بازگشت

 

طرح‌های پژوهشی درون دانشگاهی

 

 

عنوان طرح پژوهشی: بررسی مقایسه ایی تاثیر پورتفلیو و کار در گروه کوچک بر مهارتهای تفکر انتقادی ، کیفیت مراقبتهای مامایی  و ماندگاری اطلاعات  دانشجویان مامایی دانشگاه ازاد واحد کرج در سال 1390-1391

 

نام خانوادگی مجری طرح:

ضیائی بید هندی

نام:

مرجان

رتبه علمی:

مربی

در حال اجرا

نوع طرح: کاربردی

گروه علمی:  علوم پزشکی

رشته:  مامایی

گرایش: مامایی

بودجه مصوب طرح (ریال): 000/000/30 ریال

چکیده طرح پژوهشی (حداکثر در 10 سطر شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده)

زايمان ، زمان خاصي از نظر جسماني و احساسي براي مادر و نوزاد مي باشد وگرچه فرآيندي طبيعي است،  ولي بالقوه خطرناك است . هرزايمان فقط يك روز در زندگي زن رخ ميدهد، اما هيچ واقعه ديگري به اندازه زايمان درد ، تنش عاطفي ، خستگي ، آسيب پذيري و امكان صدمه جسمي و روحي را با خود بهمراه ندارد. هرساله، 200 ميليون زن باردار مي شوند كه از اين تعدادحداقل 000/585 مرگ مادري در سال معادل 1600 مرگ در روز رخ مي دهد.. كه تراژدي انساني غير قابل تحملي است. باتوجه به اينكه انگيزه اصلي و اساسي و هدف نهايي تمام جوامع بشري، ارتقاء و تامين سلامت انسان است و ارتقاء سطح سلامتي بدون توجه به كيفيت ارائه خدمات، امكان پذير نمي باشد و باتوجه به اين مسئله كه ارتقاء سطح آموزش مامايي در تشخيص زايمانهاي پر خطر و ارجاع سريع دو برنامه اساسي وزارت بهداشت و درمان در راستاي كاهش مرگ و مير مادري- نوزادي مي باشند  اين پژوهش در اين راستا بسيار كاربردي است. اميد است اين تلاشها موثر بوده و ما را به كيفيت بالاتري  از آموزش و مراقبتهاي مامايي برساند.

 

 

 

عنوان طرح پژوهشی: بررسي سابقه بارداري ناخواسته برخي عوامل مرتبط و نحوه درمان در مواجهه با آن در ارائه دهندگان خدمات بهداشتي و درماني شهر كرج در سال 1389

 

نام خانوادگی مجری طرح:

احمدي

نام:

گلنوش

رتبه علمی:

مربي

تاریخ شروع:                                                                                  تاریخ خاتمه:

در حال اجرا

نوع طرح: کاربردی

گروه علمی: علوم پزشکی

رشته: مامايي

گرایش: مامايي

بودجه مصوب طرح (ریال):

چکیده طرح پژوهشی (حداکثر در 10 سطر شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده):

بارداري نا خواسته يك مشكل جهاني است كه زنان، خانواده ها، جوامع و ملت ها را تحت تاثير قرار مي دهد. حداقل يك سوم بارداري ها در سطح جهان برنامه ريزي نشده است. تخمين زده مي شود از 76 ميليون حاملگي برنامه ريزي نشده كه سالانه در كشور هاي درحال توسعه اتفاق مي افتد، احتمالا حدود 10 ميليون با سقط خود به خودي ختم شده، 34 ميليون به زايمان هاي ناخواسته منجر شده و 32 ميليون با سقط القايي خاتمه مي يابند. بر اساس تخمين سازمان بهداشت جهاني از حدود سالانه 45 ميليون سقط انجام شده در جهان، 19 ميليون غير ايمن است‌ ( توسط افراد غير ماهر و يا در محيطي مخاطره آميز انجام مي شود). 97 درصد اين سقط هاي غير ايمن در كشور هاي در حال توسعه انجام مي شود. يك حاملگي نا به هنگام مي تواند بيش از هر چيز ديگري نا توان كننده و مايوس كننده باشد. تاثيرات رواني ناشي از حاملگي ناخواسته و افزايش وقوع افسردگي در زنان با حاملگي ناخواسته در مطالعات متعددي نشان داده شده است. نتايج اين مطالعه با دستيابي به اطلاعات مرتبط با بارداري ناخواسته در ارائه دهندگان خدمات بهداشتي و درماني به عنوان افراد مرجع و تاثير گذار و آگاه، مي تواند زمينه ساز برنامه ريزي براي سياست گذاران و مسئولان حيطه بهداشت باروري در زمينه كاهش بارداري نا خواسته و پيامد هاي سوء آن باشد.

       

 

 

عنوان طرح پژوهشی: بررسي رابطه سلامت معنوي با اختلالات رواني و اجتماعي در نوجوانان مبتلا به تالاسمي ماژور و هم گروهان سالم

 

نام خانوادگی مجری طرح:

تجويدي

نام:

منصوره

رتبه علمی:

مربي

تاریخ شروع:                                                                                  تاریخ خاتمه:

در حال اجرا 

نوع طرح:  کاربردی

گروه علمی:

علوم پزشکی

رشته: پرستاري

گرایش: پرستاري

بودجه مصوب طرح (ریال):

چکیده طرح پژوهشی (حداکثر در 10 سطر شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده):

تالاسمي ماژور يك بيماري خوني ژنيتيكي مزمن ناشي از كمبود سنتز يك يا چند زنجيره پل يپپتيد گلوبين مي باشد. اين بيماري در حال حاضر شايع ترين بيماري ژنتيك در جهان است به طوري كه بيش از 180 ميليون نفر در جهان حامل ژن تالاسمي بوده و احتمال اينكه يك فرد در زمان تولد حامل اين ژن باشد 4/2 نفر در هر 1000 تولد است. در ايران تالاسمي به ويژه از نوع بتا از شيوع بالايي به خصوص در مناطق شمالي، فارس، سيستان و چند منطقه ديگر برخوردار است. در حدود 23000 نفر از مردم كشور ما به اين بيماري مبتلا مي باشند و سالانه حدود 1500 نفر به اين تعداد اضافه مي شوند. در واقع سالانه به ازاي هر 3/15 بيمار شناخته شده يك مورد جديد به بيماران اضافه مي شود. هدف كلي بررسي رابطه سلامت معنوي با اختلالات رواني اجتماعي نوجوانان مبتلا به تالاسمي ماژور است. اهداف جزئي اين پژوهش شامل تعيين ميزان نا اميدي، احساس تنهايي ،‌ تعيين ميزان عزت نفس، تعيين ميزان سلامت معنوي، تعيين رابطه سلامت معنوي و نا اميدي،‌تعيين رابطه سلامت معنوي و احساس تنهايي و ... در نوجوانان مبتلا به تالاسمي ماژور و هم گروهان سالم است.

 

       

 

 

 

عنوان طرح پژوهشی: بررسي ديدگاه گروه هاي مختلف كادر درماني زنان زايمان شاغل در بيمارستان و درمانگاه هاي استان البرز در مورد روش ارجح زايمان در سال 90-89

 

نام خانوادگی مجری طرح:

نصر اللهي

نام:

صديقه

رتبه علمی:

مربي

تاریخ شروع:                                                                                  تاریخ خاتمه:

در حال اجرا

نوع طرح:  کاربردی

گروه علمی:

علوم پزشکی

رشته: مامايي

گرایش: مامايي

بودجه مصوب طرح (ریال):

چکیده طرح پژوهشی (حداکثر در 10 سطر شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده):

سزارين بدون انديكاسيون از نظر علم مامايي هزينه نسبتا زيادي به خانواده ها تحميل كرده و مشكلاتي براي بيمارستان از نظر پرسنل و تجهيزات پزشكي به همراه دارد. آمار روز افزون سزارين در بسياري از كشور هاي جهان موجب نگراني محققين و مسئولين بهداشتي و سلامت عمومي شده است. به طور كلي سزارين در هر كشوري يكي از شاخص هاي بررسي عملكرد برنامه هاي سلامت مادران است و افزايش غير ضروري آن نشان دهنده عملكرد نا مناسب نظام سلامتي كشور مي باشد. در نهايت با توجه به اينكه كادر درماني زنان و زايمان به عنوان افراد مورد وثوق مادران باردار تاثير بسزايي در تغيير ديدگاه مادران باردار در انتخاب مناسب ترين روش زايمان دارند. پس اطلاع از نوع ديدگاه آنان نسبت به مقوله زايمان و انتشار عمومي آن مي تواند براي بيمارستان ها و مراكز بهداشتي درماني و محققين در تعيين استراتژي هاي موثر در كاهش ميزان سزارين كمك كننده مي باشد. به همين منظور برآن شديم تا پژوهشي با هدف تعيين ديدگاه گروه هاي مختلف درماني زنان و زايمان با روش ارجح زايمان انجام دهيم.

  

 

       

 

 

عنوان طرح پژوهشی: بررسي فراواني آگاهي و نحوه انجام معاينه پستان توسط خود (BSE) در زنان كرج (1390-1389)

 

نام خانوادگی مجری طرح:

نينوايي

نام:

مژگان

رتبه علمی:

مربي

تاریخ شروع:                                                                                  تاریخ خاتمه:

در حال اجرا 

نوع طرح: کاربردی

گروه علمی:

علوم پزشکی

رشته: مامايي

گرایش: مامايي

بودجه مصوب طرح (ریال):

چکیده طرح پژوهشی (حداکثر در 10 سطر شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده):

تاكيد روز افزون بر سلامت مادران و فرزندان به عنوان هدف هاي اصلي برنامه هاي تنظيم خانواده باعث شده كه دامنه فعاليت هاي بهداشتي و درماني در سال هاي اخير بيش از پيش گسترش يافته و به جاي عبارت تنظيم خانواده از عنوان كلي تر " بهداشت باروري" استفاده شود. اهميت مقوله بهداشت باروري تا آنجاست كه امروزه بهداشت باروري به عنوان بخشي از حقوق بشر باروري مورد تاييد همگان قرار گرفته است و بالا بردن سطح اطلاعات مادران درباره عوامل اجتماعي و زيستي كه سلامت آنان و كودكانشان را تحديد مي كند به عنوان جزئي از برنامه هاي باروري به شمار مي رود بنابر تعريف كنفرانس بين المللي جمعيت و توسعه قاهره 1994 بهداشت باروري عبارت است از سلامت كامل فيزيكي، رواني و رفاه كامل اجتماعي و نه فقط فقدان بيماري يا نقص كه همه جوانب مربوط به سيستم توليد مثل، روند و عملكرد آن را در نظر مي گيرد. به نظر مي رسد كه كمبود آگاهي هاي موجود در زنان جامعه ايراني نسبت به عوامل خطر، علايم و نشانه ها و مزاياي اجراي برنامه هاي غربالگري و نحوه عملكرد كلينيك هاي بهداشتي و درماني مربوط به سرطان بالاخص سرطان پستان ناشي از عدم وجود برنامه هاي پيشگيري مي باشد.

 

 

 

       

 

 

 

عنوان طرح پژوهشی: بررسی اختلالات اپیتلیال سرویکس درپاپ اسمیرهای انجام شده در بیمارستان البرز کرج

 

نام خانوادگی مجری طرح:

آجودانی

نام:

زرین

رتبه علمی:

استادیار

تاریخ شروع:                                                                                  تاریخ خاتمه:

در حال اجرا

نوع طرح: کاربردی  

گروه علمی:

علوم پزشکی

رشته: مامايي

گرایش: مامايي

بودجه مصوب طرح (ریال):

چکیده طرح پژوهشی (حداکثر در 10 سطر شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده):

سرطان سرویکس هنوز هم یک مشکل مهم سلامتی زنان در سراسر جهان محسوب می شود. از آنجا که ضایعات پیش تهاجمی سرویکس در طی سالهای اخیر افزایش چشمگیری یافته است، تشخیص زودرس و اداره ی موارد غیر طبیعی نقش موثری در پیشگیری از تهاجم و درمان به موقع بیماری دارد. این مطالعه یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی با هدف تعیین فراوانی اختلالات داخل اپیتلیال در پاپ اسمیرهای انجام شده در بیمارستان البرز کرج می باشد. بدین ترتیب که در بیماران مراجعه کننده به واحد زنان بیمارستان کرج که تمایل یا نیاز به انجام تست دارند به طور یک در میان پس از پر کردن پرسشنامه تست پاپ اسمیر بر اساس روش قراردادی توسط مامای درماننگاه گرفته می شود. سپس نمونه به آزمایشگاه ارسال شده و توسط یک پاتولوژیست تفسیر شده و جواب در طبقه بندی استاندارد بتستا قرار گرفته و سپس نتایج استخراج و مورد آنالیز قرار خواهد گرفت. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش فرم استاندارد جهانی بتستا و فرم پرسشنامه جهت تعیین مشخصات فردی، شکایات افراد مورد مطالعه و مشاهدات می باشد. جامعه پژوهش نیز بیماران مراجعه کننده به بخش سرپایی واحد زنان بیمارستان البرز کرج می باشد که با روش نمونه گیری تصادفی ساده نمونه گیری انجام خواهد شدو نتایج با استفاده از مقایسه نسبت ها و آزمون ksquare تجزیه و تحلیل خواهد شد.

 

       

 

 

مقاله‌‌های ارائه شده در مجلات علمی

 

عنوان مقاله:  A review of the opportunities and challenges facing the nursing associations in Iran

 

نام خانوادگی نویسنده (گان):

اسماعیلی

نام:

مریم

نام مجله‌ای که مقاله در آن چاپ شده است: International Nursing Review

مشخصات شامل شماره و تاریخ: 59-2012

متولی انتشار: international council of nurses

رتبه علمی مجله:ISI     

گروه علمی مقاله                          رشته علمی مقاله

علوم پزشکی       رشته مقاله علوم پزشکی          گرایش: پرستاری

کلمات کلیدی: challenges, Iran, Nursing associations, Opportunities, Professional Nursing Organizations

خلاصه مقاله: (حداکثر در 10 سطر)

Professional associations follow important priorities with regard to their objectives, which distinguishes each from the other. The clear introduction of objectives and pinpointing the convergences that might bring about clashes between them will lead to building confidence among nurses and hopefully, increasing membership. Researchers hope that this article could provide both nurses and professional associations with insights to support each other for the purpose of promoting professional development. Considering the insufficient research in the field. More studies are also suggested.      

 

عنوان مقاله:  بررسی تاثیر رژیم غذایی و برنامه ورزشی در بهبود علائم کلینیکی و آزمایشگاهی سندروم تخمدان پلی کیستیک خانم های چاق

 

نام خانوادگی نویسنده (گان):

میر فیضی

نام:

مانی

 

نام مجله‌ای که مقاله در آن چاپ شده است: فصلنامه علوم ورزش

مشخصات شامل شماره و تاریخ: سال سوم، شماره هفتم، بهار 1390

متولی انتشار: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

رتبه علمی مجله: علمی پژوهشی 

گروه علمی مقاله                          رشته علمی مقاله

علوم پزشکی                 رشته مقاله علوم پزشکی     گرایش: مامایی

کلمات کلیدی:سندرم تخمدان پلی کیستیک، رژیم غذایی، برنامه ورزشی

خلاصه مقاله: (حداکثر در 10 سطر)

سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) شایع ترین آندوکرینوپاتی در زنان پیش از سنین یائسگی وشایع ترین علت نازایی ناشی از عدم تخمک گذاری است. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر رژیم غذایی و برنامه ورزشی در بهبود علائم بالینی و آزمایشگاهی سندرم تخمدان پلی کیستیک خانم های چاق در شهر کرج انجام شد. نتایج مطالعه نشان داد که میانگین پس از انجام دادن مداخله، در گروه آزمایشی برای متغییر های ذیل با کاهش معنا داری همراه بوده است. به نظر می رسد انجام دادن مداخله برنامه ورزشی منظم و رژیم غذایی در بهبود سندرم تخمدان پلی کیستیک موثر است. از این رومی توان آن را به اعضای کادر پزشکی مرتبط با این بیماران توصیه کرد.

 

 

عنوان مقاله: بررسی ارتباط بین سطح کراتینین سرم با مرگ و میر و طول مدت بستری بیماران مبتلا به نارسایی قلبی

نام خانوادگی نویسنده (گان):شراره   -    اصغر زاده حقیقی

نام: ضیغمی محمدی  -   سولماز

نام مجله‌ای که مقاله در آن چاپ شده است: دو ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه

مشخصات شامل شماره و تاریخ: دوره نهم، شماره سوم، پی در پی 32، مرداد شهریور 1390، ص 173_ 165

متولی انتشار: دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه

رتبه علمی مجله: علمی پژوهشی 

گروه علمی مقاله                          رشته علمی مقاله

علوم پزشکی          رشته مقاله پرستاری

گرایش: داخلی_جراحی

کلمات کلیدی: آموزش مداوم، شرايط انتقال، شرايط حمايتي، پرستاري

خلاصه مقاله: (حداکثر در 10 سطر)

انتقال آموخته ها، به معناي استفاده از دانش، مهارت و نگرش جديد فراگرفته شده از برنام ههاي آموزش مداوم در كار مي باشد.بسياري از فاكتورها نقش تسهيل كننده يا بازدارنده در انتقال آموخته ها دارند. از جمله، شرايط حمايتي محيط كار براي انتقال آموخته هاضروري است. هدف اين مطالعه بررسي نگرش پرستاران به شرايط حمايتي محيط كار مؤثر بر انتقال آموخت هها به كار، در دو بيمارستانتأمين اجتماعي البرز كرج و شهريار در سال 1388 بود.

روش ها: تحقيق حاضر يك مطالعه توصيفي بود كه از روش نمونه گيري سرشماري استفاده گرديد و 132 پرستار از دو بيمارستان تأمين اجتماعي البرز كرج و شهريار در اين مطالعه شركت نمودند. ابزار هاي استفاده شده شامل فرم انتخاب نمونه، مشخصات دموگرافيك و پرسشنامه مقياس شرايط انتقال بود. اين مقياس نشان دهنده چگونگي درك پرستاران از محيط كارشان جهت استفاده از دانش و مهارت آموخته شده در طي برنامه هاي آموزش مداوم است و شامل 4 زير مقياس است: حمايت همكاران، حمايت سوپروايزران، تشويق و و با استفاده از آمار توصيفي، آزمون تي و آناليز واريانس يك طرفه تحليل گرديد. SPSS فشار هاي موقعيتي.داده ها توسط نرم افزار 92 ) بود و اكثر پرستاران /15±16/ نتايج: اين مطالعه نشان داد كه ميانگين نمره نگرش پرستاران به شرايط حمايتي محيط كار ( 6160/6 درصد) نگرش متوسطي به شرايط حمايتي محيط كار داشتند. بيشترين ميانگين حمايت مربوط به حمايت همكاران )11 ) بود. /54±3/ 40/54±8/42 ) و كمترين ميانگين حمايت مربوط به فشارهاي موقعيتي ( 35 )

نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد شرايط حمايتي محيط كار بر توانايي پرستاران براي استفاده از دانش و مهارت جديد به كارتأثير مي گذارد. برنامه ريزي در راستاي ارتقاي شرايط حمايتي محيط كار براي پيشرفت در كيفيت مراقبت و بهره وري پرستاران ضروري به نظر مي رسد.

 

 

 

عنوان مقاله: بررسی رابطه مقاربت بدون محافظت با پره اکلامپسی

نام خانوادگی نویسنده (گان):

 فرزانه

نصر اللهی

یوسفی

اسماعیلی

نام:

جعفر نژاد

صدیقه

زهره

حبیب ال..

نام مجله‌ای که مقاله در آن چاپ شده است: مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد

مشخصات شامل شماره و تاریخ:  1388 ،(2) 9 ، 99 -  95

متولی انتشار: دانشکده پرستاری و مامایی مشهد

رتبه علمی مجله: nعلمی پژوهشی

گروه علمی مقاله                          رشته علمی مقاله

علوم پزشکی           رشته مقاله مامایی

 گرایش: آموزش مامایی

کلمات کلیدی: پره اکلامپسی مقاربت بدون محافظت روش های ضد بارداری

خلاصه مقاله: (حداکثر در 10 سطر) : پره اکلامپسی شکایت شایعی است که موجب بروز عوارض مهم مادر و جنین می شود و با فراوانی بیشتر در خانم های شکم اول و خانم های چند زایی که ازدواج مجدد داشته اند ، رخ می دهد. نتایج این مطالعه مورد شاهدی نشان داد که زنانی که از قرص های ضد بارداری استفاده کرده اند کمتر به پره اکلامپسی دچار شده اند یعنی در کسانی که بیش از 4 ماه قبل از بارداری در معرض اسپرم قرار می گیرند میزان ابتلای به پره اکلامپسی بطور قابل توجهی کاهش می یابد.

 

 

عنوان مقاله: نگرش پرستاران به شرایط حمایتی محیط کار موثر بر انتقال آموخته ها به کار

نام خانوادگی نویسنده (گان):  شراره  -   فهیدی

نام: ضیغمی محمدی   -   فرزاد

نام مجله‌ای که مقاله در آن چاپ شده است: مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی

مشخصات شامل شماره و تاریخ: تابستان 1390؛ 11 (2): 128 تا 139

متولی انتشار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی_ درمانی استان اصفهان

رتبه علمی مجله: علمی پژوهشی

گروه علمی مقاله                          رشته علمی مقاله

علوم پزشکی             رشته مقاله پرستاری

 گرایش: داخلی_جراحی

کلمات کلیدی: آموزش مداوم، شرايط انتقال، شرايط حمايتي، پرستاري

خلاصه مقاله: (حداکثر در 10 سطر)

انتقال آموخته ها، به معناي استفاده از دانش، مهارت و نگرش جديد فراگرفته شده از برنام ههاي آموزش مداوم در كار مي باشد. بسياري از فاكتورها نقش تسهيل كننده يا بازدارنده در انتقال آموخته ها دارند. از جمله، شرايط حمايتي محيط كار براي انتقال آموخته ها ضروري است. هدف اين مطالعه بررسي نگرش پرستاران به شرايط حمايتي محيط كار مؤثر بر انتقال آموخت هها به كار، در دو بيمارستان تأمين اجتماعي البرز كرج و شهريار در سال 1388 بود.

روش ها: تحقيق حاضر يك مطالعه توصيفي بود كه از روش نمونه گيري سرشماري استفاده گرديد و 132 پرستار از دو بيمارستان تأمين اجتماعي البرز كرج و شهريار در اين مطالعه شركت نمودند. ابزار هاي استفاده شده شامل فرم انتخاب نمونه، مشخصات دموگرافيك و پرسشنامه مقياس شرايط انتقال بود. اين مقياس نشان دهنده چگونگي درك پرستاران از محيط كارشان جهت استفاده از دانش و مهارت آموخته شده در طي برنامه هاي آموزش مداوم است و شامل 4 زير مقياس است: حمايت همكاران، حمايت سوپروايزران، تشويق و با استفاده از آمار توصيفي، آزمون تي و آناليز واريانس يك طرفه تحليل گرديد. SPSS فشار هاي موقعيتي.داده ها توسط نرم افزار92 ) بود و اكثر پرستاران /15±16/ نتايج: اين مطالعه نشان داد كه ميانگين نمره نگرش پرستاران به شرايط حمايتي محيط كار ( 6160/6 درصد) نگرش متوسطي به شرايط حمايتي محيط كار داشتند. بيشترين ميانگين حمايت مربوط به حمايت همكاران ) 11 ) بود . /54±3/ 40/54±8/42 ) و كمترين ميانگين حمايت مربوط به فشارهاي موقعيتي ( 35 )

نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد شرايط حمايتي محيط كار بر توانايي پرستاران براي استفاده از دانش و مهارت جديد به كار تأثير مي گذارد. برنامه ريزي در راستاي ارتقاي شرايط حمايتي محيط كار براي پيشرفت در كيفيت مراقبت و بهره وري پرستاران ضروري به نظر مي رسد.

 

 

 

عنوان مقاله: مقایسه ارزش تشخیصی قند ناشتای پلاسما در مقایسه با تست تحمل گلوکز خوراکی 100 گرم در غربالگری دیابت بارداری

نام خانوادگی نویسنده (گان):

مانی

اصغری جعفر آبادی

شوقی

نام:

میر فیضی

محمد

مهناز

نام مجله‌ای که مقاله در آن چاپ شده است: مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مشخصات شامل شماره و تاریخ: شماره 1 ، بهار 90

متولی انتشار:  دانشگاه علوم پزشکی مشهد

رتبه علمی مجله: علمی پژوهشی    

 علمی مقاله

علوم پزشکی   

 

گرایش: داخلی

کلمات کلیدی: آزمون تحمل گلوکز خوراکی ، دیابت بارداری ، قند خون ناشتا ، منحنی ROC

خلاصه مقاله: (حداکثر در 10 سطر)

تاکنون آزمایشات متفاوتی برای غربالگری دیابت بارداری معرفی شده اند. 
این مطالعه با هدف مقایسه ارزش تشخیصی قند ناشتا با تست تحمل گلوکز خوراکی 100گرم و تعیین نقطه برش مناسب از قند پلاسما انجام شده است
.روش کار: مطالعه حاضر یک کارآزمایی بالینی بود که بر 242 مادر باردار در شهر کرج انجام شد. 
زنان بعد از انجام تست غربالگری گلوکز 50 گرم، در صورت قند پلاسمای یک ساعته mg/dl130≤، تحت آزمون گلوکز خوراکی 100 گرم سه ساعته قرار گرفتند. 
ارزش تشخیصی قند ناشتا و قندهای ساعات 1تا 3 بر اساس شاخص سطح زیر منحنی ROC با یکدیگر مقایسه شدند. 
تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های من ویتینی و کای دو انجام شد.نتایج:آزمون غربالگری گلوکز خوراکی 50 گرم در 100 نفر مثبت شد. 
سپس آزمون 100 گرم گلوکز خوراکی تشخیصی برای این تعداد انجام گردید که 36 نفر مبتلا به دیابت بارداری شناخته شدند.
 با استفاده از سطوح زیر منحنی برای قند ناشتای پلاسما (75/0)، یک ساعنه (87/0)، دو ساعته (95/0) و سه ساعته (75/0) مشخص گردید 
که قند خون ناشتا با نقطه برشmg/dl 91 ≥ دارای حساسیت 89/63٪ و ویژگی 56/76٪  برای تشخیص دیابت بارداری است
در تست تحمل گلوکز خوراکی 100 گرم نیز، قند ساعت دوم با نقطه برشmg/dl 153≤  دارای بالاترین حساسیت (67/91٪) و ویژگی (06/89٪) می باشد
نتیجه گیری : قند خون دو ساعته با نقطه برش   mg/dl153≤ بهترین حساسیت و ویژگی را در تشخیص دیابت بارداری داشت. 
بنابراین جهت غربالگری دیابت بارداری تست گلوکزخوراکی 100 گرم پیشنهاد می شود.

 

 

 

عنوان مقاله:  بررسی نگرش پرستاران به عوامل بازدارنده شرکت در آموزش مداوم پرستاری

نام خانوادگی نویسنده (گان):

منیژه

ضیغمی محمدی

نام:

شکور

شراره

نام مجله‌ای که مقاله در آن چاپ شده است: مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

مشخصات شامل شماره و تاریخ: شماره 1 ، سال 1389

متولی انتشار:  دانشگاه علوم پزشکی و  خدمات بهداشتی و درمانی همدان

رتبه علمی مجله:

علمی تخصصی(مراکز علمی غیر دانشگاه آزاد اسلامی)

گروه علمی مقاله                          رشته علمی مقاله

علوم پزشکی         رشته مقاله پرستاری و مامایی

 

گرایش: داخلی و جراحی

کلمات کلیدی: آموزش مداوم ، بازدارنده ، پرستاران

خلاصه مقاله: (حداکثر در 10 سطر)

مقدمه و هدف :کسب دانش و مهارت جدید برای پرستاران ضروری است .
آموزش مداوم دانش ،نگرش وعملکرد پرستاران را ارتقاء داده و نقش مهمی در ارتقاء کیفیت مراقبت دارد.
هدف از این مطالعه بررسی عوامل بازدارنده شرکت در آموزش مداوم پرستاری در دو بیمارستان تامین اجتماعی البرز کرج و بیمارستان تامین اجتماعی شهریار 
در سال 1388 بود .روش کار: تحقیق حاضر یک مطالعه توصیفی بود که از روش نمونه گیری سرشماری استفاده گردید 
و 132 پرستار از دو بیمارستان تامین اجتماعی البرز کرج و شهریار در این مطالعه شرکت نمودند.ابزار های استفاده شده شامل مشخصات دموگرافیک و 
پرسشنامه عمومی عوامل بازدارنده شرکت در آموزش مداوم  بود. 
داده ها توسط نرم افزار  SPSS و با استفاده از آمار توصیفی ،آزمون تی و آنالیز واریانس یکطرفه تحلیل گردید. نتایج:یافته ها نشان دادند بیشترین میانگین مربوط 
به عوامل بازدارنده شرکت در آموزش مداوم مربوط به مسائل کاری (20/1±94/2)، محدودیت زمانی (10/1±48/2)،کمبود تسهیلات (99/0±30/2)،
مرتبط نبودن دوره (84/0±05/2) بود . نتیجه نهایی: نتایج این مطالعه نشان داد مسائل محل کار ،محدودیت زمانی و کمبود تسهیلات 
و مرتبط نبودن دوره ها مهمترین موانع شرکت در آموزش مداوم هستند و کاهش فاکتورهای بازدارنده ممکن است سبب افزایش شرکت
 در برنامه های آموزش مداوم پرستاری شود.

 

 

 

عنوان مقاله: بررسی ارتباط آنمی با شدت خستگی و کیفیت زندگی مبتلایان به سرطان تحت شیمی درمانی

نام خانوادگی نویسنده (گان):

شراره

هوشمند

جعفری

اسماعیلی

کوشیر

نام:

ضیغمی محمدی

پوری

فاطمه

حبیب اله

محمد مهدی

نام مجله‌ای که مقاله در آن چاپ شده است: مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

مشخصات شامل شماره و تاریخ: شماره 20 ، زمستان 89

متولی انتشار:  دانشگاه آزاد اسلامی

رتبه علمی مجله:

 علمی پژوهشی

گروه علمی مقاله                          رشته علمی مقاله

علوم پزشکی        رشته مقاله پزشکی

 

گرایش: داخلی

کلمات کلیدی: آنمی ، سرطان ، شیمی درمانی ، خستگی ، کیفیت زندگی

خلاصه مقاله: (حداکثر در 10 سطر)سابقه و هدف  درمیان  بیماران مبتلا به سرطان، خصوصاً  بیماران تحت شیمی درمانی :آنمی  شایع است..این مطالعه با هدف تعیین ارتباط  سطح هموگلوبین  با شدت خستگی و کیفیت زندگی  بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی انجام شد .روش بررسی :این یک مطالعه توصیفی – همبستگی بود که از یک روش نمونه گیری غیر احتمالی مبتنی بر هدف استفاده گردید. 121 بیمار سرپایی مبتلا به سرطان در این مطالعه شرکت داشتند.اطلاعات به شیوه مصاحبه جمع آوری گردید. ابزار مورد استفاده در این پژوهش فرم انتخاب نمونه،فرم مشخصات دموگرافیک،فرم مربوط به اطلاعات بیماری ودرمان، مقیاس شدت خستگی  وپرسشنامه 30 سئوالی سازمان اروپایی تحقیق و درمان سرطان  بود. سطح هموگلوبین  از مطالعه  پرونده پزشکی بیماران بدست آمد   .درجه بندی شدت آنمی بر اساس سطح هموگلوبین و مطابق با طبقه بندی انجمن ملی سرطان انجام شد .یافته ها :نتایج نشان داد میزان شیوع آنمی در بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی  (6/63%)بود .(57%) آنمی خفیف و (4/6%) آنمی متوسط تا شدید داشتند .تفاوت آماری معنی داری در  میانگین شدت خستگی(001/0>P ) و کیفیت زندگی (003/0=P) بر حسب سطح هموگلوبین خون وجود داشت.همبستگی منفی و معنی داری بین سطح هموگلوبین با   کیفیت زندگی و شدت خستگی وجود داشت(001/0≥P).نتیجه گیری : آنمی در مبتلایان به سرطان تحت شیمی درمانی شایع است . طی شیمی درمانی کاهش سطح هموگلوبین با افزایش شدت خستگی و کاهش کیفیت زندگی همراه است. پرستاران بامداخلات مناسب وآموزش اقدامات خود مراقبتی به بیمار می توانند به کاهش آنمی و خستگی  وهمچنین  ارتقاء کیفیت زندگی کمک نمایند.

 

عنوان مقاله: بررسي كيفيت زندگي بيماران مبتلا به آسم در بيمارستان هاي كرج

نام خانوادگی نویسنده (گان):

آرش

 مهناز

منصوره

نام:

ماندانا

شوقي

تجويدي

نام مجله‌ای که مقاله در آن چاپ شده است: مجله علمي دانشكده پرستاري و مامايي همدان

مشخصات شامل شماره و تاریخ: دوره هفدهم، شماره 1 و2، سال 1388، شماره مسلسل 31 و 32

متولی انتشار: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان دانشكده پرستاري و مامايي

رتبه علمی مجله: علمی پژوهشی

گروه علمی مقاله                          رشته علمی مقاله

علوم پزشکی          رشته مقاله

 

گرایش: مامايي

کلمات کلیدی: آسم، بيماري هاي مزمن، كيفيت زندگي

خلاصه مقاله: (حداکثر در 10 سطر)

بيماري هاي مزمن طيف وسيعي از بيماري ها را شامل مي شوند و به دليل طولاني بودن و حتي مادام العمر بودن سازگاري با بيماري را مشكل ساخته و منجر به محدوديت بيمار در اكثر ابعاد زندگي خواهند شد. در سال هاي اخير بيمار و خانواده وي در فعاليت هاي ارتقاي سلامت و فعاليت هاي درماني و مراقبتي بيشتر سهيم شده اند و افزايش مشاركت بيماران در امر مراقبت از خود و پيگيري مراحل درمان، راهكار هاي مناسبي را براي ارتقاي سلامتي و كيفيت زندگي در بيماران فراهم نموده است به طوريكه آموختن نحوه زندگي با علائم يا معلوليت ناشي از بيماري و سازگاري با تغيير هويت ناشي از ابتلا به بيماري مزمن سبب بهبود در شيوه زندگي و كنترل و پيشگيري از عوارض بيماري شده است. آسم بيماري مزمني است كه تاثير عميقي بر روند زندگي مبتلايان دارد و سلامتي، زندگي خانواده، فعاليت گروهي و اجتماعي و حتي پيشرفت اقتصادي آنان را تحت تاثير خود قرار مي دهد.

 

 

عنوان مقاله: بررسي اختلالات الكتروليتي و اختلال عملكرد كليوي در سالمندان مبتلا به نارسايي سيستوليك قلبي

نام خانوادگی نویسنده (گان):

 شراره

اصغر زاده حقيقي

نيكبخت نصر آبادي

نام:

ضيغمي محمدي

سولماز

عليرضا

نام مجله‌ای که مقاله در آن چاپ شده است: فصلنامه پرستاري مراقبت ويژه

مشخصات شامل شماره و تاریخ: دوره سوم،شماره 4، زمستان 1389

متولی انتشار: دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله

رتبه علمی مجله: علمی پژوهشی 

گروه علمی مقاله                          رشته علمی مقاله

علوم پزشکی        رشته مقاله

 

گرایش: پرستاري

کلمات کلیدی: نارسايي قلب، سالمندي، سديم، پتاسيم،‌ كراتينين، عملكرد كليه

خلاصه مقاله: (حداکثر در 10 سطر)

در بيماران بستري مبتلا به نارسايي مزمن قلبي، اختلالات تعادل سطح سديم و پتاسيم سرم و اختلال عملكرد كليوي به طور شايع اتفاق مي افتد. اين مطالعه با هدف "تعيين ميزان اختلالات الكتروليتي و اختلال عملكرد كليوي در سالمندان مبتلا به نارسايي سيستوليك قلبي " انجام شد. مطالعه حاضر نشان داد كه وضعيت باليني سالمندان مبتلا به نارسايي سيستوليك قلبي از نظر وضعيت هموديناميك به خصوص تعادل الكتروليتي و وضعيت كليوي ضعيف است. فراهم نمودن آموزش خود مراقبتي جامع براي سالمندان مبتلا به نارسايي سيستوليك قلبي به منظور بهبود پيامد بيماري ضروري است. پرستاران با ارائه مداخلات مناسب و آموزش اقدامات خود مراقبتي به بيمار مي توانند به كاهش زمان بستري شدن در بيمارستان و همچنين ارتقاي كيفيت زندگي آنان كمك نمايند.  

 

 

 

عنوان مقاله: بررسي ارتباط بين استفاده از روش هاي پيشگيري از بارداري سد كننده و ابتلا به پره اكلامپسي

نام خانوادگی نویسنده (گان):

 فرزانه

نصراللهي

نام:

جعفر نژاد

صديقه

نام مجله‌ای که مقاله در آن چاپ شده است: مجله علمي- پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي مشهد

مشخصات شامل شماره و تاریخ: دوره نهم، شماره 2، تابستان 1388، شماره پي در پي 21

متولی انتشار: دانشگاه علوم پزشكي مشهد

رتبه علمی مجله: علمی پژوهشی

گروه علمی مقاله                          رشته علمی مقاله

علوم پزشکی          رشته مقاله

 

گرایش: مامايي

کلمات کلیدی: روشهاي ضد بارداري، پره اكلامپسي

خلاصه مقاله: (حداکثر در 10 سطر)

با وجود چندين دهه تحقيقات گسترده هنوز پره اكلامپسي از مشكلات حل نشده طب مامايي مي باشد. پره اكلمپسي با فراواني بيشتر در خانم هاي شكم اول و خانم هاي چند زايي كه ازدواج مجدد داشته اند رخ مي دهد. لذا بر آن شديم تا پژوهشي با هدف كلي تعيين ارتباط بين استفاده از روش هاي پيشگيري از بارداري سد كننده و ابتلا به پره تكلمپسي انجام دهيم. مدت زمان در معرض اسپرم بودن قبل از بارداري با ابتلا به پره اكلمپسي رابطه عكس دارد و در كساني كه بيش از چهار ماه قبل از بارداري در معرض اسپرم قرار مي گيرند ميزان ابتلا به پره اكلمپسي به طور قابل توجهي كاهش مي يابد. لذا پيشنهاد مي شود جهت پيشگيري از بروز پره اكلمپسي در خانم هاي شكم اول، به خانم هايي كه جهت مشاوره قبل از ازدواج مراجعه مي كنند آموزش دهيم كه بعد از ازدواج حد اقل مدت چهار ماه با استفاده از روش هاي ضد بارداري غير سدي چون قرص هاي تركيبي از بارداري ممانعت كنند.

 

 

 

عنوان مقاله: The Study of Electrolyte Abnormalities and Renal Dysfunction on Elderly Patients with Systolic Heart Failure

نام خانوادگی نویسنده (گان):

شراره

اصغر زاده حقيقي

نيكبخت نصر آبادي

نام:

ضيغمي محمدي

سولماز

عليرضا

نام مجله‌ای که مقاله در آن چاپ شده است: Iranian journal of Critical Care Nursing

مشخصات شامل شماره و تاریخ: Winter 2010, Volume 3, Issue 4

متولی انتشار: دانشگاه علوم پزشكي مشهد

رتبه علمی مجله: علمی پژوهشی

گروه علمی مقاله                          رشته علمی مقاله

علوم پزشکی             رشته مقاله

 

گرایش: مامايي

کلمات کلیدی: Heart failure; Elderliness; Sodium; Potassium; Creatinine; Renal function

خلاصه مقاله: (حداکثر در 10 سطر)

The present study showed that the clinical status of elderly patients with systolic heart failure was poor based on the hemodynamic status, electrolyte balance and renal condition. Providing comprehensive self- care training for elderly patients with systolic heart failure seems necessary in order to improve the quality of life of the patients conducting appropriate interventions and self – care training measures.

 

 

 

 

مقالات ارائه شده در همایش‌ها

 

عنوان همایش: همايش ملي رويكرد هاي نوين در پرستاري و مامايي

شهر: ساري

کشور: ايران

عنوان مقاله ارائه شده در همایش: توانايي تفكر انتقادي و عملكرد مبتني بر شواهد در آموزش مامايي

دامنه همایش:ملی

نحوه تنظیم مجموعه مقالات:  چکیده در مجموعه مقالات

تاریخ میلادی همایش (برای همایش‌های خارج از کشور، شروع تا پایان) :

تاریخ خورشیدی همایش (برای همایش‌های داخل کشور، شروع تا پایان) : 06/10/1389

نام خانوادگی عضو هیأت علمی:

ضيايي

نام:

مرجان

رتبه علمی:

مربي

گروه علمی همایش و گرایش مقاله

علوم پزشکی     

 

گرایش: مامايي- مادر و نوزاد

بودجه مصوب (به ریال):

وام (به ریال)

چکیده مقاله (حداکثر در 10 سطر شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده):

تفكر انتقادي امري حياتي براي عملكرد ماما بر پايه شواهد است. عملكرد مبتني بر شواهد از امنيت مراقبت ها حمايت مي كند و باعث بهبود نتايج براي بيماران است. عملكرد مبتني بر شواهد استفاده آگاهانه، صريح و قضاوت مندانه از بهترين شواهد موجود براي تصميم گيري مراقبتي است. با توجه به يافته هاي اين پژوهش، كه نشان داد تفكر انتقادي دانشجويان ترم آخر علي رغم گذراندن يك دوره چهار ساله نسبت به دانشجويان ترم اول كاهش يافته است و اغلب توانايي تفكر ضعيفي داشته و مربيان با وجود برتر بودن نسبت به ساير واحد هاي پژوهش امتياز بالايي نداشته اند، لذا محقق پيشنهاد مي نمايد در آموزش هاي دانشجويان و در يادگيري هاي خود راهبر و در بازآموزي ماماهاي باليني از استراتژي هاي افزايش تفكر انتقادي، بهره جست، زيرا جزئ اساسي مامايي مبتني بر شواهد داشتن تفكر منتقدانه است.

       

 

 

 

عنوان همایش: هشتمين همايش كشوري پرستاري كودكان

شهر: تهران

کشور: ايران

عنوان مقاله ارائه شده در همایش: چاقي كدكان. سنين مدرسه

دامنه همایش: ملی

نحوه تنظیم مجموعه مقالات:  چکیده در مجموعه مقالات

تاریخ میلادی همایش (برای همایش‌های خارج از کشور، شروع تا پایان) :

تاریخ خورشیدی همایش (برای همایش‌های داخل کشور، شروع تا پایان) : از 18/07/1389 لغايت 22/07/1389

نام خانوادگی عضو هیأت علمی:

شوقي

نام:

مهناز

رتبه علمی:

مربي

گروه علمی همایش و گرایش مقاله

علوم پزشکی   

 

گرایش: پرستاري - كودكان

بودجه مصوب (به ریال):

وام (به ریال)

چکیده مقاله (حداکثر در 10 سطر شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده):

چاقي دوران كودكي يكي از معضلات كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه است. شيوع چاقي در ميان كشور ها از 30 درصد در كشور آمريكا تا 2 درصد در صحراي آفريقا متفاوت است. از دلايل چاقي كودكان اين گروه سني جدا از عللي نظير ارث و مشكلات فيزيولوژيك مي توان به در. دسترس بودن غذاهاي پر كالري، تمايل براي فعاليت هاي غير متحرك ( تماشاي تلويزيون و اشتغال با كامپيوتر) و نقل وانتقال توسط وسايل نقليه اشاره نمود. مصرف غذاهاي پر چرب نيز به چاقي اين گروه سني كمك مي كند. كودك بايد به داشتن ورزش و تحرك بدني تشويق شده رژيم غذايي وي از نطر مواد قندي و چربي ها متعادل شده و عادات غذايي خانواده تصحيح شود. كودكان و خانواده آنان نياز به آموزش در مورد انتخاب غذا و اهميت مصرف مواد خوراكي با ارزش غذايي بالا جهت ترميم بدن دارند.

       

 

 

 

عنوان همایش: گواهي ارائه پوستر در برنا مه هاي حضوري آموزش مداوم جامعه پزشكي / سمينار جنين آزمايشگاهي از ديدگاه فقه و حقوق و اخلاق يادواره دانشمند فقيد دكتر سعيد كاظمي آشتياني

شهر: تهران

کشور: ايران

عنوان مقاله ارائه شده در همایش: موانع تحقيق بر سلول هاي بنيادي حاصل از جنين آزمايشگاهي از ديدگاه اخلاق زيستي

دامنه همایش:

ملی

نحوه تنظیم مجموعه مقالات:  چکیده در مجموعه مقالات

تاریخ میلادی همایش (برای همایش‌های خارج از کشور، شروع تا پایان) :

تاریخ خورشیدی همایش (برای همایش‌های داخل کشور، شروع تا پایان) : از 8 لغايت 9 دي ماه 1389

نام خانوادگی عضو هیأت علمی:

آرش

نام:

ماندانا

رتبه علمی:

مربي

گروه علمی همایش و گرایش مقاله

علوم پزشکی    

 

 

گرایش: مامايي- مادر و نوزاد

بودجه مصوب (به ریال):

وام (به ریال)

چکیده مقاله (حداکثر در 10 سطر شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده):

هر چند كه به عقيده بعضي از افراد به دست آوردن سلول هاي بنيادي، شبيه سازي و تحقيق بر روي آن از يك جنين انساني به دليل داشتن حيات اخلاقي نيست، اما تولد اولين جنين آزمايشگاهي و استفاده از سلول هاي بنيادي در درمان بيماران دريچه تازه اي از اميد را به سوي جامعه پزشكي گشوده است، ولي هنوز هم در ارتباط با سوالات مطرح شده در ارتباط با امكان توليد ابر انسان ها با ضريب هوشي بسيار بالا و قابليت هاي فيزيكي مختلف، خلق كودكاني كه صرفا براي استفاده از اندام پروزش مي يابند، اصلاح نژاد، كسب منفعت اقتصادي از اهدا سلولي، نسب و قرابت و مالكيت موجود توليد شده، محدوديت هاي اخلاقي در تحقيق و ... توافق نظر و جواب قانع كننده اي وجود ندارد. 

 

       

 

 

 

 

عنوان همایش: سمينار رويكردهاي نوين در پرستاري و مامايي

شهر: مازندران

کشور: ايران

عنوان مقاله ارائه شده در همایش: كاربرد نانو تكنولوژي در علوم پزشكي و پرستاري

دامنه همایش: ملی

نحوه تنظیم مجموعه مقالات:  چکیده در مجموعه مقالات

تاریخ میلادی همایش (برای همایش‌های خارج از کشور، شروع تا پایان) :

تاریخ خورشیدی همایش (برای همایش‌های داخل کشور، شروع تا پایان) : 6 دي ماه 1389

نام خانوادگی عضو هیأت علمی:

اسماعيل داسار

نام:

محمد

رتبه علمی:

مربي

گروه علمی همایش و گرایش مقاله

علوم پزشکی   

 

گرایش: پرستاري

بودجه مصوب (به ریال):

وام (به ریال)

چکیده مقاله (حداکثر در 10 سطر شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده):

دستكاري اتم ها، مولكول ها و مواد براي ايجاد سطوحي در مقياس نانومتر ( يك ميليارديم متر ) انجام شد. تمامي اين پيشرفت ها در سايه تلاش متخصصان در زمينه هاي مختلف علمي، پزشكي و صنعتي حاصل مي شود. پرستاران به عنوان گروهي بزرگ در بخش درمان، تحت تاثير پيشرفت هاي پزشكي در زمينه نانو قرار خواهند گرفت. آشنايي با اصول علم نانو به انها كمك خواهد كرد تا خود را براي تغييرات بزرگي كه در آينده اي نزديك در پزشكي رخ خواهد داد آماده كنند. علاوه بر ْن به پرستاران كمك خواهد نمود تا در تيم هاي تحقيقاتي به عنوان افرادي متخصص اظهار نظر نموده و محققان را در دستيابي به پيشرفت هاي متناسب با نياز هاي بهداشتي راهنمايي و مساعدت نمايند. به اميد روزي كه دانشجويان پرستاري در دوره هاي علمي خود واحد هايي را براي آشنايي با علم نانو تكنولوژي بگذرانند و آمادگي لازم براي مواجه با دنياي نانو تكنولوژي در آينده را به دست آورند.

 

       

 

 

عنوان همایش: چهارمين همايش كشوري يادگيري الكترونيكي در علوم پزشكي

شهر: تبريز

کشور: ايران

عنوان مقاله ارائه شده در همایش: ارزشيابي در آموزش از دور

دامنه همایش: ملی

نحوه تنظیم مجموعه مقالات:  چکیده در مجموعه مقالات

تاریخ میلادی همایش (برای همایش‌های خارج از کشور، شروع تا پایان) :

تاریخ خورشیدی همایش (برای همایش‌های داخل کشور، شروع تا پایان) : 26- 28 بهمن ماه 1389

نام خانوادگی عضو هیأت علمی:

گودرزي

نام:

ماندانا

رتبه علمی:

گروه علمی همایش و گرایش مقاله

علوم پزشکی  

 

گرایش: آموزش از دور

بودجه مصوب (به ریال):

وام (به ریال)

چکیده مقاله (حداکثر در 10 سطر شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده):

ما نیازمند استفاده از نتايج تحقیقات برای پرداختن به سنجش اثر بخش هستیم.مشخص نمودن شاخصهای ارزشیابی در موعد مقرر کمک زیادی به خود پیمایی برنامه درسی می کند .ارائه زمان مقرر برای ارزیابی درونی و بیرونی عامل مهمی در صرفه جویی وقت است زیرا تحقیقات نشان داده است که دانشجویانی که دارای زمان مقرر برای یادگیری و ارزیابی می باشند زودتر از موعد سررسید تکالیف و وظایف یادگیری را انجام داده اند،اما دانشجویانی که تاریخ مقرری نداشتند اتلاف وقت کرده و چند هفته قبل از پایان دوره درصدد تکمیل کار بر آمدند و موفقیتی بدست نیاوردند. بررسی نتایج تحقیقات خارجی نشان می دهد که تعیین چارچوب قانونی در سنجش برخط و ارزیابی نقش کلیدی در ارزشیابی از دور دارد. در ادامه مقاله راهبردهاي سنجش برخط معرفی و توصیه هایی برای ارزیابی کمی و کیفی یادگیری برخط ارائه مي شود .

       

 

 

 

عنوان همایش: چهارمين همايش كشوري يادگيري الكترونيكي در علوم پزشكي

شهر: تبريز

کشور: ايران

عنوان مقاله ارائه شده در همایش: فرصت ها و چالش هاي دانشگاه مجازي

دامنه همایش:

 ملی

نحوه تنظیم مجموعه مقالات:  چکیده در مجموعه مقالات

تاریخ میلادی همایش (برای همایش‌های خارج از کشور، شروع تا پایان) :

تاریخ خورشیدی همایش (برای همایش‌های داخل کشور، شروع تا پایان) : 26- 28 بهمن ماه 1389

نام خانوادگی عضو هیأت علمی:

گودرزي

نام:

ماندانا

رتبه علمی:

گروه علمی همایش و گرایش مقاله

علوم پزشکی 

 

گرایش: آموزش از دور

بودجه مصوب (به ریال):

وام (به ریال)

چکیده مقاله (حداکثر در 10 سطر شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده):

دانشگاه مجازي را مي توان يك موسسه آموزش مجازي دانست كه از ائتلاف و مشاركت گروه هاي متعدد براي تسهيل آموزش و يادگيري استفاده كرده و به طور مستقيم فرصت هاي يادگيري را  براي دانشجويان فراهم مي كند، از تكنولوژي هاي اطلاعات و ارتباطات، براي ارائه برنامه ها و دوره هاي آموزشي خود استفاده مي كند و بر آنها نظارت مي نمايد 1 (Farrell, 2002 ). از مزاياي دانشگاه مجازي مي توانيم به: تطبيق يادگيري با نياز يادگيرنده، ماهيت شفاف آموزش در جهت ارزيابي كامل و جامع، استفاده بهينه از منابع،‌كاهش هزينه ها،‌يكسان سازي آموزش، عدم وابستگي به زمان و مكان خاص، افزايش بازدهي و كيفيت آموزش و ... اشاره كنيم. دانشگاه مجازي معايبي را نيز در بر دارد. هزينه زياد تهيه و تدارك مواد آموزشي،‌هزينه هاي زياد نگهداري از سيستم ها و تجهيزات فني، مشكل بروز سازي دوره ها،‌نياز به دانشجوياني با انگيزه بالا و داراي توانايي خود هدايتي و مسئوليت پذير، وجود مشكلات كيفي در رابطه با تامين مواد آموزشي، از جمله مهمترين معايب دانشگاه مجازي هستند.

       

 

 

عنوان همایش: Second International Congress on Reproductive Health and Family Planning

شهر: اروميه

کشور: ايران

عنوان مقاله ارائه شده در همایش: بررسي ارتباط بين استفاده از روش هاي پيشگيري از بارداري سد كننده و ابتلا به پره اكلامپسي

دامنه همایش:

بین‌المللی داخلی

نحوه تنظیم مجموعه مقالات:  چکیده در مجموعه مقالات

تاریخ میلادی همایش (برای همایش‌های خارج از کشور، شروع تا پایان) : 27 -29 Oct. 2010

تاریخ خورشیدی همایش (برای همایش‌های داخل کشور، شروع تا پایان) :

نام خانوادگی عضو هیأت علمی:

نصر اللهي

نام:

صديقه

رتبه علمی:

مربي

گروه علمی همایش و گرایش مقاله

علوم پزشکی    

 

گرایش: مامايي

بودجه مصوب (به ریال):

وام (به ریال)

چکیده مقاله (حداکثر در 10 سطر شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده):

با وجود چندين دهه تحقيقات گسترده هنوز پره اكلامپسي از مشكلات حل نشده طب مامايي مي باشد. پره اكلمپسي با فراواني بيشتر در خانم هاي شكم اول و خانم هاي چند زايي كه ازدواج مجدد داشته اند رخ مي دهد. لذا بر آن شديم تا پژوهشي با هدف كلي تعيين ارتباط بين استفاده از روش هاي پيشگيري از بارداري سد كننده و ابتلا به پره تكلمپسي انجام دهيم. مدت زمان در معرض اسپرم بودن قبل از بارداري با ابتلا به پره اكلمپسي رابطه عكس دارد و در كساني كه بيش از چهار ماه قبل از بارداري در معرض اسپرم قرار مي گيرند ميزان ابتلا به پره اكلمپسي به طور قابل توجهي كاهش مي يابد. لذا پيشنهاد مي شود جهت پيشگيري از بروز پره اكلمپسي در خانم هاي شكم اول، به خانم هايي كه جهت مشاوره قبل از ازدواج مراجعه مي كنند آموزش دهيم كه بعد از ازدواج حد اقل مدت چهار ماه با استفاده از روش هاي ضد بارداري غير سدي چون قرص هاي تركيبي از بارداري ممانعت كنند.

       

 

عنوان همایش: پنجمین کنگره سراسری اختلالات خواب

شهر: تهران

کشور: ایران

عنوان مقاله ارائه شده در همایش: تاثیر شیفت های کاری بر ریتم سیر کادین

دامنه همایش:

ملی

نحوه تنظیم مجموعه مقالات:  چکیده در مجموعه مقالات

تاریخ میلادی همایش (برای همایش‌های خارج از کشور، شروع تا پایان) :

تاریخ خورشیدی همایش (برای همایش‌های داخل کشور، شروع تا پایان) : 28 اردیبهشت 1390

نام خانوادگی عضو هیأت علمی:

داسار

نام:

محمد اسماعیل

رتبه علمی:

مربی

 

گروه علمی همایش و گرایش مقاله

علوم پزشکی      g

 

گرایش: مدیریت

چکیده مقاله (حداکثر در 10 سطر شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده):

    بایستی شیفت های کاری به صورت مختلفی برنامه ریزی شوند که برای ان نگرش های مختلفی در سراسر دنیا وجود دارد.اما دو نگرش عمده تر است.یکی ایجاد شیفت های ثابت کاری و دیگری شیفت های ثابت در چند مقطع زمانی مختلف تا ریتم سیر کادین روشن و خاموش نشود. در نهایت می توان از استراتپی های فردی نظیر استراحت بعد از شیفت شب ،  ایجاد آرامش در محیط خواب از نظر تاریکی ، سکوت ،استفاده از پیغام گیر ، ورزش سبک و تغذیه مناسب برای بهبود وضعیت استراحت پس از شیفت های کاری سود برد.

       

 

 

عنوان همایش: ششمین کنفرانس بین المللی دیابت و حاملگی ،‏ ۱۳۹۰

شهر: سالزبورگ

کشور: اطریش

عنوان مقاله ارائه شده در همایش: مقایسه ارزش تشخیصی قند ناشتای پلاسما در مقایسه با تست تحمل گلوکز خوراکی 100 گرم در غربالگری دیابت بارداری

دامنه همایش:

بین‌المللی خارجی

نحوه تنظیم مجموعه مقالات:  چکیده در مجموعه مقالات

تاریخ میلادی همایش (برای همایش‌های خارج از کشور، شروع تا پایان) : 23 لغایت 26 مارچ 2011

تاریخ خورشیدی همایش (برای همایش‌های داخل کشور، شروع تا پایان) : 4 لغایت 6 فروردین ماه 90

نام خانوادگی عضو هیأت علمی:

میر فیضی

نام:

مانی

رتبه علمی:

استادیار

گروه علمی همایش و گرایش مقاله

علوم پزشکی     

 

گرایش: داخلی

بودجه مصوب (به ریال):

وام (به ریال)

چکیده مقاله (حداکثر در 10 سطر شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده):

تاکنون آزمایشات متفاوتی برای غربالگری دیابت بارداری معرفی شده اند. این مطالعه با هدف مقایسه ارزش تشخیصی قند ناشتا با تست تحمل گلوکز خوراکی
 100گرم و تعیین نقطه برش مناسب از قند پلاسما انجام شده است.روش کار: مطالعه حاضر یک کارآزمایی بالینی بود که بر 242 مادر باردار در شهر کرج انجام شد. 
زنان بعد از انجام تست غربالگری گلوکز 50 گرم، در صورت قند پلاسمای یک ساعته mg/dl130≤، تحت آزمون گلوکز خوراکی 100 گرم سه ساعته قرار گرفتند. 
ارزش تشخیصی قند ناشتا و قندهای ساعات 1تا 3 بر اساس شاخص سطح زیر منحنی ROC با یکدیگر مقایسه شدند. 
تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های من ویتینی و کای دو انجام شد.نتایج:آزمون غربالگری گلوکز خوراکی 50 گرم در 100 نفر مثبت شد. 
سپس آزمون 100 گرم گلوکز خوراکی تشخیصی برای این تعداد انجام گردید که 36 نفر مبتلا به دیابت بارداری شناخته شدند. 
با استفاده از سطوح زیر منحنی برای قند ناشتای پلاسما (75/0)، یک ساعنه (87/0)، دو ساعته (95/0) و سه ساعته (75/0) مشخص گردید 
که قند خون ناشتا با نقطه برشmg/dl 91 ≥ دارای حساسیت 89/63٪ و ویژگی 56/76٪  برای تشخیص دیابت بارداری است
.  در تست تحمل گلوکز خوراکی 100 گرم نیز، قند ساعت دوم با نقطه برشmg/dl 153≤  دارای بالاترین حساسیت (67/91٪) و ویژگی (06/89٪) می باشد
. نتیجه گیری : قند خون دو ساعته با نقطه برش   mg/dl153≤ بهترین حساسیت و ویژگی را در تشخیص دیابت بارداری داشت.
 بنابراین جهت غربالگری دیابت بارداری تست گلوکزخوراکی 100 گرم پیشنهاد می شود
       

 

 

عنوان همایش:    the 20th Iranian congress of pediatric surgery

شهر: تهران

کشور: ایران

عنوان مقاله ارائه شده در همایش: congenital diaphragmatic hernia: antenatal diagnosis and outcome

دامنه همایش:  بین‌المللی داخلی    

نحوه تنظیم مجموعه مقالات:  چکیده در مجموعه مقالات

تاریخ میلادی همایش (برای همایش‌های خارج از کشور، شروع تا پایان) :  May 6-9 2012

تاریخ خورشیدی همایش (برای همایش‌های داخل کشور، شروع تا پایان) :

نام خانوادگی عضو هیأت علمی:

آجودانی

نام:

زرین

رتبه علمی:

استادیار

گروه علمی همایش و گرایش مقاله

علوم پزشکی    گرایش: زنان و مامایی

چکیده مقاله (حداکثر در 10 سطر شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده):

We want to describe antenatal detection and outcome of CDH in neonates. A retrospective study of 19200 live births during 4 years between Jan. 2008 and Dec. 2011 was performed and 5 cases of CDH were detected after birth. Studies show increasing antenatal detection rate of CDH about 54% and increasing survival rate about 50-80%, whenever antenatal diagnosis is made, it is advisable to direct the mother to a tertiary prenatal center in which all the necessary obstetric, neonatal and surgical skills are concentrated

 

 

عنوان همایش:    دومین کنگره بین المللی و چهارمین همایش ملی بارداری ایمن

شهر: تهران

کشور: ایران

عنوان مقاله ارائه شده در همایش: بررسی مقایسه ای عملکرد جنسی پس از زایمان در زنان نخست زا و چند زای زایمان کرده به روش طبیعی

دامنه همایش:  بین‌المللی داخلی    

نحوه تنظیم مجموعه مقالات:  چکیده در مجموعه مقالات

تاریخ میلادی همایش (برای همایش‌های خارج از کشور، شروع تا پایان) :  28-26 بهمن ماه 1390

تاریخ خورشیدی همایش (برای همایش‌های داخل کشور، شروع تا پایان) :

نام خانوادگی عضو هیأت علمی:

مقیمی هنجنی

نام:

سهیلا

رتبه علمی:

مربی

گروه علمی همایش و گرایش مقاله

علوم پزشکی       گرایش: مامایی

چکیده مقاله (حداکثر در 10 سطر شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده):

تصور ایجاد اختلال در روابط جنسی در زایمان طبیعی بالاخص به دلیل ترومای پرینه موجب شده است بسیاری از زنان درخواست سزارین انتخابی نمایند. هدف از مطالعه حاضر تعیین و مقایسه عملکرد جنسی زنان نخست زا و چند زای زایمان کرده به روش طبیعی می باشد. میانگین نمرات عملکرد، رضایت و اختلالات جنسی در زنان چند زای زایمان کرده به روش طبیعی از زنان نخست زا بهتر بوده. با توجه به نتایج تحقیق به نظر می رسد که زایمان طبیعی ایمن تاثیر منفی بر پیامدهای جنسی پس از زایمان ندارد اما ترومای پرینه می تواند این مسئله را تحت تاثیر قرار دهد.

       

 

 

عنوان همایش: دوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی و چهارمین جشنواره اموزشی شهید مطهری (ره)

شهر: مشهد

کشور: ایران

عنوان مقاله ارائه شده در همایش: آموزش علوم پزشکی و افق سلامت در نقشه جامع علمی

دامنه همایش:ملی

نحوه تنظیم مجموعه مقالات:  چکیده در مجموعه مقالات

تاریخ میلادی همایش (برای همایش‌های خارج از کشور، شروع تا پایان) :

تاریخ خورشیدی همایش (برای همایش‌های داخل کشور، شروع تا پایان) : از تاریخ 10 لغایت 12 اردیبهشت 1390

نام خانوادگی عضو هیأت علمی:

عزیزی نقدلو

نام:

فرح

رتبه علمی:

مربی

گروه علمی همایش و گرایش مقاله

علوم پزشکی   

 گرایش: آموزش پرستاری

چکیده مقاله (حداکثر در 10 سطر شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده):

در آموزش، ارزشیابی دانشجویان یکی از مهمترین وظایف آموزش می باشد. آزمون های عملکردی ابزار اندازه گیری توانایی های فرد در ارائه وظایف حرفه ای می باشد. آزمون بالینی ساختار یافته هدفمند نوعی ارزشیابی است که اغلب در پزشکی جهت ارزشیابی مهارتهای بالینی استفاده می شود. به طور کلی آزمون بالینی ساختار یافته هدفمند مناسب ترین روش جهت ارزیابی مهارت های بالینی است که می تواند مهارت های بسیاری که از طریق امتحان های سنتی قابل ارزیابی نیستند را ارزیابی نماید. هدف: مقایسه دانش و مهارت بالینی دانشجویان از آزمون بالینی ساختار یافته هدفمند و امتحان سنتی در واحد فن پرستاری در دانشجویان فن پرستاری در سال 1388- 1389 می باشد. میزان دستیابی به حداقل توانمندی های مورد نظر هر گروه با وضعیت ایده آل فاصله داشت. مداخلاتی همچون آموزش عملی بیشتر در CSLC بر روی مولاژ، استفاده از فیلم های آموزشی، برقراری کشیک آموزشی برای کارآموزان، استفاده از امتحانات OSCE و ... نیاز می باشد. استفاده موثر از Logbook، نیازمند آشنایی بیشتر کارآموزان با این ابزار و اعمال نظارت بیشتر بر نحوه تکمیل آن می باشد.

       

 

 

کتاب‌های چاپ شده

 

عنوان کتاب: معاینه فیزیکی و ارزیابی کودکان و نوزادان

تیراژ (شمارگان) : 1000 نسخه

نوع کتاب:       تألیف

موضوع کتاب:            درسی

نویسندگان:

1- نام خانوادگی: احمدی                     نام: گلنوش

2- نام خانوادگی: مقیمی هنجنی            نام:سهیلا

3- نام خانوادگی:                               نام:

مترجم‌ها:

1- نام خانوادگی:                                   نام:

2- نام خانوادگی:                                    نام:

3- نام خانوادگی:                                   نام:

تاریخ انتشار:   1390                                       نوبت چاپ: اول                             شابک: 4-37-7187-964-978

ناشر: نشر آرین ویژه                             تعداد صفحات:  221                                       قیمت به ریال: 40000ریال

گروه علمی کتاب:   علوم پزشکی

چکیده: حداکثر در 10 سطر شامل: خلاصه فصل‌ها و بخشهای کتاب

یکی از وظایف مهم مراقبین گروهپزشکی حفظ و ارتقاء سلامتی به خصوص گروه های آسیب پذیر از جمله نوزادان و کودکان می باشد که برای رسیدن به این منظور لازم است اطلاعات جامعی در رابطه با وضعیت سلامت نوزادان، کودکان و مواد غیر طبیعی در بدو تولد داشته باشیم. کتاب حاضر در دو بخش کلی معاینلت نوزادان و معاینات کودکان و دارای مباحثی در رابطه با معاینه فیزیکی نوزادان، ناهنجاری های بدو تولد و ارزیابی و معاینه فیزیکی کودکان می باشد. یکی از ویژگی های این کتاب، اطلس رنگی ناهنجاری های نوزادان و کودکان می باشد که در انتهای کتاب آورده شده و باعث تمایز این مجموعه می شود.

 

 

 

عنوان کتاب: تفسیر مقدماتی و پیشرفته الکتروکاردیوگرام برای پرستاران

تیراژ (شمارگان) : 1000 نسخه

نوع کتاب:       تألیف

موضوع کتاب:            درسی

نویسندگان:

1- نام خانوادگی: ضیغمی محمدی         نام: شراره

2- نام خانوادگی: اصغر زاده حقیقی        نام: سولماز

3- نام خانوادگی:                               نام:

مترجم‌ها:

1- نام خانوادگی:                                   نام:

2- نام خانوادگی:                                    نام:

3- نام خانوادگی:                                   نام:

تاریخ انتشار:   1389                            نوبت چاپ: اول                                   شابک: 3-89-8193-964-978

ناشر: صوفیان                                       تعداد صفحات:                                     قیمت به ریال: 85000ریال

گروه علمی کتاب:    علوم پزشکی      

چکیده: حداکثر در 10 سطر شامل: خلاصه فصل‌ها و بخشهای کتاب

 

 

  

 

عنوان کتاب: اطلاعات عموی در مورد سرطان

تیراژ (شمارگان) : 1000 نسخه

نوع کتاب:       تألیف

موضوع کتاب:            درسی

نویسندگان:

1- نام خانوادگی: ضیغمی محمدی         نام: شراره

2- نام خانوادگی: اصغر زاده حقیقی        نام: سولماز

3- نام خانوادگی:                              نام:

مترجم‌ها:

1- نام خانوادگی:                                   نام:

2- نام خانوادگی:                                    نام:

3- نام خانوادگی:                                   نام:

تاریخ انتشار:   1389                            نوبت چاپ: اول                                   شابک: 9-90-8193-964-978

ناشر: صوفیان                                       تعداد صفحات:                                     قیمت به ریال: 65000ریال

گروه علمی کتاب:    علوم پزشکی

چکیده: حداکثر در 10 سطر شامل: خلاصه فصل‌ها و بخشهای کتاب

سرطان بیماری است که در آن سلول های بدن به طور غیر عادی تقسیم و تکثیر می شوند و بافت های سالم را نابود می کنند. قبل از کشف بیماری سرطان واژه آن وجود داشته است( واژه سرطان به معنی خرچنگ است) و به یکی از برج های دوازده گانه منطقه البروج، سرطان می گفتند. چون ستارگان این برج خرچنگ مانند بودند. به دلیل شباهت های میان این شکل و تومور های بد خیم، این بیماری سرطان نامیده شد. عوامل زیادی در بروز سرطان موثرند از جمله: عوامل محیطی، ژنتیکی، ایمونولوژیکی و سن. آلودگی های شیمیایی نیز احتمال جهش سلولها را افزایش داده و می توانند موجب گسترش سرطان در بدن شوند.

 

 

عنوان کتاب: اصول تغذیه با شیر مادر

تیراژ (شمارگان) : 1000 نسخه

نوع کتاب:     ترجمه

موضوع کتاب:            درسی

نویسندگان:

1- نام خانوادگی:                             نام:

2- نام خانوادگی:                             نام:

3- نام خانوادگی:                             نام:

مترجم‌ها:

1- نام خانوادگی: ضیغمی محمدی         نام: شراره

2- نام خانوادگی: اصغر زاده حقیقی        نام: سولماز

3- نام خانوادگی:                              نام:

تاریخ انتشار:   1389                            نوبت چاپ: اول                                   شابک: 6-91-8193-964-978

ناشر: صوفیان                                       تعداد صفحات:                                     قیمت به ریال: 75000ریال

گروه علمی کتاب:   علوم پزشکی

چکیده: حداکثر در 10 سطر شامل: خلاصه فصل‌ها و بخشهای کتاب

فهرست این کتاب شامل موارد زیر است:

فصل1: کارخانه تولید شیر              فصل 2: رفتارهای کودک                 فصل 3: معیار های یک شیردهی خوب

فصل 4: شیردهی با ابزارهای مکمل   فصل 5: زمان شروع مناسب شیردهی  فصل 6: علل تولید پایین شیر

فصل 7: مشکلات و ناهنجری های نوزاد   فصل 8: مشکلات آناتومیکی پستانها  فصل 9: اختلالات هومونی مادر

فصل10: تاثیر احساسات مادر بر روی شیردهی  فصل 11: تکنیک های افزایش تولید شیر  فصل 12: شیر افزاها

فصل 13: برنامه شیردهی برای مادران شاغل  فصل14: شیردهی در چند قلویی، نارس، تلقینی

فصل 15: غلبه بر مشکلات احساسی در شیردهی  فصل 16: برنامه ریزی برای بارداری بعدی

 

 

 

 

همایش‌های برگزار شده

 

عنوان همایش: مراقبت های سالم و ایمن در پرستاری و مامایی و پیشگیری از بیماری ها

دامنه همایش: در واحد

گروه علمی:

علوم پزشکی     رشته تحصیلی   پرستاری و مامایی  

 همایش در یک رشته تحصیلی (اختصاصی) برگزار شده است.    

تاریخ برگزاری همایش از:     20                 

بودجه (ریال): /000/000/10 ریال

تا:  21 اردیبهشت ماه 1390

درآمد (ریال): /000/800/42 ریال

 

عنوان مقالات ارائه شده:

آشنائی با فرآورده های خونی و نحوه کاربرد آنها

ترس از خطر ابتلا و تمایل به ارایه خدمات مراقبتی به بیماران مبتلا به ایدز در پرستاران

درمان دیابت نوع دو با انسولین های مخلوط

آخرین متد تست غربالگری دیابت بارداری

مراقبت ایمن و تفکر نقادانه

L.B.P  و درد کمر در حاملگی

 زایمان زود رس و مراقبت های نوین

 ایمنی و مسئولیت پرستار

تست های غربالگری ارزیابی سلامت جنین

نقش مراقبت مداوم مامایی در بارداری و زایمان ایمن

راهنمای تغذیه ای در بیماران COPD

ضرورت رعایت حفظ حریم و خلوت بیمار در ارایه مراقبت های ایمن پرستاری

نقش اساتید گروه پزشکی در اجرای مهارت ها

اشکال مختلف یک بیماری

اداره بیماران سالمند پانکراتیت

دیستوشی شانه ،عارضه غیر قابل پیشگیری مامائی

کاربرد طب تکمیلی در مامایی

تعارض و نحوه کنترل آن توسط مدیران پرستاری

 

نویسنده یا نویسندگان:

آقای دکتر کیومرث پور رستمی

خانم شراره ضیغمی

آقای دکتر احسان پرورش

خانم دکتر مانی میر فیضی

خانم مرجان ضیائی

آقای دکتر محسن اخیانی

خانم سارا اسماعیل زاده

آقای محمد اسماعیل داسار

خانم زهرا مهدی زاده

خانم گلنوش احمدی

خانم منصوره تجویدی

خانم ماندانا آرش

خانم مهتاب سلیمی

دکتر ایرج آذری

خانم سوسن آبگینه اسفندیاری

دکتر زرین آجودانی خراسانی

خانم پروانه حیدری

دکتر منیژه قابلجو