بازگشت

خلاصه فعالیت های پژوهشی در زمستان 1389

 

 

سخنرانی‌های علمی

 

عنوان سخنرانی: روش هاي غربالگري در زنان و مامايي

گروه علمی:

علوم پزشکی       g      رشته تحصیلی مامايي                                 گرایش: مامايي

 

تاریخ سخنرانی: روز يكشنبه، تاريخ 12/10/1389، ساعت 30/11 – 30/09

 

 

عنوان سخنرانی‌های ارائه شده:

غربالگري سلامت جنين

ماركرهاي استخواني

روش هاي غربالگري زايمان زود رس

 

نام و نام خانوادگی سخنران، (سخنرانان):

پروانه حيدري

سهيلا مقيمي هنجني

بنفشه باهري

       

 

طرح‌های پژوهشی درون دانشگاهی

 

عنوان طرح پژوهشی: بررسي سابقه بارداري ناخواسته برخي عوامل مرتبط و نحوه درمان در مواجهه با آن در ارائه دهندگان خدمات بهداشتي و درماني شهر كرج در سال 1389

 

نام خانوادگی مجری طرح:

احمدي

نام:

گلنوش

رتبه علمی:

مربي

تاریخ شروع:                                                                                  تاریخ خاتمه:

در حال اجرا  g                                                                               خاتمه یافته: c

نوع طرح: بنیادی c                           توسعه‌ای c                             کاربردی g

گروه علمی:

علوم پزشکی g                                       علوم انسانی c                     علوم پایه  c                    فنی و مهندسی c کشاورزی و دامپزشکی c                           هنر و معماری c

رشته: مامايي

گرایش: مامايي

بودجه مصوب طرح (ریال):

چکیده طرح پژوهشی (حداکثر در 10 سطر شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده):

بارداري نا خواسته يك مشكل جهاني است كه زنان، خانواده ها، جوامع و ملت ها را تحت تاثير قرار مي دهد. حداقل يك سوم بارداري ها در سطح جهان برنامه ريزي نشده است. تخمين زده مي شود از 76 ميليون حاملگي برنامه ريزي نشده كه سالانه در كشور هاي درحال توسعه اتفاق مي افتد، احتمالا حدود 10 ميليون با سقط خود به خودي ختم شده، 34 ميليون به زايمان هاي ناخواسته منجر شده و 32 ميليون با سقط القايي خاتمه مي يابند. بر اساس تخمين سازمان بهداشت جهاني از حدود سالانه 45 ميليون سقط انجام شده در جهان، 19 ميليون غير ايمن است‌ ( توسط افراد غير ماهر و يا در محيطي مخاطره آميز انجام مي شود). 97 درصد اين سقط هاي غير ايمن در كشور هاي در حال توسعه انجام مي شود. يك حاملگي نا به هنگام مي تواند بيش از هر چيز ديگري نا توان كننده و مايوس كننده باشد. تاثيرات رواني ناشي از حاملگي ناخواسته و افزايش وقوع افسردگي در زنان با حاملگي ناخواسته در مطالعات متعددي نشان داده شده است. نتايج اين مطالعه با دستيابي به اطلاعات مرتبط با بارداري ناخواسته در ارائه دهندگان خدمات بهداشتي و درماني به عنوان افراد مرجع و تاثير گذار و آگاه، مي تواند زمينه ساز برنامه ريزي براي سياست گذاران و مسئولان حيطه بهداشت باروري در زمينه كاهش بارداري نا خواسته و پيامد هاي سوء آن باشد.

       

 

 

عنوان طرح پژوهشی: بررسي رابطه سلامت معنوي با اختلالات رواني و اجتماعي در نوجوانان مبتلا به تالاسمي ماژور و هم گروهان سالم

 

نام خانوادگی مجری طرح:

تجويدي

نام:

منصوره

رتبه علمی:

مربي

تاریخ شروع:                                                                                  تاریخ خاتمه:

در حال اجرا  g                                                                               خاتمه یافته: c

نوع طرح: بنیادی c                           توسعه‌ای c                             کاربردی g

گروه علمی:

علوم پزشکی g                                       علوم انسانی c                     علوم پایه  c                    فنی و مهندسی c کشاورزی و دامپزشکی c                           هنر و معماری c

رشته: پرستاري

گرایش: پرستاري

بودجه مصوب طرح (ریال):

چکیده طرح پژوهشی (حداکثر در 10 سطر شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده):

تالاسمي ماژور يك بيماري خوني ژنيتيكي مزمن ناشي از كمبود سنتز يك يا چند زنجيره پل يپپتيد گلوبين مي باشد. اين بيماري در حال حاضر شايع ترين بيماري ژنتيك در جهان است به طوري كه بيش از 180 ميليون نفر در جهان حامل ژن تالاسمي بوده و احتمال اينكه يك فرد در زمان تولد حامل اين ژن باشد 4/2 نفر در هر 1000 تولد است. در ايران تالاسمي به ويژه از نوع بتا از شيوع بالايي به خصوص در مناطق شمالي، فارس، سيستان و چند منطقه ديگر برخوردار است. در حدود 23000 نفر از مردم كشور ما به اين بيماري مبتلا مي باشند و سالانه حدود 1500 نفر به اين تعداد اضافه مي شوند. در واقع سالانه به ازاي هر 3/15 بيمار شناخته شده يك مورد جديد به بيماران اضافه مي شود. هدف كلي بررسي رابطه سلامت معنوي با اختلالات رواني – اجتماعي نوجوانان مبتلا به تالاسمي ماژور است. اهداف جزئي اين پژوهش شامل تعيين ميزان نا اميدي، احساس تنهايي ،‌ تعيين ميزان عزت نفس، تعيين ميزان سلامت معنوي، تعيين رابطه سلامت معنوي و نا اميدي،‌تعيين رابطه سلامت معنوي و احساس تنهايي و ... در نوجوانان مبتلا به تالاسمي ماژور و هم گروهان سالم است.

 

       

 

 

عنوان طرح پژوهشی: بررسي ديدگاه گروه هاي مختلف كادر درماني زنان زايمان شاغل در بيمارستان و درمانگاه هاي استان البرز در مورد روش ارجح زايمان در سال 90-89

 

نام خانوادگی مجری طرح:

نصر اللهي

نام:

صديقه

رتبه علمی:

مربي

تاریخ شروع:                                                                                  تاریخ خاتمه:

در حال اجرا  g                                                                               خاتمه یافته: c

نوع طرح: بنیادی c                           توسعه‌ای c                             کاربردی g

گروه علمی:

علوم پزشکی g                                       علوم انسانی c                     علوم پایه  c                    فنی و مهندسی c کشاورزی و دامپزشکی c                           هنر و معماری c

رشته: مامايي

گرایش: مامايي

بودجه مصوب طرح (ریال):

چکیده طرح پژوهشی (حداکثر در 10 سطر شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده):

سزارين بدون انديكاسيون از نظر علم مامايي هزينه نسبتا زيادي به خانواده ها تحميل كرده و مشكلاتي براي بيمارستان از نظر پرسنل و تجهيزات پزشكي به همراه دارد. آمار روز افزون سزارين در بسياري از كشور هاي جهان موجب نگراني محققين و مسئولين بهداشتي و سلامت عمومي شده است. به طور كلي سزارين در هر كشوري يكي از شاخص هاي بررسي عملكرد برنامه هاي سلامت مادران است و افزايش غير ضروري آن نشان دهنده عملكرد نا مناسب نظام سلامتي كشور مي باشد. در نهايت با توجه به اينكه كادر درماني زنان و زايمان به عنوان افراد مورد وثوق مادران باردار تاثير بسزايي در تغيير ديدگاه مادران باردار در انتخاب مناسب ترين روش زايمان دارند. پس اطلاع از نوع ديدگاه آنان نسبت به مقوله زايمان و انتشار عمومي آن مي تواند براي بيمارستان ها و مراكز بهداشتي درماني و محققين در تعيين استراتژي هاي موثر در كاهش ميزان سزارين كمك كننده مي باشد. به همين منظور برآن شديم تا پژوهشي با هدف تعيين ديدگاه گروه هاي مختلف درماني زنان و زايمان با روش ارجح زايمان انجام دهيم.

  

 

       

 

 

 

عنوان طرح پژوهشی: بررسي فراواني آگاهي و نحوه انجام معاينه پستان توسط خود (BSE) در زنان كرج (1390-1389)

 

نام خانوادگی مجری طرح:

نينوايي

نام:

مژگان

رتبه علمی:

مربي

تاریخ شروع:                                                                                  تاریخ خاتمه:

در حال اجرا  g                                                                               خاتمه یافته: c

نوع طرح: بنیادی c                           توسعه‌ای c                             کاربردی g

گروه علمی:

علوم پزشکی g                                       علوم انسانی c                     علوم پایه  c                    فنی و مهندسی c کشاورزی و دامپزشکی c                           هنر و معماری c

رشته: مامايي

گرایش: مامايي

بودجه مصوب طرح (ریال):

چکیده طرح پژوهشی (حداکثر در 10 سطر شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده):

تاكيد روز افزون بر سلامت مادران و فرزندان به عنوان هدف هاي اصلي برنامه هاي تنظيم خانواده باعث شده كه دامنه فعاليت هاي بهداشتي و درماني در سال هاي اخير بيش از پيش گسترش يافته و به جاي عبارت تنظيم خانواده از عنوان كلي تر " بهداشت باروري" استفاده شود. اهميت مقوله بهداشت باروري تا آنجاست كه امروزه بهداشت باروري به عنوان بخشي از حقوق بشر باروري مورد تاييد همگان قرار گرفته است و بالا بردن سطح اطلاعات مادران درباره عوامل اجتماعي و زيستي كه سلامت آنان و كودكانشان را تحديد مي كند به عنوان جزئي از برنامه هاي باروري به شمار مي رود بنابر تعريف كنفرانس بين المللي جمعيت و توسعه قاهره 1994 بهداشت باروري عبارت است از سلامت كامل فيزيكي، رواني و رفاه كامل اجتماعي و نه فقط فقدان بيماري يا نقص كه همه جوانب مربوط به سيستم توليد مثل، روند و عملكرد آن را در نظر مي گيرد. به نظر مي رسد كه كمبود آگاهي هاي موجود در زنان جامعه ايراني نسبت به عوامل خطر، علايم و نشانه ها و مزاياي اجراي برنامه هاي غربالگري و نحوه عملكرد كلينيك هاي بهداشتي و درماني مربوط به سرطان بالاخص سرطان پستان ناشي از عدم وجود برنامه هاي پيشگيري مي باشد.

 

       

 

 

عنوان طرح پژوهشی: بررسی اختلالات اپیتلیال سرویکس درپاپ اسمیرهای انجام شده در بیمارستان البرز کرج

 

نام خانوادگی مجری طرح:

آجودانی

نام:

زرین

رتبه علمی:

استادیار

تاریخ شروع:                                                                                  تاریخ خاتمه:

در حال اجرا  g                                                                               خاتمه یافته: c

نوع طرح: بنیادی c                           توسعه‌ای c                             کاربردی g

گروه علمی:

علوم پزشکی g                                       علوم انسانی c                     علوم پایه  c                    فنی و مهندسی c کشاورزی و دامپزشکی c                           هنر و معماری c

رشته: مامايي

گرایش: مامايي

بودجه مصوب طرح (ریال):

چکیده طرح پژوهشی (حداکثر در 10 سطر شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده):

سرطان سرویکس هنوز هم یک مشکل مهم سلامتی زنان در سراسر جهان محسوب می شود. از آنجا که ضایعات پیش تهاجمی سرویکس در طی سالهای اخیر افزایش چشمگیری یافته است، تشخیص زودرس و اداره ی موارد غیر طبیعی نقش موثری در پیشگیری از تهاجم و درمان به موقع بیماری دارد. این مطالعه یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی با هدف تعیین فراوانی اختلالات داخل اپیتلیال در پاپ اسمیرهای انجام شده در بیمارستان البرز کرج می باشد. بدین ترتیب که در بیماران مراجعه کننده به واحد زنان بیمارستان کرج که تمایل یا نیاز به انجام تست دارند به طور یک در میان پس از پر کردن پرسشنامه تست پاپ اسمیر بر اساس روش قراردادی توسط مامای درماننگاه گرفته می شود. سپس نمونه به آزمایشگاه ارسال شده و توسط یک پاتولوژیست تفسیر شده و جواب در طبقه بندی استاندارد بتستا قرار گرفته و سپس نتایج استخراج و مورد آنالیز قرار خواهد گرفت. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش فرم استاندارد جهانی بتستا و فرم پرسشنامه جهت تعیین مشخصات فردی، شکایات افراد مورد مطالعه و مشاهدات می باشد. جامعه پژوهش نیز بیماران مراجعه کننده به بخش سرپایی واحد زنان بیمارستان البرز کرج می باشد که با روش نمونه گیری تصادفی ساده نمونه گیری انجام خواهد شدو نتایج با استفاده از مقایسه نسبت ها و آزمون ksquare تجزیه و تحلیل خواهد شد.

 

       

 

 

عنوان مقاله: بررسي كيفيت زندگي بيماران مبتلا به آسم در بيمارستان هاي كرج

نام خانوادگی نویسنده (گان):

آرش

 مهناز

منصوره

نام:

ماندانا

شوقي

تجويدي

نام مجله‌ای که مقاله در آن چاپ شده است: مجله علمي دانشكده پرستاري و مامايي همدان

مشخصات شامل شماره و تاریخ: دوره هفدهم، شماره 1 و2، سال 1388، شماره مسلسل 31 و 32

متولی انتشار: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان دانشكده پرستاري و مامايي

رتبه علمی مجله:

ISI  c                     مجلات خارجی غیر ISI  c                     علمی پژوهشی  g                      علمی ترویجی c                علمی عمومی (دانشگاه آزاد اسلامی)  c           علمی تخصصی(مراکز علمی غیر دانشگاه آزاد اسلامی) c               سایر c  

گروه علمی مقاله                          رشته علمی مقاله

علوم پزشکی       g      رشته مقاله

 

 

گرایش: مامايي

 

کلمات کلیدی: آسم، بيماري هاي مزمن، كيفيت زندگي

خلاصه مقاله: (حداکثر در 10 سطر)

بيماري هاي مزمن طيف وسيعي از بيماري ها را شامل مي شوند و به دليل طولاني بودن و حتي مادام العمر بودن سازگاري با بيماري را مشكل ساخته و منجر به محدوديت بيمار در اكثر ابعاد زندگي خواهند شد. در سال هاي اخير بيمار و خانواده وي در فعاليت هاي ارتقاي سلامت و فعاليت هاي درماني و مراقبتي بيشتر سهيم شده اند و افزايش مشاركت بيماران در امر مراقبت از خود و پيگيري مراحل درمان، راهكار هاي مناسبي را براي ارتقاي سلامتي و كيفيت زندگي در بيماران فراهم نموده است به طوريكه آموختن نحوه زندگي با علائم يا معلوليت ناشي از بيماري و سازگاري با تغيير هويت ناشي از ابتلا به بيماري مزمن سبب بهبود در شيوه زندگي و كنترل و پيشگيري از عوارض بيماري شده است. آسم بيماري مزمني است كه تاثير عميقي بر روند زندگي مبتلايان دارد و سلامتي، زندگي خانواده، فعاليت گروهي و اجتماعي و حتي پيشرفت اقتصادي آنان را تحت تاثير خود قرار مي دهد.

 

 

 

عنوان مقاله: بررسي اختلالات الكتروليتي و اختلال عملكرد كليوي در سالمندان مبتلا به نارسايي سيستوليك قلبي

نام خانوادگی نویسنده (گان):

 شراره

اصغر زاده حقيقي

نيكبخت نصر آبادي

نام:

ضيغمي محمدي

سولماز

عليرضا

نام مجله‌ای که مقاله در آن چاپ شده است: فصلنامه پرستاري مراقبت ويژه

مشخصات شامل شماره و تاریخ: دوره سوم،شماره 4، زمستان 1389

متولی انتشار: دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله

رتبه علمی مجله:

ISI  c                     مجلات خارجی غیر ISI  c                     علمی پژوهشی  g                      علمی ترویجی c                علمی عمومی (دانشگاه آزاد اسلامی)  c           علمی تخصصی(مراکز علمی غیر دانشگاه آزاد اسلامی) c               سایر c  

گروه علمی مقاله                          رشته علمی مقاله

علوم پزشکی       g      رشته مقاله

 

گرایش: پرستاري

 

کلمات کلیدی: نارسايي قلب، سالمندي، سديم، پتاسيم،‌ كراتينين، عملكرد كليه

خلاصه مقاله: (حداکثر در 10 سطر)

در بيماران بستري مبتلا به نارسايي مزمن قلبي، اختلالات تعادل سطح سديم و پتاسيم سرم و اختلال عملكرد كليوي به طور شايع اتفاق مي افتد. اين مطالعه با هدف "تعيين ميزان اختلالات الكتروليتي و اختلال عملكرد كليوي در سالمندان مبتلا به نارسايي سيستوليك قلبي " انجام شد. مطالعه حاضر نشان داد كه وضعيت باليني سالمندان مبتلا به نارسايي سيستوليك قلبي از نظر وضعيت هموديناميك به خصوص تعادل الكتروليتي و وضعيت كليوي ضعيف است. فراهم نمودن آموزش خود مراقبتي جامع براي سالمندان مبتلا به نارسايي سيستوليك قلبي به منظور بهبود پيامد بيماري ضروري است. پرستاران با ارائه مداخلات مناسب و آموزش اقدامات خود مراقبتي به بيمار مي توانند به كاهش زمان بستري شدن در بيمارستان و همچنين ارتقاي كيفيت زندگي آنان كمك نمايند.  

 

 

عنوان مقاله: بررسي ارتباط بين استفاده از روش هاي پيشگيري از بارداري سد كننده و ابتلا به پره اكلامپسي

نام خانوادگی نویسنده (گان):

 فرزانه

نصراللهي

نام:

جعفر نژاد

صديقه

نام مجله‌ای که مقاله در آن چاپ شده است: مجله علمي- پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي مشهد

مشخصات شامل شماره و تاریخ: دوره نهم، شماره 2، تابستان 1388، شماره پي در پي 21

متولی انتشار: دانشگاه علوم پزشكي مشهد

رتبه علمی مجله:

ISI  c                     مجلات خارجی غیر ISI  c                     علمی پژوهشی  g                      علمی ترویجی c                علمی عمومی (دانشگاه آزاد اسلامی)  c           علمی تخصصی(مراکز علمی غیر دانشگاه آزاد اسلامی) c               سایر c  

گروه علمی مقاله                          رشته علمی مقاله

علوم پزشکی       g      رشته مقاله

 

گرایش: مامايي

 

کلمات کلیدی: روشهاي ضد بارداري، پره اكلامپسي

خلاصه مقاله: (حداکثر در 10 سطر)

با وجود چندين دهه تحقيقات گسترده هنوز پره اكلامپسي از مشكلات حل نشده طب مامايي مي باشد. پره اكلمپسي با فراواني بيشتر در خانم هاي شكم اول و خانم هاي چند زايي كه ازدواج مجدد داشته اند رخ مي دهد. لذا بر آن شديم تا پژوهشي با هدف كلي تعيين ارتباط بين استفاده از روش هاي پيشگيري از بارداري سد كننده و ابتلا به پره تكلمپسي انجام دهيم. مدت زمان در معرض اسپرم بودن قبل از بارداري با ابتلا به پره اكلمپسي رابطه عكس دارد و در كساني كه بيش از چهار ماه قبل از بارداري در معرض اسپرم قرار مي گيرند ميزان ابتلا به پره اكلمپسي به طور قابل توجهي كاهش مي يابد. لذا پيشنهاد مي شود جهت پيشگيري از بروز پره اكلمپسي در خانم هاي شكم اول، به خانم هايي كه جهت مشاوره قبل از ازدواج مراجعه مي كنند آموزش دهيم كه بعد از ازدواج حد اقل مدت چهار ماه با استفاده از روش هاي ضد بارداري غير سدي چون قرص هاي تركيبي از بارداري ممانعت كنند.

 

 

عنوان مقاله: The Study of Electrolyte Abnormalities and Renal Dysfunction on Elderly Patients with Systolic Heart Failure

نام خانوادگی نویسنده (گان):

شراره

اصغر زاده حقيقي

نيكبخت نصر آبادي

نام:

ضيغمي محمدي

سولماز

عليرضا

نام مجله‌ای که مقاله در آن چاپ شده است: Iranian journal of Critical Care Nursing

مشخصات شامل شماره و تاریخ: Winter 2010, Volume 3, Issue 4

متولی انتشار: دانشگاه علوم پزشكي مشهد

رتبه علمی مجله:

ISI  c                     مجلات خارجی غیر ISI  c                     علمی پژوهشی  g                      علمی ترویجی c                علمی عمومی (دانشگاه آزاد اسلامی)  c           علمی تخصصی(مراکز علمی غیر دانشگاه آزاد اسلامی) c               سایر c  

گروه علمی مقاله                          رشته علمی مقاله

علوم پزشکی       g      رشته مقاله

 

گرایش: مامايي

 

کلمات کلیدی: Heart failure; Elderliness; Sodium; Potassium; Creatinine; Renal function

خلاصه مقاله: (حداکثر در 10 سطر)

The present study showed that the clinical status of elderly patients with systolic heart failure was poor based on the hemodynamic status, electrolyte balance and renal condition. Providing comprehensive self- care training for elderly patients with systolic heart failure seems necessary in order to improve the quality of life of the patients conducting appropriate interventions and self – care training measures.

 

 

مقالات ارائه شده در همایش‌ها

عنوان همایش: همايش ملي رويكرد هاي نوين در پرستاري و مامايي

شهر: ساري

کشور: ايران

عنوان مقاله ارائه شده در همایش: توانايي تفكر انتقادي و عملكرد مبتني بر شواهد در آموزش مامايي

دامنه همایش:

بین‌المللی خارجی  c                    بین‌المللی داخلی  c                       ملی g                              استانی c               منطقه‌ای  c                              داخلی واحد c

نحوه تنظیم مجموعه مقالات:  چکیده در مجموعه مقالات g     کامل در مجموعه مقالات c    چکیده درCD  g    کامل در CD c

چکیده در سایت همایش/سمینار c       کامل در سایت همایش/سمینار c

تاریخ میلادی همایش (برای همایش‌های خارج از کشور، شروع تا پایان) :

تاریخ خورشیدی همایش (برای همایش‌های داخل کشور، شروع تا پایان) : 06/10/1389

نام خانوادگی عضو هیأت علمی:

ضيايي

نام:

مرجان

رتبه علمی:

مربي

گروه علمی همایش و گرایش مقاله

علوم پزشکی      g

 

گرایش: مامايي- مادر و نوزاد

بودجه مصوب (به ریال):

وام (به ریال)

چکیده مقاله (حداکثر در 10 سطر شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده):

تفكر انتقادي امري حياتي براي عملكرد ماما بر پايه شواهد است. عملكرد مبتني بر شواهد از امنيت مراقبت ها حمايت مي كند و باعث بهبود نتايج براي بيماران است. عملكرد مبتني بر شواهد استفاده آگاهانه، صريح و قضاوت مندانه از بهترين شواهد موجود براي تصميم گيري مراقبتي است. با توجه به يافته هاي اين پژوهش، كه نشان داد تفكر انتقادي دانشجويان ترم آخر علي رغم گذراندن يك دوره چهار ساله نسبت به دانشجويان ترم اول كاهش يافته است و اغلب توانايي تفكر ضعيفي داشته و مربيان با وجود برتر بودن نسبت به ساير واحد هاي پژوهش امتياز بالايي نداشته اند، لذا محقق پيشنهاد مي نمايد در آموزش هاي دانشجويان و در يادگيري هاي خود راهبر و در بازآموزي ماماهاي باليني از استراتژي هاي افزايش تفكر انتقادي، بهره جست، زيرا جزئ اساسي مامايي مبتني بر شواهد داشتن تفكر منتقدانه است.

       

 

 

عنوان همایش: هشتمين همايش كشوري پرستاري كودكان

شهر: تهران

کشور: ايران

عنوان مقاله ارائه شده در همایش: چاقي كدكان. سنين مدرسه

دامنه همایش:

بین‌المللی خارجی  c                    بین‌المللی داخلی  c                       ملی g                              استانی c               منطقه‌ای  c                              داخلی واحد c

نحوه تنظیم مجموعه مقالات:  چکیده در مجموعه مقالات g     کامل در مجموعه مقالات c    چکیده درCD  g    کامل در CD c

چکیده در سایت همایش/سمینار c       کامل در سایت همایش/سمینار c

تاریخ میلادی همایش (برای همایش‌های خارج از کشور، شروع تا پایان) :

تاریخ خورشیدی همایش (برای همایش‌های داخل کشور، شروع تا پایان) : از 18/07/1389 لغايت 22/07/1389

نام خانوادگی عضو هیأت علمی:

شوقي

نام:

مهناز

رتبه علمی:

مربي

گروه علمی همایش و گرایش مقاله

علوم پزشکی      g

 

گرایش: پرستاري - كودكان

 

بودجه مصوب (به ریال):

وام (به ریال)

چکیده مقاله (حداکثر در 10 سطر شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده):

چاقي دوران كودكي يكي از معضلات كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه است. شيوع چاقي در ميان كشور ها از 30 درصد در كشور آمريكا تا 2 درصد در صحراي آفريقا متفاوت است. از دلايل چاقي كودكان اين گروه سني جدا از عللي نظير ارث و مشكلات فيزيولوژيك مي توان به در. دسترس بودن غذاهاي پر كالري، تمايل براي فعاليت هاي غير متحرك ( تماشاي تلويزيون و اشتغال با كامپيوتر) و نقل وانتقال توسط وسايل نقليه اشاره نمود. مصرف غذاهاي پر چرب نيز به چاقي اين گروه سني كمك مي كند. كودك بايد به داشتن ورزش و تحرك بدني تشويق شده رژيم غذايي وي از نطر مواد قندي و چربي ها متعادل شده و عادات غذايي خانواده تصحيح شود. كودكان و خانواده آنان نياز به آموزش در مورد انتخاب غذا و اهميت مصرف مواد خوراكي با ارزش غذايي بالا جهت ترميم بدن دارند.

       

 

 

عنوان همایش: گواهي ارائه پوستر در برنا مه هاي حضوري آموزش مداوم جامعه پزشكي / سمينار جنين آزمايشگاهي از ديدگاه فقه و حقوق و اخلاق يادواره دانشمند فقيد دكتر سعيد كاظمي آشتياني

شهر: تهران

کشور: ايران

عنوان مقاله ارائه شده در همایش: موانع تحقيق بر سلول هاي بنيادي حاصل از جنين آزمايشگاهي از ديدگاه اخلاق زيستي

دامنه همایش:

بین‌المللی خارجی  c                    بین‌المللی داخلی  c                       ملی g                              استانی c               منطقه‌ای  c                              داخلی واحد c

نحوه تنظیم مجموعه مقالات:  چکیده در مجموعه مقالات g     کامل در مجموعه مقالات c    چکیده درCD  g    کامل در CD c

چکیده در سایت همایش/سمینار c       کامل در سایت همایش/سمینار c

تاریخ میلادی همایش (برای همایش‌های خارج از کشور، شروع تا پایان) :

تاریخ خورشیدی همایش (برای همایش‌های داخل کشور، شروع تا پایان) : از 8 لغايت 9 دي ماه 1389

نام خانوادگی عضو هیأت علمی:

آرش

نام:

ماندانا

رتبه علمی:

مربي

گروه علمی همایش و گرایش مقاله

علوم پزشکی      g

 

گرایش: مامايي- مادر و نوزاد

 

بودجه مصوب (به ریال):

وام (به ریال)

چکیده مقاله (حداکثر در 10 سطر شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده):

هر چند كه به عقيده بعضي از افراد به دست آوردن سلول هاي بنيادي، شبيه سازي و تحقيق بر روي آن از يك جنين انساني به دليل داشتن حيات اخلاقي نيست، اما تولد اولين جنين آزمايشگاهي و استفاده از سلول هاي بنيادي در درمان بيماران دريچه تازه اي از اميد را به سوي جامعه پزشكي گشوده است، ولي هنوز هم در ارتباط با سوالات مطرح شده در ارتباط با امكان توليد ابر انسان ها با ضريب هوشي بسيار بالا و قابليت هاي فيزيكي مختلف، خلق كودكاني كه صرفا براي استفاده از اندام پروزش مي يابند، اصلاح نژاد، كسب منفعت اقتصادي از اهدا سلولي، نسب و قرابت و مالكيت موجود توليد شده، محدوديت هاي اخلاقي در تحقيق و ... توافق نظر و جواب قانع كننده اي وجود ندارد. 

 

       

 

 

 

عنوان همایش: سمينار رويكردهاي نوين در پرستاري و مامايي

شهر: مازندران

کشور: ايران

عنوان مقاله ارائه شده در همایش: كاربرد نانو تكنولوژي در علوم پزشكي و پرستاري

دامنه همایش:

بین‌المللی خارجی  c                    بین‌المللی داخلی  c                       ملی g                              استانی c               منطقه‌ای  c                              داخلی واحد c

نحوه تنظیم مجموعه مقالات:  چکیده در مجموعه مقالات g     کامل در مجموعه مقالات c    چکیده درCD  g    کامل در CD c

چکیده در سایت همایش/سمینار c       کامل در سایت همایش/سمینار c

تاریخ میلادی همایش (برای همایش‌های خارج از کشور، شروع تا پایان) :

تاریخ خورشیدی همایش (برای همایش‌های داخل کشور، شروع تا پایان) : 6 دي ماه 1389

نام خانوادگی عضو هیأت علمی:

اسماعيل داسار

نام:

محمد

رتبه علمی:

مربي

گروه علمی همایش و گرایش مقاله

علوم پزشکی      g

 

گرایش: پرستاري

 

بودجه مصوب (به ریال):

وام (به ریال)

چکیده مقاله (حداکثر در 10 سطر شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده):

دستكاري اتم ها، مولكول ها و مواد براي ايجاد سطوحي در مقياس نانومتر ( يك ميليارديم متر ) انجام شد. تمامي اين پيشرفت ها در سايه تلاش متخصصان در زمينه هاي مختلف علمي، پزشكي و صنعتي حاصل مي شود. پرستاران به عنوان گروهي بزرگ در بخش درمان، تحت تاثير پيشرفت هاي پزشكي در زمينه نانو قرار خواهند گرفت. آشنايي با اصول علم نانو به انها كمك خواهد كرد تا خود را براي تغييرات بزرگي كه در آينده اي نزديك در پزشكي رخ خواهد داد آماده كنند. علاوه بر ْن به پرستاران كمك خواهد نمود تا در تيم هاي تحقيقاتي به عنوان افرادي متخصص اظهار نظر نموده و محققان را در دستيابي به پيشرفت هاي متناسب با نياز هاي بهداشتي راهنمايي و مساعدت نمايند. به اميد روزي كه دانشجويان پرستاري در دوره هاي علمي خود واحد هايي را براي آشنايي با علم نانو تكنولوژي بگذرانند و آمادگي لازم براي مواجه با دنياي نانو تكنولوژي در آينده را به دست آورند.

 

       

 

 

عنوان همایش: چهارمين همايش كشوري يادگيري الكترونيكي در علوم پزشكي

شهر: تبريز

کشور: ايران

عنوان مقاله ارائه شده در همایش: ارزشيابي در آموزش از دور

دامنه همایش:

بین‌المللی خارجی  c                    بین‌المللی داخلی  c                       ملی g                              استانی c               منطقه‌ای  c                              داخلی واحد c

نحوه تنظیم مجموعه مقالات:  چکیده در مجموعه مقالات g     کامل در مجموعه مقالات c    چکیده درCD  c    کامل در CD c

چکیده در سایت همایش/سمینار c       کامل در سایت همایش/سمینار c

تاریخ میلادی همایش (برای همایش‌های خارج از کشور، شروع تا پایان) :

تاریخ خورشیدی همایش (برای همایش‌های داخل کشور، شروع تا پایان) : 26- 28 بهمن ماه 1389

نام خانوادگی عضو هیأت علمی:

گودرزي

نام:

ماندانا

رتبه علمی:

گروه علمی همایش و گرایش مقاله

علوم پزشکی      g

 

گرایش: آموزش از دور

 

بودجه مصوب (به ریال):

وام (به ریال)

چکیده مقاله (حداکثر در 10 سطر شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده):

ما نیازمند استفاده از نتايج تحقیقات برای پرداختن به سنجش اثر بخش هستیم.مشخص نمودن شاخصهای ارزشیابی در موعد مقرر کمک زیادی به خود پیمایی برنامه درسی می کند .ارائه زمان مقرر برای ارزیابی درونی و بیرونی عامل مهمی در صرفه جویی وقت است زیرا تحقیقات نشان داده است که دانشجویانی که دارای زمان مقرر برای یادگیری و ارزیابی می باشند زودتر از موعد سررسید تکالیف و وظایف یادگیری را انجام داده اند،اما دانشجویانی که تاریخ مقرری نداشتند اتلاف وقت کرده و چند هفته قبل از پایان دوره درصدد تکمیل کار بر آمدند و موفقیتی بدست نیاوردند. بررسی نتایج تحقیقات خارجی نشان می دهد که تعیین چارچوب قانونی در سنجش برخط و ارزیابی نقش کلیدی در ارزشیابی از دور دارد. در ادامه مقاله راهبردهاي سنجش برخط معرفی و توصیه هایی برای ارزیابی کمی و کیفی یادگیری برخط ارائه مي شود .

       

 

 

عنوان همایش: چهارمين همايش كشوري يادگيري الكترونيكي در علوم پزشكي

شهر: تبريز

کشور: ايران

عنوان مقاله ارائه شده در همایش: فرصت ها و چالش هاي دانشگاه مجازي

دامنه همایش:

بین‌المللی خارجی  c                    بین‌المللی داخلی  c                       ملی g                              استانی c               منطقه‌ای  c                              داخلی واحد c

نحوه تنظیم مجموعه مقالات:  چکیده در مجموعه مقالات g     کامل در مجموعه مقالات c    چکیده درCD  c    کامل در CD c

چکیده در سایت همایش/سمینار c       کامل در سایت همایش/سمینار c

تاریخ میلادی همایش (برای همایش‌های خارج از کشور، شروع تا پایان) :

تاریخ خورشیدی همایش (برای همایش‌های داخل کشور، شروع تا پایان) : 26- 28 بهمن ماه 1389

نام خانوادگی عضو هیأت علمی:

گودرزي

نام:

ماندانا

رتبه علمی:

گروه علمی همایش و گرایش مقاله

علوم پزشکی      g

 

گرایش: آموزش از دور

 

بودجه مصوب (به ریال):

وام (به ریال)

چکیده مقاله (حداکثر در 10 سطر شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده):

دانشگاه مجازي را مي توان يك موسسه آموزش مجازي دانست كه از ائتلاف و مشاركت گروه هاي متعدد براي تسهيل آموزش و يادگيري استفاده كرده و به طور مستقيم فرصت هاي يادگيري را  براي دانشجويان فراهم مي كند، از تكنولوژي هاي اطلاعات و ارتباطات، براي ارائه برنامه ها و دوره هاي آموزشي خود استفاده مي كند و بر آنها نظارت مي نمايد 1 (Farrell, 2002 ). از مزاياي دانشگاه مجازي مي توانيم به: تطبيق يادگيري با نياز يادگيرنده، ماهيت شفاف آموزش در جهت ارزيابي كامل و جامع، استفاده بهينه از منابع،‌كاهش هزينه ها،‌يكسان سازي آموزش، عدم وابستگي به زمان و مكان خاص، افزايش بازدهي و كيفيت آموزش و ... اشاره كنيم. دانشگاه مجازي معايبي را نيز در بر دارد. هزينه زياد تهيه و تدارك مواد آموزشي،‌هزينه هاي زياد نگهداري از سيستم ها و تجهيزات فني، مشكل بروز سازي دوره ها،‌نياز به دانشجوياني با انگيزه بالا و داراي توانايي خود هدايتي و مسئوليت پذير، وجود مشكلات كيفي در رابطه با تامين مواد آموزشي، از جمله مهمترين معايب دانشگاه مجازي هستند.

       

 

 

عنوان همایش: Second International Congress on Reproductive Health and Family Planning

شهر: اروميه

کشور: ايران

عنوان مقاله ارائه شده در همایش: بررسي ارتباط بين استفاده از روش هاي پيشگيري از بارداري سد كننده و ابتلا به پره اكلامپسي

دامنه همایش:

بین‌المللی خارجی  c                    بین‌المللی داخلی  g                       ملی c                              استانی c               منطقه‌ای  c                              داخلی واحد c

نحوه تنظیم مجموعه مقالات:  چکیده در مجموعه مقالات g     کامل در مجموعه مقالات c    چکیده درCD  c    کامل در CD c

چکیده در سایت همایش/سمینار c       کامل در سایت همایش/سمینار c

تاریخ میلادی همایش (برای همایش‌های خارج از کشور، شروع تا پایان) : 27 -29 Oct. 2010

تاریخ خورشیدی همایش (برای همایش‌های داخل کشور، شروع تا پایان) :

نام خانوادگی عضو هیأت علمی:

نصر اللهي

نام:

صديقه

رتبه علمی:

مربي

گروه علمی همایش و گرایش مقاله

علوم پزشکی      g

 

گرایش: مامايي

 

بودجه مصوب (به ریال):

وام (به ریال)

چکیده مقاله (حداکثر در 10 سطر شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده):

با وجود چندين دهه تحقيقات گسترده هنوز پره اكلامپسي از مشكلات حل نشده طب مامايي مي باشد. پره اكلمپسي با فراواني بيشتر در خانم هاي شكم اول و خانم هاي چند زايي كه ازدواج مجدد داشته اند رخ مي دهد. لذا بر آن شديم تا پژوهشي با هدف كلي تعيين ارتباط بين استفاده از روش هاي پيشگيري از بارداري سد كننده و ابتلا به پره تكلمپسي انجام دهيم. مدت زمان در معرض اسپرم بودن قبل از بارداري با ابتلا به پره اكلمپسي رابطه عكس دارد و در كساني كه بيش از چهار ماه قبل از بارداري در معرض اسپرم قرار مي گيرند ميزان ابتلا به پره اكلمپسي به طور قابل توجهي كاهش مي يابد. لذا پيشنهاد مي شود جهت پيشگيري از بروز پره اكلمپسي در خانم هاي شكم اول، به خانم هايي كه جهت مشاوره قبل از ازدواج مراجعه مي كنند آموزش دهيم كه بعد از ازدواج حد اقل مدت چهار ماه با استفاده از روش هاي ضد بارداري غير سدي چون قرص هاي تركيبي از بارداري ممانعت كنند.