت كاهش استرس ناشي از جراحي محسوب ميگردد.  

 

 

 

 

 

مقاله‌‌های ارائه شده در مجلات علمی

 

عنوان مقاله: كاربرد هايپر باريك اكسيژن تراپي در درمان سندروم حاد كرونر قلب

نام خانوادگی نویسنده (گان):

ضيغمي محمدي

نام:

شراره

نام مجله‌ای که مقاله در آن چاپ شده است: فصلنامه پرستاري قلب و عروق

مشخصات شامل شماره و تاریخ: سال دوم شماره 7 بهار 1388

متولی انتشار: انجمن علمي پرستاران قلب ايران

رتبه علمی مجله:

ISI  c                     مجلات خارجی غیر ISI  c                     علمی پژوهشی  c                      علمی ترویجی c                علمی عمومی (دانشگاه آزاد اسلامی)  c           علمی تخصصی(مراکز علمی غیر دانشگاه آزاد اسلامی) g               سایر c  

گروه علمی مقاله                          رشته علمی مقاله

علوم پزشکی       g      رشته مقاله

علوم انسانی        c      رشته مقاله

علوم پایه           c      رشته مقاله

فنی و مهندسی   c      رشته مقاله

کشاورزی          c      رشته مقاله

هنر                 c      رشته مقاله

سایر                c        رشته مقاله

 

گرایش: پرستاري

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

کلمات کلیدی:

خلاصه مقاله: (حداکثر در 10 سطر)

سندروم حاد كرونر قلب شامل انفاركتوس و آنژين نا پايدار است.در اغلب موارد اين بيماري شايع و مرگبار ميباشد.مطالعات نشان ميدهد استفاده از اكسين تراپي با بار بالا ميتواند سبب بهبود نياز ميوكارد به اكسيژن و كاهش عوارض ناشي از سندروم حاد كرونر گردد. اين يك مطالعه مرروري است به بررسي 16 مقاله منتشر شده طي سالهاي 1981 تا 2007در مورد كاربرد اكسيژن تراپي با بار بالا در درمان سندروم حاد كرونر قلب ميپردازد. استفاده از اكسيژن تراپي با بار بالا سبب كاهش ديس ريتمي هاي قلب و تسكين درد قفسه سينه و كاهش عوارض قلبي ميگردد ولي سبب كاهش مورتايتي نمي گردد. عوارض خفيف اين روش سردرد و خستگي است.عوارض شديد اين روش ميوپيا و كوتاه شدن تنفس است كه مي تواند براي هفته ها و ماهها باقي بماند. استفاده از اكسيژن تراپي با بار بالا يك روش مناسب جهت درمان سندروم حاد كرونر قلب ميباشد.

 

 

 

 

 

مقاله‌‌های ارائه شده در مجلات علمی

 

عنوان مقاله: اختلال در عملكرد جنسي و ارتباط آن با كيفيت زندگي بيماران زن مبتلا به سرطان

نام خانوادگی نویسنده (گان):

ضيغمي محمدي

فاطمه

نام:

شراره

غفاري

نام مجله‌ای که مقاله در آن چاپ شده است: مجله زنان ، باروري و نازائي ايران

مشخصات شامل شماره و تاریخ: 1388 ، 12 (2) : 39-46

متولی انتشار:

رتبه علمی مجله:

ISI  c                     مجلات خارجی غیر ISI  c                     علمی پژوهشی  g                      علمی ترویجی c                علمی عمومی (دانشگاه آزاد اسلامی)  c           علمی تخصصی(مراکز علمی غیر دانشگاه آزاد اسلامی) c               سایر c  

گروه علمی مقاله                          رشته علمی مقاله

علوم پزشکی       g      رشته مقاله

علوم انسانی        c      رشته مقاله

علوم پایه           c      رشته مقاله

فنی و مهندسی   c      رشته مقاله

کشاورزی          c      رشته مقاله

هنر                 c      رشته مقاله

سایر                c        رشته مقاله

 

گرایش: پرستاري

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

کلمات کلیدی: اختلال در عملكرد جنسي كيفيت زندگي - سرطان

خلاصه مقاله: (حداکثر در 10 سطر)

تشخيص و درمانهاي مربوط به سرطان سبب اختلال در عملكرد جنسي مبتلايان به اين بيماري ميگردد. عملكرد جنسي يكي از ابعاد مهم كيفيت زندگي است و اين پژوهش با هدف تعيين ارتباط بين اختلال عملكرد جنسي با كيفيت زندگي بيماران زن مبتلا به سرطان انجام شده است. در اين مطالعه توصيفي كه از نوع همبستگي بوده بيماران زن مبتلا به سرطان ساكن شهرستانهاي تنكابن و رامسر وارد مطالعه شدند عملكرد جنسي از جنبه هاي مهم و موثر بر كيفيت زندگي است. اتخاذ استراتژيهايي در جهت مداخلات مناسب ،آموزش و مشاوره در جهت ارتقاء سلامت جنسي مبتلايان به سرطان توصيه ميگردد.

 

 

 

 

 

 

 

مقاله‌‌های ارائه شده در مجلات علمی

 

عنوان مقاله: بررسي عوامل خطر ساز بيماريهاي قلبي در دو گروه اعضاء هيئت علمي و كاركنان آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج

نام خانوادگی نویسنده (گان):

قابلجو

سوسن

نام:

منيژه

آبگينه اسفندياري

نام مجله‌ای که مقاله در آن چاپ شده است: نشريه دانشكده پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

مشخصات شامل شماره و تاریخ: سال 18 شماره 63 زمستان 1387

متولی انتشار: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني شهيد بهشتي

رتبه علمی مجله:

ISI  c                     مجلات خارجی غیر ISI  c                     علمی پژوهشی  g                      علمی ترویجی c                علمی عمومی (دانشگاه آزاد اسلامی)  c           علمی تخصصی(مراکز علمی غیر دانشگاه آزاد اسلامی) c               سایر c  

گروه علمی مقاله                          رشته علمی مقاله

علوم پزشکی       g      رشته مقاله

علوم انسانی        c      رشته مقاله

علوم پایه           c      رشته مقاله

فنی و مهندسی   c      رشته مقاله

کشاورزی          c      رشته مقاله

هنر                 c      رشته مقاله

سایر                c        رشته مقاله

 

گرایش: پرستاري

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

کلمات کلیدی:

خلاصه مقاله: (حداکثر در 10 سطر) با وجود پژوهشها متعدد در مورد تعيين عوامل خطر زا بيماريهاي قلبي عروقي ميزان مرگ ناشي از آن نگران كننده مي باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسي عوامل خطر زا شناخته شده و ساير متغييرهاي نا شناخته سعي دارد در بين اعضاء هيئت علمي و كاركنان آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي به اين مهم دست يابد. پژوهش حاضر يك مطالعه مقطعي مي باشد. نمونه گيري به روش تصادفي انجام شده است.ابزار گرد آوري داده ها شامل تدوين پرسشنامه دو بخشي سوالات  و تكميل اطلاعات آزمايشات بود.تعداد كل نمونه ها 242 نفر كه شامل 81 نفر (5/33درصد)اعضاء هيئت علمي و 161 نفر (5/66 درصد) كاركنان آموزشي بود.بخشي از عوامل خطر زاي شناخته شده قلبي:مانند قند خون ،چربيها در اين گروه ها كنترل شده است . اما بعضي از عوامل كه به عنوان خطر زا شناخته شده نيست مانند شاخص توده بدني ،دور كمر ،اوره و كراتنين عامل خطر زا بود.بين فشار خون با تنش و ارتباط تنش شغلي و راههاي مقابله با آن  حتي در محيطهاي آكادمي با عوامل خطر زا قلبي ارتباط معني دار وجود داشت. اين امر لزوم توجه به روساي دانشگاهها و موسسات عالي را در تعديل برنامه ريزيهاي آموزشي پژوهشي جهت كنترل تنش و عوامل خطر زا قلبي را نشان مي داد.

 

 

 

 

مقاله‌‌های ارائه شده در مجلات علمی

 

عنوان مقاله: توليد و توسعه حسگرهاي زيستي براي آزمايش هاي باليني سرطان

 

نام خانوادگی نویسنده (گان):

برازنده اصل

 

نام:

اسماعيل

نام مجله‌ای که مقاله در آن چاپ شده است: دنياي نانو

مشخصات شامل شماره و تاریخ: شماره هشتم سال سوم بهار و تابستان 86

متولی انتشار: انجمن نانو فناوري ايران

رتبه علمی مجله:

ISI  c                     مجلات خارجی غیر ISI  c                     علمی پژوهشی  c                      علمی ترویجی g                علمی عمومی (دانشگاه آزاد اسلامی)  c           علمی تخصصی(مراکز علمی غیر دانشگاه آزاد اسلامی) c               سایر c  

گروه علمی مقاله                          رشته علمی مقاله

علوم پزشکی       g      رشته مقاله

علوم انسانی        c      رشته مقاله

علوم پایه           c      رشته مقاله

فنی و مهندسی   c      رشته مقاله

کشاورزی          c      رشته مقاله

هنر                 c      رشته مقاله

سایر                c        رشته مقاله

 

گرایش:  زنان و مامائي

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

خلاصه مقاله: (حداکثر در 10 سطر) حسگرهاي زيستي ابزاري براي استفاده هماهنگ بين عناصر تشخيص ارتباطي بيوشيميايي (بيگانه)با واحد مبدل علامت هستند. حسگرهاي زيستي موارد استفاده كلنيكي مختلفي دارند مثلا در اندازه گيري الكترو شيميايي غلظت  گلوكزخون ،استفاده از حسگرهاي زيستي در آزمون هاي باليني سرطان ،محاسن بالقوه متعددي نسبت به ساير آناليزهاي كلينيكي دارد كه شامل افزايش سرعت سنجش ،انعطاف پذيري ،توانايي انجام آناليز هاي چند منظوره ،قابل كنترل و پياده شدن روي دستگاه هاي خودكار ،كاهش هزينه آزمون هاي تشخيص و توانايي قرار دادن آزمون هاي تشخيص مولكولي در سيستم مراقبت از سلامت عمومي جامعه در جمعيت هاي كم در آمد جامعه.هدف نهايي استفاده از حسگر ها رسيدن به آزمايشگاه باليني با كيفيت  و دقت بالاست .شاخص هاي زيستي سرطان كه طي تحقيقات پايه ،باليني و بررسي مجموعه ژن ها و پروتئوم شناخته شده اند بايد ارزش گذاري شوند. گيرنده ها و شاخص هاي اين نشانگرها مي توانند با شناساگر ها تركيب شوند تا حسگرهاي زيستي مرتبط با آزمايشهاي سرطان توليد شوند. آزمايشگاه باليني با كيفيت بالا جهت تشخيص سرطان ،يكپارچگي و خود كار بودن به همراه ابداع روش هاي مناسب آماده سازي نمونه را ايجاب مي كند.

 

 

 

مقاله‌‌های ارائه شده در مجلات علمی

 

عنوان مقاله :  بررسي ارتباط حمايت خانواده و كنترل قند خون در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2

نام خانوادگی نویسنده (گان):

شيوا

نوري تاجر

شيرازي

سنجري

شوقي

سالمي

نام:

حيدري

مريم

فاطمه

مهناز

مهناز

صديقه

نام مجله‌ای که مقاله در آن چاپ شده است: ديابت و ليپيد ايران

مشخصات شامل شماره و تاریخ: دوره 8- شماره 2 زمستان 1387

متولی انتشار: مركز تحقيقات غدد درون ريز و متابوليسم دانشگاه تهران

رتبه علمی مجله:

ISI  c                     مجلات خارجی غیر ISI  c                     علمی پژوهشی  g                      علمی ترویجی c                علمی عمومی (دانشگاه آزاد اسلامی)  c           علمی تخصصی(مراکز علمی غیر دانشگاه آزاد اسلامی) c               سایر c  

گروه علمی مقاله                          رشته علمی مقاله

علوم پزشکی       g      رشته مقاله

علوم انسانی        c      رشته مقاله

علوم پایه           c      رشته مقاله

فنی و مهندسی   c      رشته مقاله

کشاورزی          c      رشته مقاله

هنر                 c      رشته مقاله

سایر                c        رشته مقاله

 

گرایش: پرستاري

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

کلمات کلیدی: حمايت خانواده ،ديابت نوع 2،كنترل قند خونخلاصه مقاله: از آنجايي كه بخش عمده اي از مراقبت از بيماران ديابتي در منزل و در داخل محيط خانواده انجام مي شود ،اين نهاد مي توان نقش چشمگير ي در كنترل مناسب قند خون داشته باشد. اين مطالعه به منظور بررسي ارتباط بين حمايت خانواده و كنترل قند خون در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 انجام شد در اين پژوهش توصيفي همبستگي تعداد 230 نفر از بيماران مبتلا به نوع 2 مراجعه كننده به انستيتو غدد درون ريز و متابليسم وابسته به دانشگاه علوم پزشكي ايران به صورت تصادفي انتخاب و اطلاعات با استفاده از پرسشنامه اي كه شامل دو بخش ،فرم اطلاعات فردي و ابزار استاندارد حمايت اجتماي از بيماران ديابتي نسخه خانواده بود جمع آوري گرديد. آزمون آماري پيرسون همبستگي معكوس معني داري را بين حمايت خانواده نشان دد. نتايج حاكي از آن بود كه حمايت خانواده سبب بهبود كنترل قند خون در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 ميشود.لذا پيشنهاد ميگردد اعضاي خانواده بيماران ديابتي به عنوان عضوي از تيم درمان در برنامه درماني اين بيماران مشاركت داده شوند.

 

 

 

 

مقاله‌‌های ارائه شده در مجلات علمی

 

عنوان مقاله:  بيماري مولتيپل اسكلروزيس و عادات فكري استرس زا

 

نام خانوادگی نویسنده (گان):

اسماعيلي

 

نام:

مريم

نام مجله‌ای که مقاله در آن چاپ شده است:

مشخصات شامل شماره و تاریخ: دوره 3 شماره 10و11پاييز و زمستان 1387

متولی انتشار:

رتبه علمی مجله:

ISI  c                     مجلات خارجی غیر ISI  c                     علمی پژوهشی  g                      علمی ترویجی c                علمی عمومی (دانشگاه آزاد اسلامی)  c           علمی تخصصی(مراکز علمی غیر دانشگاه آزاد اسلامی) c               سایر c  

گروه علمی مقاله                          رشته علمی مقاله

علوم پزشکی       g      رشته مقاله

علوم انسانی        c      رشته مقاله

علوم پایه           c      رشته مقاله

فنی و مهندسی   c      رشته مقاله

کشاورزی          c      رشته مقاله

هنر                 c      رشته مقاله

سایر                c        رشته مقاله

 

گرایش: پرستاري

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

کلمات کلیدی: استرس زا ،مولتيپل اسكلروزيس ،عادات فكري استرس زا

خلاصه مقاله: (حداکثر در 10 سطر)

بيماري مولتيپل اسكلروزيس نوعي بيماري پيشرونده و تحليل برنده غلاف ميلين سلولهاي عصبي در سيستم عصبي مركزي است علت بيماري مشخص نيست اما عوامل متعددي از جمله سابقه ابتلا به بيماري هاي عفوني ،نقص سيستم ايمني ،استرس و تنيدگي و عوامل محيطي متعدد ميتواند در ايجاد بيماري موثر باشد.بيماري مولتيپل اسكلروزيس به عنوان يك بيماري مزمن با بروز ناگهاني و غير قابل پيش بيني سبب بروز استرس هاي گوناگون در ابعاد مختلف زندگي بيماران ميگردد. به نظر مي رسد آگاهي از ميزان استرس بيماران مي تواند گامي موثر در جهت مقابله با استرس باشد.مطالعه حاضر به منظور تعيين ميزان استرس در بيماران مبتلا به MSمراجعه كننده به انجمن مولتيپل اسكلروزيس ايران انجام شد.اين مطالعه يك مطالعه مقطعي ميباشد.نمونه هاي اين پژوهش 600بيمار مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس بودندكه به روش نمونه گيري مستمر انتخاب شدند و پس از توضيح كار و كسب رضايت پرسشنامه هاي خود ايفا جهت تكميل در اختيار بيماران قرار داده شد.از آنجا كه نتايج حاصل از مطالعه ميزان استرس بالا يي را در بيماران نشان داد شناسايي منابع ايجاد كننده استرس اوليه و ارايه آموزش هاي مناسب جهت مقابله و يا سازگاري با استرس ناشي از بيماري مزمن MSجهت ارتقا كيفيت زندگي بيماران ضروري به نظر مي رسد.

 

 

 

مقاله‌‌های ارائه شده در مجلات علمی

 

عنوان مقاله:  بررسي ارتباط بين مشخصات فردي و نوع رژيم غذايي مصرفي و بروز كيست هاي تخمداني غير سرطاني

نام خانوادگی نویسنده (گان):

برازنده اصل

نام:

اسماعيل

نام مجله‌ای که مقاله در آن چاپ شده است: پژوهش پرستاري

مشخصات شامل شماره و تاریخ: دوره 2 شماره 6و7پاييز و زمستان 1386

متولی انتشار: انجمن علمي پرستاري ايران

رتبه علمی مجله:

ISI  c                     مجلات خارجی غیر ISI  c                     علمی پژوهشی  g                      علمی ترویجی c                علمی عمومی (دانشگاه آزاد اسلامی)  c           علمی تخصصی(مراکز علمی غیر دانشگاه آزاد اسلامی) c               سایر c  

گروه علمی مقاله                          رشته علمی مقاله

علوم پزشکی       g      رشته مقاله

علوم انسانی        c      رشته مقاله

علوم پایه           c      رشته مقاله

فنی و مهندسی   c      رشته مقاله

کشاورزی          c      رشته مقاله

هنر                 c      رشته مقاله

سایر                c        رشته مقاله

 

گرایش: پرستاري

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

کلمات کلیدی: كيست هاي تخمداني ،عوامل موثر

خلاصه مقاله: (حداکثر در 10 سطر)

كيست هاي تخمداني غير سرطاني ،شايع ترين كيست هاي هستند كه در زنان ،بروز مي نمايد.هدف اصلي اين پژوهش ،بررسي شايع ترين عوامل موثر در پيدايش كيست هاي تخمداني غير سرطاني در نواحي مختلف استان همدان ،بوده است .اين تحقيق به صورت گذشته نگر ،ابتدا به بررسي 430پرونده پزشكي افرادي كه طي سا لهاي 85-1380در استان همدان مبتلا به كيست هاي تخمداني غير سرطاني بوده اند ،پرداخته و آنگاه با حذف پرونده هاي ناقص ،تايج حاصل از بررسي 384 نمونه مبتلا با استفاده از آزمون هاي تي تست و مربع كاي ،مورد تجزيه وتحليل آماري قرار گرفتند.فراواني فنو تيپ گرو هاي خوني ABOدر مبتلا يان به كيست هاي تخمداني در مقايسه با جمعيت نرمال ،تفاوت معنا داري وجود نداشت. بروز كيست هاي تخمداني عمدتا در سن توليد مثلي شايع بوده ،زمينه هاي ژنتيكي و تاريخچه خانوادگي ،بيماريهاي زمينه اي به ويژه اختلالات تيروييد و به طور خاص تنش هاي رواني از مهمترين علل پيدايش كيست هاي تخمداني در مبتلايان بوده است.از سويي ،مصرف كم غلات و گوشت نيز احتمالا در پيدايش كيستهاي تخمداني موثر بوده است.    

 

 

 

 

مقالات ارائه شده در همایش‌ها

 

عنوان همایش: دومين كنگره پرستار،ماما و پژوهش

شهر: تهران

کشور: ايران

عنوان مقاله ارائه شده در همایش: بررسي تاثير آموزش مراقبت از خود بر فعاليتهاي روزانه بيماران مبتلا به بيماري هاي مزمن انسدادي ريه    

دامنه همایش:

بین‌المللی خارجی  c                    بین‌المللی داخلی  c                       ملی g                              استانی c               منطقه‌ای  c                              داخلی واحد c

نحوه تنظیم مجموعه مقالات:  چکیده در مجموعه مقالات g     کامل در مجموعه مقالات c    چکیده درCD  c    کامل در CD c

چکیده در سایت همایش/سمینار c       کامل در سایت همایش/سمینار c

تاریخ میلادی همایش (برای همایش‌های خارج از کشور، شروع تا پایان) :

تاریخ خورشیدی همایش (برای همایش‌های داخل کشور، شروع تا پایان) :  20و21 آبان 1388

نام خانوادگی عضو هیأت علمی:

آرش

 

نام:

ماندانا

 

رتبه علمی:

مربي

گروه علمی همایش و گرایش مقاله

علوم پزشکی      g

علوم انسانی       c

علوم پایه          c

فنی و مهندسی  c

کشاورزی         c

هنر                c

 

گرایش: داخلي و جراحي

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

بودجه مصوب (به ریال):

وام (به ریال)

چکیده مقاله (حداکثر در 10 سطر شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده):گسترش صنايع و آلودگي هاي محيط زيست و مصرف سيگار موجب افزايش تعداد مبتلايان به بيماريهاي مزمن ريوي شده است و ميزان مرگ ومير ناشي از اين بيماريها در كل جهان 70-50%در سال و چهارمين علت مرگ ومير است.اين پژوهش يك مطالعه تجربي مي باشد كه بر روي 25 بيمار مبتلا به بيماريهاي انسدادي ريه كه در بيمارستانهاي علوم پزشكي غرب تهران بستري شده بودند و به صورت تصادفي انتخاب شدند صورت گرفته است.ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه بود كه در دو بخش مشخصات دموگرافيك و بررسي فعايتهاي روزانه تنظيم گرديده بود وپس از آموزش اصول خود مراقبتي به بيماران به صورت تك به تك و چهره به چهره در سه مرحله يك ماه قبل ،يك ماه بعد و سه ماه بعد از آموزش توسط پژوهشگر تكميل گرديد.با توجه به نتايج به دست /امده از اين پژوهش و تاثير بيماريهاي مزمن انسدادي ريه بر فعاليتهاي روزانه بيماران و نقش مثبت آموزش و رعايت اصول مراقبت از خود در بهبود عملكرد و فعاليتهاي روزانه بيماران ،بايد توجه مراقبين و برنامه ريزان بهداشتي را به سوي آموزش بيماران معطوف داشت و با بالا بردن سطح آموزش و اجراي برنامه هاي آموزشي علاوه بر ارتقاءمراقبتها ،نقش بيماران را در امر مراقبت از خود افزايش داد.

       

 

 

 

مقالات ارائه شده در همایش‌ها

 

عنوان همایش:  چهارمين كنگره سراسري خانواده و سلامت جنسي

شهر: تهران

کشور: ايران

عنوان مقاله ارائه شده در همایش: بررسي ويژگي هاي دموگرافيك موثر بر رفتار جنسي پر خطر دختران

دامنه همایش:

بین‌المللی خارجی  c                    بین‌المللی داخلی  c                       ملی g                              استانی c               منطقه‌ای  c                              داخلی واحد c

نحوه تنظیم مجموعه مقالات:  چکیده در مجموعه مقالات g     کامل در مجموعه مقالات c    چکیده درCD  c    کامل در CD c

چکیده در سایت همایش/سمینار c       کامل در سایت همایش/سمینار c

تاریخ میلادی همایش (برای همایش‌های خارج از کشور، شروع تا پایان) :

تاریخ خورشیدی همایش (برای همایش‌های داخل کشور، شروع تا پایان) : 20 لغايت 22 آبان ماه 1388

نام خانوادگی عضو هیأت علمی:

حيدري

 

نام:

پروانه

رتبه علمی:

مربي

گروه علمی همایش و گرایش مقاله

علوم پزشکی      g

علوم انسانی       c

علوم پایه          c

فنی و مهندسی  c

کشاورزی         c

هنر                c

 

گرایش: مامايي

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

بودجه مصوب (به ریال):

وام (به ریال)

چکیده مقاله (حداکثر در 10 سطر شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده):

رفتارهاي پر خطر جنسي جوانان بعنوان يكي از مشكلات  سيستم  هاي بهداشتي كشورها مطرح است.در مطالعه توصيفي تحليلي كه بر روي 354 دانشجوي دختر رشته هاي غير پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج  از طريق نمونه گيري طبقه اي تصادفي ساده در سال 1387-1388انجام شد ،جهت جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه هاي پژوهشگر ساخته مشخصات  دموگرافيك ،عادات سلامت عمومي استفاده شد.واحدهاي پژوهش از نظر رفتار جنسي پر خطر (بر حسب مبادرت يا عدم مبادرت به نزديكي جنسي قبل از ازدواج )به دو گروه تقسيم شدند.در افراد داراي رفتار جنسي پر خطر و عدم وجود رفتار جنسي پر خطر تفاوت آماري معني داري وجود دارد،ولي تحصيلات و شغل مادر و پدر زندگي با والدين ميزان پاسخ مادر به سوالات بهداشتي منبع كسب اطلاعات  بهداشتي تعداد فرزندان خانواده رتبه فرد در بين فرزندان خانواده و رتبه فرد در بين دختران خانواده دردو گروه تفاوت معنا داري مشاهده نشد. با توجه به افزايش شيوع رفتار پر خطر جنسي در جامعه ،شناسايي وتحليل عوامل موثر بر رفتار جنسي پر خطر در برنامه ريزي جهت بهبود سلامت جنسي جوانان مفيد واقع شود.

       

 

 

 

مقالات ارائه شده در همایش‌ها

 

عنوان همایش: هشتمين كنگره بين المللي زنان و مامايي ايران

شهر: تهران

کشور: ايران

عنوان مقاله ارائه شده در همایش: بررسي ميزان آگاهي و نياز هاي آموزشي بهداشت باروري ابراز شده دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامي كرج

دامنه همایش:

بین‌المللی خارجی  c                    بین‌المللی داخلی  g                       ملی c                              استانی c               منطقه‌ای  c                              داخلی واحد c

نحوه تنظیم مجموعه مقالات:  چکیده در مجموعه مقالات g     کامل در مجموعه مقالات c    چکیده درCD  c    کامل در CD c

چکیده در سایت همایش/سمینار c       کامل در سایت همایش/سمینار c

تاریخ میلادی همایش (برای همایش‌های خارج از کشور، شروع تا پایان) :

تاریخ خورشیدی همایش (برای همایش‌های داخل کشور، شروع تا پایان) : 18-14 آبان ماه 1388

نام خانوادگی عضو هیأت علمی:

حيدري

نام:

 پروانه

رتبه علمی:

كارشناس ارشد مامائي

 

گروه علمی همایش و گرایش مقاله

علوم پزشکی      g

علوم انسانی       c

علوم پایه          c

فنی و مهندسی  c

کشاورزی         c

هنر                c

 

گرایش: مامائي

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

بودجه مصوب (به ریال):

وام (به ریال)

چکیده مقاله (حداکثر در 10 سطر شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده):مراحل مختلف برنامه ريزي آموزشي  بهداشتي ،براساس ميزان آگاهي افراد از موضوع آموزش همچنين نظر گروه آموزش گيرنده صورت مي گيرد.  هدف تعيين ميزان آگاهي و نيازهاي آموزش بهداشت باروري ابراز شده دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامي است.مطالعه توصيفي تحليلي بر روي 354 دانشجوي غير پزشكيدختر دانشگاه آزاد اسلامي كرج در سال 1388-1387به روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي ساده انجام شد .دانشجويان بعد از گذراندن واحد تنظيم خانواده ،پرسشنامه پژوهشگر ساخته مشخصات دموگرافيك ،عادات سلامت عمومي ،نياز هاي ابرازشده دانشجويان در مورد اجزاءمختلف بهداشت باروري با مقياس ليكرت چهار گزينه اي و سپس پرسشنامه حيطه شناختي افراد در زمينه بهداشت باروري را تكميل نمودند.در مورد همه اجزاءبهداشت باروري ،اغلب دانشجويان نياز آموزشي بالايي را ابراز نمودند .با وجود احساس نياز دانشجويان به آموزش بهداشت باروري ،آگاهي آنان در مورد اجزاءمختلف بهداشت باروري كمتر از حد است كه احساس مي كنند.

       

 

 

 

مقالات ارائه شده در همایش‌ها

 

عنوان همایش: هشتمين كنگره بين المللي زنان و مامايي ايران

شهر: تهران

کشور: ايران

عنوان مقاله ارائه شده در همایش: بررسي فراواني ديابت بارداري و عوامل خطر ساز آن در زنان باردار

دامنه همایش:

بین‌المللی خارجی  c                    بین‌المللی داخلی  g                       ملی c                              استانی c               منطقه‌ای  c                              داخلی واحد c

نحوه تنظیم مجموعه مقالات:  چکیده در مجموعه مقالات g     کامل در مجموعه مقالات c    چکیده درCD  c    کامل در CD c

چکیده در سایت همایش/سمینار c       کامل در سایت همایش/سمینار c

تاریخ میلادی همایش (برای همایش‌های خارج از کشور، شروع تا پایان) :

تاریخ خورشیدی همایش (برای همایش‌های داخل کشور، شروع تا پایان) : 18-14 آبان ماه 1388

نام خانوادگی عضو هیأت علمی: 

مير فيضي

نام:

ماني

رتبه علمی:

استاديار

گروه علمی همایش و گرایش مقاله

علوم پزشکی      g

علوم انسانی       c

علوم پایه          c

فنی و مهندسی  c

کشاورزی         c

هنر                c

 

گرایش: مامايي

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

بودجه مصوب (به ریال):

وام (به ریال)

چکیده مقاله (حداکثر در 10 سطر شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده): ديابت بارداري شكلي از اختلال متابوليسم كربو هيدراتها ا ست كه نخستين بار در دوران حاملگي شروع يا تشخيص داده ميشود ودر صورت عدم تشخيص بموقع مي تواند عوارض جدي در مادر و جنين ايجاد نمايد.اين مطالعه بر روي 668 زن باردار در هفته هاي 28-24بارداري در سطح درمانگاههاي شهر كرج انجام شد.شرط ورود به مطالعه عدم وجود سابقه آشكار ابتلا به ديابت و مصرف دارو يا رژيم غذايي خاص جهت كنترل قند خون در نظر گرفته شد. زنان شركت كننده با تست غربالگري قند خون ارزيابي شده و در صورت قند خون يك ساعته بالا يا بيشتر از 135mg/d1 تحت تست تشخيصي تحمل گلوكز خوراكي قرار گرفتند.مطابق يافته ها فراواني ديابت بارداري در جمعيت مورد مطالعه 6/18%بر آورد گرديد.با توجه به فراواني نسبتا بالاي ديابت بارداري در شهرستان كرج و همچنين عوامل خطر شناسايي شده انجام غربالگري كليه زنان باردار در هفته هاي 28-24از نظر ديابت بارداري ضروري به نظر مي رسد.

       

 

 

 

مقالات ارائه شده در همایش‌ها

 

عنوان همایش: هشتمين كنگره بين المللي بيماريهاي زنان و مامايي ايران

شهر: تهران

کشور: ايران

عنوان مقاله ارائه شده در همایش: مقايسه تاثير سه داروي ضد التهاب غير استروييدي در درمان لكه بيني ناشي از آيودي

دامنه همایش:

بین‌المللی خارجی  c                    بین‌المللی داخلی  g                       ملی c                              استانی c               منطقه‌ای  c                              داخلی واحد c

نحوه تنظیم مجموعه مقالات:  چکیده در مجموعه مقالات g     کامل در مجموعه مقالات c    چکیده درCD  c    کامل در CD c

چکیده در سایت همایش/سمینار c       کامل در سایت همایش/سمینار c

تاریخ میلادی همایش (برای همایش‌های خارج از کشور، شروع تا پایان) :

تاریخ خورشیدی همایش (برای همایش‌های داخل کشور، شروع تا پایان) : 18 -14 آبان ماه 1388

نام خانوادگی عضو هیأت علمی:

نينوايي

نام:

مژگان

رتبه علمی:

مربي

گروه علمی همایش و گرایش مقاله

علوم پزشکی      g

علوم انسانی       c

علوم پایه          c

فنی و مهندسی  c

کشاورزی         c

هنر                c

 

گرایش: مامائي

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

بودجه مصوب (به ریال):

وام (به ریال)

چکیده مقاله (حداکثر در 10 سطر شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده): خونريزي نا مرتب قاعدگي يكي از مشكلات شايع  زنان مصرف كننده آيودي است كه موجب ترك تداوم استفاده از روش و ايجاد آنمي فقر آهن مي گردد. براي درمان اين مشكل  تا كنون مطالعات متعددي انجام گرديده كه يكي از آنها تاثير مصرف داروهاي ضد التهاب غير استروئيدي است ،ولي تا كنون مقايسه اي بين تفاوت تاثير اين دو  داروها جهت گرفتن نتايج بهتر و معرفي دارويي از دسته داروهاي ضد التهاب غير استروئيدي به عنوان گزينه برتر صورت نگرفته است.جهت بررسي مقايسه اي تاثير سه داروي ضد التهاب غير استروئيدي  (ناپروكسن-ايندومتاسين- ايبوپروفن )در درمان لكه بيني ناشي از آيو دي ؛سه گروه از زنان با مشكل لكه بيني ناشي از آيو دي به صورت جداگانه تحت درمان با يكي از داروهاي فوق قرار گرفتند. نتايج تحقيق نشان دادند كه  پاسخ به درمان لكه بيني ناشي از آيو دي با داروهاي فوق قابل توجه بوده است واز ميان اين داروها ، ناپروكسن انتخاب بهتري نسبت به دو داروي ديگر محسوب ميشود. و سپس به ترتيب ايندومتاسين و ايبوپروفن در درمان به ميزان كمتري از داروي اول موثر باشند.

       

 

 

 

مقالات ارائه شده در همایش‌ها

 

عنوان همایش: كنفرانس بين المللي كشورهاي اسلامي كشور مالزي

شهر:

کشور: مالزي

عنوان مقاله ارائه شده در همایش: workplase violence and abuse against nurses in hospitals in iran

دامنه همایش:

بین‌المللی خارجی  g                    بین‌المللی داخلی  c                       ملی c                              استانی c               منطقه‌ای  c                              داخلی واحد c

نحوه تنظیم مجموعه مقالات:  چکیده در مجموعه مقالات g     کامل در مجموعه مقالات c    چکیده درCD  g    کامل در CD c

چکیده در سایت همایش/سمینار c       کامل در سایت همایش/سمینار c

تاریخ میلادی همایش (برای همایش‌های خارج از کشور، شروع تا پایان) :

تاریخ خورشیدی همایش (برای همایش‌های داخل کشور، شروع تا پایان) :

نام خانوادگی عضو هیأت علمی:

شوقي

نام:

مهناز

رتبه علمی:

مربي

 

گروه علمی همایش و گرایش مقاله

علوم پزشکی      g

علوم انسانی       c

علوم پایه          c

فنی و مهندسی  c

کشاورزی         c

هنر                c

 

گرایش: پرستاري

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

بودجه مصوب (به ریال): 12000000

وام (به ریال)

چکیده مقاله (حداکثر در 10 سطر شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده):

افزايش اعمال خشونت رفتاري به كاركنان مراقبت سلامتي يك مشكل مهم براي جامعه پرستاري محسوب ميشود. اين مطالعه با هدف تعيين ميزان خشونت به پرستاران شاغل در بيمارستانهاي سراسر كشور و ارتباط آن با برخي عوامل فردي ،محيطي انجام شد. مطالعه فوق يك مطالعه توصيفي-مقطعي مي باشد بر روي 1317 پرستار در سطح بيمارستانهاي سراسر كشور انجام گرفت. با توجه به شيوع بالاي خشونت و عوامل خطر شناسايي شده لازم به نظر ميرسد اين امر مورد توجه را گرفته و اقدامات لازم در اين زمينه اجرا شود.

       

 

 

 

مقالات ارائه شده در همایش‌ها

 

عنوان همایش: خانواده و سلامت جنسي

شهر: تهران

کشور: ايران

عنوان مقاله ارائه شده در همایش: اختلال در نعوظ و ارتباط آن با كيفيت زندگي مردان مبتلا به فشار خون

دامنه همایش:

بین‌المللی خارجی  c                    بین‌المللی داخلی  c                       ملی g                              استانی c               منطقه‌ای  c                              داخلی واحد c

نحوه تنظیم مجموعه مقالات:  چکیده در مجموعه مقالات g     کامل در مجموعه مقالات c    چکیده درCD  c    کامل در CD c

چکیده در سایت همایش/سمینار c       کامل در سایت همایش/سمینار c

تاریخ میلادی همایش (برای همایش‌های خارج از کشور، شروع تا پایان) :

تاریخ خورشیدی همایش (برای همایش‌های داخل کشور، شروع تا پایان) : 22 20 آبان 1388

نام خانوادگی عضو هیأت علمی:

ضيغمي محمدي

نام:

شراره

رتبه علمی:

مربي

گروه علمی همایش و گرایش مقاله

علوم پزشکی      g

علوم انسانی       c

علوم پایه          c

فنی و مهندسی  c

کشاورزی         c

هنر                c

 

گرایش: پرستاري

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

بودجه مصوب (به ریال):

وام (به ریال)

چکیده مقاله (حداکثر در 10 سطر شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده):

شناخت و مطالعه تمايلات و رفتارهاي جنسي انسان ،يكي از مهمترين مسائل بهداشت به ويژه بهداشت روان است.اختلال عملكرد جنسي اثر منفي بر زندگي افراد مبتلا به فشار خون و زندگي زناشويي آنها مي گذارد. بعد جنسي زندگي موضوع مهمي در بحث كيفيت زندگي دارد.تحقيق حاضر يك مطالعه توصيفي- تحليلي بود كه بر روي 200 نفر بيمار مبتلا به فشار خون و 200 نفر از افراد غير مبتلا به فشار خون انجام شد. داده ها توسط آزمون تي براي گروههاي مستقل ،رگرسيون لجستيك يك متغييره و چند متغييره و شاخص نسبت شانس ،مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.با توجه به اينكه اختلال در نعوظ بر مفهوم خود ،رضايت جنسي،كيفيت زندگي و تصوير ذهني فرد از خود اثر منفي ميگذاردو خود ميتواند عاملي جهت افسردگي وبروز استرسهاي رواني و احساس پوچي و يا كاهش جذابيت جنسي در فرد و كاهش عملكرد و روابط اجتماعي گردد،نياز به توجه و اهميت دادن به تشخيص زودرس و درمان آن ضروري و مهم به نظر ميرسد.

       

 

 

مقالات ارائه شده در همایش‌ها

 

عنوان همایش: اولين كنگره انجمن علمي نفرولوژي كودكان ايران

شهر: تهران

کشور: ايران

عنوان مقاله ارائه شده در همایش: تاثير نوع رژيم غذائي در دوران بارداري بر بروز هيپوسپاديازيس و كريپتو اركيديسم

دامنه همایش:

بین‌المللی خارجی  c                    بین‌المللی داخلی  c                       ملی c                              استانی g               منطقه‌ای  c                              داخلی واحد c

نحوه تنظیم مجموعه مقالات:  چکیده در مجموعه مقالات g     کامل در مجموعه مقالات c    چکیده درCD  c    کامل در CD c

چکیده در سایت همایش/سمینار c       کامل در سایت همایش/سمینار c

تاریخ میلادی همایش (برای همایش‌های خارج از کشور، شروع تا پایان) :

تاریخ خورشیدی همایش (برای همایش‌های داخل کشور، شروع تا پایان) : 10- 8 مهر ماه 1388

نام خانوادگی عضو هیأت علمی:

ضيغمي محمدي

نام:

شراره

رتبه علمی:

مربي

گروه علمی همایش و گرایش مقاله

علوم پزشکی      g

علوم انسانی       c

علوم پایه          c

فنی و مهندسی  c

کشاورزی         c

هنر                c

 

گرایش: پرستاري

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

گرایش:

بودجه مصوب (به ریال):

وام (به ریال)

چکیده مقاله (حداکثر در 10 سطر شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده):

هيپوسپاديازيس و كريپتو اركيديسم از شايعترين نا هنجاري ناحيه ژنيتال در نوزادان پسر ميباشد. شيوع اختلال در ميان نوزادان ترم پسر در حدود پنج تا يك درصد ميباشد.اين اختلال از لحاظ ايجاد اختلالات باروري و سرطان بيضه در فرد مهم ميباشد.از جمله ريسك فاكتورهاي بروز اين اختلال ميتوان به عوامل مختلف محيطي و غذايي ناهنجاري جفت-سيگار كشيدن مادر اشاره كرد.زنان گياه خوار كه كمتر از گوشت و ماهي استفاده مكنند در معرض خطر بالاتري نسبت به ابتلا به اين دو اختلال در جنينشان قرار دارند.كه ميتوانند مربوط به مصرف بالاي فيتواستروژنها در پروتئين هاي سويا و سايرغذاهاي گياهي سرشار از فيتو استروژن ها باشد.

       

 

 

 

مقالات ارائه شده در همایش‌ها

 

عنوان همایش: يازدهمين همايش سالانه انجمن آسيب شناسي ايران و پنجمين همايش سالانه انجمن سرطان ايران

شهر: تهران

کشور: ايران

عنوان مقاله ارائه شده در همایش: بررسي ارتباط انمي با شدت خستگي و كيفيت زندگي در مبتلايان به سرطان تحت شيمي درماني

دامنه همایش:

بین‌المللی خارجی  c                    بین‌المللی داخلی  c                       ملی g                              استانی c               منطقه‌ای  c                              داخلی واحد c

نحوه تنظیم مجموعه مقالات:  چکیده در مجموعه مقالات g     کامل در مجموعه مقالات c    چکیده درCD  c    کامل در CD c

چکیده در سایت همایش/سمینار c       کامل در سایت همایش/سمینار c

تاریخ میلادی همایش (برای همایش‌های خارج از کشور، شروع تا پایان) :

تاریخ خورشیدی همایش (برای همایش‌های داخل کشور، شروع تا پایان) : 30