بازگشت

 خانه  

 

 مسئولیت مطالب مندرج در وب‌سایت این دانشکده٬ به عهده دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ‌ورزشی می باشد.

آمار دانشجویان : 1250 نفر                                                                                                      تعداد اعضای هیات علمی :  استاد - دانشیار – استادیار – مربی : 26 نفر .

 

استادان  نمونه  :

  • آقای دکتر علیرضا رحیمی سالهای 84، 82، 80، 79

  •  آقای دکتر علیرضا رحیمی معاون دانشجویی نمونه سال 85

  • آقای دکتر مهدی کهندل سال 83

پژوهشگر نمونه :

  • آقای دکتر مهدی کسب پرست سالهای 85 و 83

  • آقای دکتر مهدی کهندل

معرفی دانشکده

مشخصات دروس

روسا و کارشناسان دانشکده

فعالیتهای دانشکده

کلیه حقوق مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج می باشد