بازگشت

 خانه  

 

مسئولیت مطالب مندرج در وب‌سایت این دانشکده٬ به عهده دانشکده حقوق و علوم سیاسی می باشد.

آمار دانشجویان : 2263 نفر                                                                                                      تعداد اعضای هیات علمی :  استاد - دانشیار – استادیار – مربی : 47 نفر .

 

استادان  نمونه  :

  • آقای دکتر امامزاده فرد،  استاد پژوهشگر نمونه در سال 84

  •  آقای دکتر ایرج گلدوزیان

  • آقای دکتر محمد ساوجی

استادان ویژه :

برای مشاهده زندگی نامه استادان زیر روی اسم ایشان کلیک کنید.

 

معرفی دانشکده

مشخصات دروس

روسا و کارشناسان دانشکده

فعالیتهای دانشکده

کلیه حقوق مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج می باشد